Ázsiai lányok Falklandon

Ázsiai lányok Falklandon Július ára, vasárnap reggelre egyszerre a legolvasottabb újságok sorába emelkedett a hivatalos lap, a Budapesti Közlöny. Mayorga szerint a műveletben a következő erők vettek részt: 84 különleges műveleti katona, 16 harci búvár és 21 Amtrac harcjármű 20 esetében egyenként 25 fő tengerészgyalogos plusz a parancsnoki jármű illetve 25 lövész, akik helikopteren kerültek kijuttatásra a repülőtérre. Ha nemcsak a döntésre, hanem a háttérre is kíváncsi! Washington DC Kansas Citybe menekül, de csak rövidlegesen, mert az amerikai vereség elkerülhetetlen, a japánok megkapják Alaszkát, Kalifornia és Mexikó egy részét, a többi a németeké.

  • Etnikai hovatartozás:
  • Én walesi vagyok
  • Szexuális beállítottságom:
  • Erős akaratú férfi
  • Sivárványhártyám tónusa:
  • Tiszta szürkészöld szemem van, de színes kontaktlencsét használok.
  • Sex:
  • Lady
  • Mi a hobbim:
  • Lovaglás

Marisverlag, Wiesbaden, a kellő távlatot nyert tudós objektivitásával, lehetőleg előítéletmentesen vizsgálja meg a legapróbb részletekig a nagy háború összképét. Amit célzottan keresek, azt sokáig nem találom. Ez az első világháborús történelem egy konfliktusos történelem volt.

A nagy háborúban különösképpen. Borisz Paszternak Doktor Zsivágó című regényében forradalmi csapatok száguldanak keresztül-kasul a távoli orosz télben, a végtelen tajgai vasúton, s amerre csak megállnak, és fegyvereikkel uralmuk, akaratuk alá gyűrnek egy-egy helységet, egycsapásra győz a forradalom.

Sokáig nézem ezt a puha, óriási hegyet. Hát még, ha nem férfi, hanem nő, asszony az illető. Filmhíradókra emlékeztető képi plaszticitással rakja ki mondataival a látványt.

Valóban zászlónkra illő személyiség volt néhai Ferenc Ferdinánd? Uj év jön és fakad új láz, az idő harcokat ujráz. Magyar ügy volt-e egyáltalán teljes mellszélességgel belerohanni a háborúba?

Akik ezeket gúnyolják, önmagukat is gúnyolják, mert ki nem csinál ebben az időben hadi kombinációkat?

És: a szarajevói merénylet nélkül is lett volna háború? Néhány éve vannak közös francia-német történelem tankönyvek a középiskolák számára, melyekben egészen egyszerűen egy közös diskurzus jelenik meg, kis fenntartásokkal egyik, vagy másik oldalról - és ahol szükséges, ott jelölik, hogy az adott kérdés nagyobb mértékben francia, vagy nagyobb mértékben német álláspont.

A németeknél a «Gott strafe England» jelszava egész irodalmat hozott létre. A romániai román nyelvű médiában szintén fellelhető bizonyos utalás egy șipotei ún. Megesett jó szive az árván maradt gyermekeken, de Ferdinánd halála egyetlen magyar szemből sem fakasztott könnyet Magyar Elektronikus Könyvtár.

Elekes Ferenc barátom tavaly kemény táblába kötött, os újsággyűjteményekkel lepett meg, s azzal a megjegyzéssel, hogy nálam jobb helyen vannak, mert tudni fogom, mihez kezdjek velük. A riporter kérdésére pedig, hogy a magyar közvélemény miért tudatosult olyan későn az első - az örmény - holokauszt, ezt válaszolta:.

Mind a tényt magát, mind a genocídium módszereit sikerrel alkalmazta s vitte tökélyre a hitleri filozófia és hadigépezete a második világháború folyamán. De információval is! Az agyonidézett "slágereket"?

Az apropót az a hír szolgáltatta, hogy Boia éppen egy, a nagy háború értelmezésével kapcsolatos nemzeti mitológiák lebontásában érdekelt esszén dolgozik. Gyűlnek, egyre gyűlnek a cédulák. Megülte az agyunkat, elvakította a szemünket, káromlásra oldotta nyelvünket, gyilkolásra kezünket: öltünk, rabol tunk, piszkolódtunk, és a toll emberei, a kereszt felkentjei tisztító, embernemesítő háborúról beszéltek.

Benn volt ezekben a versekben a lihegés a még ki nem élt élet után, benn volt a szégyenkezés a perditák szerelmére való rászorulás miatt, benn volt a gyerekes szilajság, túltelítettség, szűzies tisztaság tudatának etikája - mind, mind a kínok fájához való kikötöttség állapotában.

Gyorsan belenyugszom: azt kell fölvenni a földről, ami épp elém kerül Régi könyvek tolják magukat előtérbe - teli penésszel, porral. Pontos adatok nincsenek az áldozatok pontos számáról.

Szinte lehetetlen listát alkotni mindazokról, akiket ugyan nem a nagy háború tett nagy írókká, de írói nagyságuk híven megőrzi az első világháború hamisítatlan lenyomatát.

Pántlikásan, rózsásan, józan pénzihletben és fertelmes talpnyalásban akkor született meg az új bűn kígyófája: a szellem prostitúciója. Bár végül ez is csak azt fogja dokumentálni, amit személyesen alkalmam nyílott összeolvasni-összehordani az első világháborúról.

Ágyban, párnák közt haltak meg, bő fél évszázada nagyapja válogatja Dohos papírok és fényképes igazolványok maradékai közt turkálva bányászom elő: Domokos atyai nagyapám ban született, Dezső anyai nagyapám csak ben.

Manager Magazin ázsiai lányok Falklandon Ft.

Ürügy mindig adódhat. Íme egy az elsők közül:. Éppen érkezésem pillanatában megkondulnak idegesen, szárazon a harangok a kis udvar szemközti oldalán emelkedő háromtornyos templomban, melynek homlokzata oroszosan diszes, apró fülkékben arany háttér előtt bizantinus szentképek.

Hogy ezért van szükség gondos megválogatásukra. Schöpflin Aladár a két világháború között készült irodalomtörténeti mérlegében A magyar irodalom története a XX. Oly soká éltünk békében, hogy az első pillanatban fel se tudtuk fogni azt a borzalmas tényt, hogy hazánk veszélyben forog és nemzetünk óriási vérveszteség előtt áll.

Az ittmaradottak jó ideig bénultan álltak a történendők előtt, úgy érezték, nem lehet szavuk a háború nagy lármájában: csak lassankint jött meg a szavuk. Csárdába falakon olykor láthatsz, ha falukon bolygol. Összeírom a szóba jöhető szerzőket. A nagyhatalmak közötti szembenállás miatt?

Oszmán okmányokhoz nem juthatott, de széleskörűen egyaránt tájékozódott közvetlen vagy másodlagos forrásokból. A fedőlapon: A hadizsákmány. Körülötte néhány idegen ember lézeng, aki most érkezett meg, a holmija után és a barna, durva zsákszövet uniformisában nem ismeri meg mindjárt az édes, otthoni holmiját.

Akkor éreztem át erőteljesen, hogy a ránk köszöntő új esztendőben az első világháború kitörésének századik évfordulójára készül emlékezni az emberiség. A hitleri hadigépezet aztán jóval nagyobb léptékben megismétli ugyanazt, amit a törökök a század elején kikísérleteztek.

Hadd éljen szegény, s ha hazakerül, hadd élhessen meg e szörnyű háborúból, mely annyiunk életét vette el, vagy tette tönkre. A háború tulajdonképpen be sem fejeződött még, s Lenin már kiadta a parancsot az első koncentrációs táborok megszervezésére; egy évtizeddel később Hitler is ugyanezt tette.

Benedek Elek, aki baconi birtokán éli át a háborúba forduló es nyári idillt, rögtön megütközik, mint aki nem hisz a szemének:. Gyakorlatilag a Nyugat, majd a Világ számára fogalmazza a Távol a csatatértől rovatcím alá sorolt háborús gondolatait, feljegyzéseit, firkáit.

De harc után, vagy fegyvertelenül, Árván ha egy is kezedre kerül: Hajolj le hozzá érező sziveddel, S sebét kötözd be gyöngéd szeretettel, Testvér gyanánt, - hogy a honvéd nevet Unokája is emlegesse meg!

Költőként nagyon is tudja, váteszesen érti - mert őt még egy világháború se verheti át, csak időlegesen - hogy az "eltévedt lovas" végül is hazatalál népéhez. Ezért az országok katonai vezetései tűzzel-vassal irtották mind a pacifista propagandát, mind a pacifista szellemű megnyilvánulásokat, mint amilyenek például az egymással harcoló lövészárkok népeinek közös karácsonyait és húsvéti ünnepeit, amikor pár órára a katonák megteremtették az "ünnepi békét".

Újságírók, költők, tudósok és írók, publicisták és egyetemi tanárok, püspökök és egyéb írástudók egyetemlegesen az árulás, a cinkosság vétségébe estek.

Nem egy író ezek közül mostanig inkább csak egy név volt a számomra.

Ezek közé tartozik - Segesser szerint - a tengeralattjáró korlátlan bevetése és a Lusitania elsüllyesztése. Mit lehessen tenni? Én szerintem nem.

Náci Figarók itt, ott, mindenütt a nyugati hemiszférában -

Karácsony óta ugyanis, a családi történelem vonatkozó emlékezetének híján, könyvekre vetettem magam, könyvtárpolcokat kutattam át és egyetlen nagy lendülettel igyekeztem mindazt legalább részben pótolni, amit gyermek- és ifjúkoromban könnyelműen elszalasztottam.

Leggyakrabban kávéházakban, vendéglőkben vagy vasútállomásokon kerül rájuk sor. Ádázabb viadal buzdul, ó mennyi fiatal pusztul! No persze, az ember szereti az izgalmakat, olykor az adrenalin növelő élményeket, de ezt valahogy mégsem a tömeg- és világpusztulás árán eszményi dolog elképzelni.

Kegyetlen háborús bűnnek számított a civil lakosság internálása, valamint a népirtás gyakorlata a törökök részéről, akik az örménység ellen hajtottak végre nagyszabású tömeggyilkosságot.

Aki pedig annak idején elolvasta ezeket a háborús életképekkel illusztrált ismertetéseket, nagy eséllyel kapcsolódhatott be egy-egy kávéházi vitapartiba, mely a "hátország" - annak idején előszeretettel hinterland-ként emlegették mifelénk is - egyik fő közéleti fórumaként működött, amelyen mindenki mindent jobban tudott, mint mások odakint a harctéren vagy éppen a nagyvezérkarban.

Pontosabban: bele se esett, mert Csinszkába esett volt bele - legalábbis akkor úgy gondolta - éppen azokban a napokban, hetekben és hónapokban, amikor körülötte majd mindenki a hadi helyzetről beszélt és "kutya Szerbiát" emlegetett.

Most igyekeznek kialakítani egy kiegyensúlyozott és amennyire lehet, közös történelmet. Múl az év, múlik a láz is, szent ügyük már csupa frázis.

Amikor mélyebbre akarunk hatolni és meg akarjuk fejteni magát a történelem mechanizmusát, a dolgok nagyon bonyolultakká válnak Ezt a fajta bonyolultságot lehet érzékelni nyugati történészek ama törekvésében, hogy szakítsanak a háborúk vizsgálatának korábbi módszereivel és kutatásuk célpontját a katonai-harci cselekmények vezérkari vizsgálatáról a harcokban ténylegesen részt vevő, a lövészárkok népének nevezett katonák emlékezete, személyes élményei, mindennapjai felé fordítsák.

Sorscédulák a nagy háborúból. És hála a gondviselésnek, most ez a mámor rajta ül az egész országon' Pesti Hírlap És ez a mámor, ez a méreg, akárhogy nevettek vagy csodálkoztok most: hatott. Várok egy vonatot. Valamikor, mikor a hereg és a háború még jobbára uralkodók és egyéb nagy urak privát ügye volt, megeshetett, hogy csak őrájuk és zsoldos katonáikra tartozott, az otthon maradtak nem törődtek vele annyira, hogy valóságosan át is éljék minden szépségét és borzalmasságát.

Maga az esemény távoli, jócskán fakuló olvasmányélményekben rögződött bennem, mint amiről tudni illik, tudni érdemes. Már-már mágikusnak hat az a forrongó, nyugtalan nyár: amint a túltelített béke egycsapásra önmaga ellentétébe fordul. A Balkán minden etnográfiai és politikai sajátossága feltárul és megmagyarázódik ezen a rövid úton.

Kérdés: milyen fajta háborús irodalmat is részesítsek előnyben?

Kiderült, hogy ami a háború idején történt a foglyokkal, az csak 'főpróba' volt, a kezdet, amit hamarosan - és több országban - 'kiteljesítettek'. A számítás bevált: ahogyan akkor nem, most sem akadt erő, mely idejében gátat vethetett volna a holokausztnak Az elítélés és a bűnbánat mindig csak utólag működött A regény recepciójáról érdekes interjú jelent meg ben az Eszmélet c.

A Vasárnapi könyv szerkesztésmódja engem valahogy az ban felbukkant Élet és Tudományra - alapította Szent-Györgyi Albert - emlékeztet, amely azóta is a magyar tudománynépszerűsítés egyik alapfórumaként ismert.

Komoly emberek, elismert nagy koponyák hitték és vallották fennhangon, hogy szerintük a Szerbia elleni büntetőhadjárat jótékony esőként térül meg az országnak.

Nem is igazán kérdezgettem őket, hiszen én, aki a második világégés árnyékában születtem, érthetően jobban érdeklődtem apám élményei iránt.

Derék és jótékony mámor ez, s mint a mesében a hegyoromról leugró Pszükhét egy felhő, úgy engedi sértetlenül az ismeretlen sorsba ugratni a tömegeket a mámor.

Szürke, modern egyenruhás, feketesipkás diszszázadot vezényelnek piroskabátos tisztek.

Vissza kell fognunk a nemzeti, mitologizáló értelmezéseket, nem mondva le, természetesen, arról, ami nemzeti a román kérdéskörben - de ugyanakkor próbáljuk meg a többieket is megérteni.

Én is hozzájuk szegődöm. Vagy annak kellene lennie. Nem volt hajlandó vitatkozni erről. Ez egy elég közeli történelem, ami után sok dokumentum maradt, ezeket a dokumentumokat folyamatosan kutatták. Mindenre, ami a nagy háború sokrétű - közeli-távoli - bemutatásához nyújt támpontokat.

Mit hoz a holnap, az uj régime uj iránya? Amikor az alább olvasható Szabolcska-vershez hasonló erkölcsi buzdításoknak állt a nyilvánosság zászlaja:.

Roppant érdekesek és jellemzőek ezek a véletlen találkozások. Két nagyapám volt. Az állítólag Șipotele község határában berendezett, az akkori román-orosz határ közelében fekvő láger korábban lovassági gyakorlótérként működött:. Azt is majd por keni jócskán s búsan fog csüggeni ócskán.

Egyszer, húsz év múlva, az első háborús riportjait, novelláit olvastam, s a fiatalság kegyetlenségével szúrtam felé, számon kértem ezeknek az írásoknak derűs, tiltakozásmentes hangját.

Megállapításai nyomán tudomást szerezhetünk arról, hogy a hadviselő államok vezetői férfiak millióit mozgósították fegyveres tevékenységre, bár nagy részük nem került közvetlen kapcsolatba a frontharcokkal.

Ausztrália modellek és casting ügynökség nemzetközi 32

Az ún. Természetesen elsősorban engem bányászott ki, de szerencsére nem jó bányász Csak annyi ő, mint a háborús revük szerzői. Művére azonban Törökországban csak megvetően legyintettek. Endre Károly ra például mostanáig legyintettem; őt pedig ténylegesen a nagy háború avatta költővé! Az utcákon is fekete zászlók lengenek a földszintes viskók padlásablakából, a járókelők valami egészen furcsa, sohasem látott vegyüléke Keletnek és Nyugatnak: tökéletes párisi eleganciáju hölgyek lépnek ki nyomorúságos házikók falusias kapuján, - autónk békésen döcögő libákat kerül ki, - cilinderes londoni City-elegancia mellett marokkóias viz-hordó ballag, vállán görbe rúdon két veder, aki nem szürke betétes lakkcipőt visel, az jobbára mezítláb sétál.

És nagy vétke? És ez így ment, már-már szabályosan, sűrű egymásutánban, két évfolyam lapszámain át, amíg a hiányos lapgyűjtemény végére értem. Ha kiütközik belőlük a serdületlenség, annál tragikusabb ezeknek a verseknek az alaphangja.

Ezek a katonák annyira le voltak rongyolódva, hogy mihelyt az első tünetek jelentkeztek a kolerásokon, a bajtársaik lerángatták róluk a ruhát, és nyomban magukra öltötték.

Mire a déli harctérről Gyónit Premysl védői közé veri a sors, már keserűen üzen az otthon maradt politikusoknak. És hogyan lehet egyáltalán regényekre kitérni?

Senki nem törődött velük. Ami csöppet sem véletlen: hiszen épp ez a költemény indított útnak, hogy a nagy háború dögcéduláinak meddő leltározása helyett az események többé-kevésbé felelős tanúitól gyűjtsem össze az egyéni és közösségi sorscédulákat.

Beutazza Bukarestet, a Balkánt, a déli harcterek vidékét, majd a nyugati fronton és a svájci környezetben követi nyomon az európai háborús diplomácia felszíni és mélyvizi mozgásait. Ma reggel megkapom a választ: simán, minden nehézség nélkül átjutunk román földre - fehér gyászlepelbe burkolva gyászolnak tagolatlan, egyhangú hegyek, - azután őszi piros erdőkön robogunk át; a kékes ködből kibukkan Sinaja, megérkeztem, kiszállok az árva, néptelen kis állomáson s nekivágok a havas hegyi útnak.

Ferdinándnak csak hivatalos gyász jutott. Általában pedig az irodalom hangja borús és aggodalommal teljes lett.

Ismerkedés maroubra szakemberek

Fejtő Ferenc: Szarajevó, Perzselő nyári nap virradt Bosznia-Hercegovina fővárosára. A "Grandenation" bánásmódja folytán a foglyok száma állítólag re apadt le, úgy hogy szerb hadifogságba jutott legénységünkből csak körülbelül minden tizedik ember maradt életben Pusztultak hát a foglyok tömegesen, mese nélkül, és nem igen mozdították értük a kisujjukat azok, akiket őrzésükre megbíztak.

Mert hiszen a száz év nem volt elég ahhoz, hogy a nagy háború témája kimerüljön. Elidőzik az egykori legényszobában, ahonnan öccse a háborúba indult.

Igaz: a háború kezdetén született, harcra buzdító dalai, s köztük a meggyilkolt trónörököst dicsőítő ének Ferenc Ferdinánd jár a hadak élén még jobbára túlfűtött propaganda, de a Ferdinánd-kultusz láza hamar lelohad.

Hogy alig-alig fordul meg egy-két napra a mi országunkban; kötelessége ha ide szólítja udvari bálra, csak megmutatja magát s másnap már bucsu nélkül, egy jó szó hátrahagyása nélkül szalad az 'ország szívéből' A magyar nemzet szívből gyászolta, siratta Rudolf királyfit; szivből gyászolta, siratta Erzsébet királynét.

Sőt, nagyon is jól ismertek. Rendhagyó olvasókönyv. Irtsd, ne kíméld, - hogy a honvéd nevet Unokája is emlegesse meg! Magyar honvéd vagy, ehhez tartsd magad, Csak győznötök, vagy halnotok szabad.

Első kötetében valójában az olasz harctérről írt versei dominálnak. Kinek volt hát igaza? Az is észrevehető, hogy egy idő után már apadni látszik a lelkesült, kizárólagos érdeklődés a téma iránt, a kíváncsiság egyfajta keserűségbe, majd türelmetlen kétségbeesésbe fordult A lap szerkesztőinek pedig eszébe jut, hogy a háborún kívül egyéb emberi kérdések is vannak még a világon Másfajta könyveket emelek le a polcról.

Így van ez jól, így kell lenni. Aki a családból - apjától, az Est-lapokat birtokló Vészi József vezető újságírótól - örökli a riporteri kíváncsiságot.

Állandóan foglalkoztatta, nem hagyta nyugodni az örmények által elszenvedett borzalmak története, a török nacionalizmus, a damaszkuszi szőnyegszövő műhely nyomorult örmény árváinak fájdalmas látványa, sorsa.

Megmutatták és bebizonyították nekünk, hogy lehetséges Ez a legbensőnkben élő tiltakozás és csodálkozás az egyetlen biztos reménység arra, hogy a háború egyszer mégis ki fog veszni a világból.

Magatartásuk a háborúban addigi magatartásuknak felelt meg. Odafenn fájdalmasan fekete folt töri meg a fényes fehérséget: ott, a gyász-zászló alatt alszik a halott király. Legyen mámor, lelkek kábulása, hogy ne hallhassák ki belőle édesanyák zokogása, kedvesek fájdalmas sikoltozása.

Nem annyira a múlt talajában, emlékeiben végzett ásatás a célom, inkább a jelennel való párhuzamosságok, ismétlődések, visszahangzások keresése és fölfedése.

A vermekben szinte csak magyarok voltak, akik 'családokat' alkottak. Voltak, akik a politikai álláspontra álltak és tollukat a nemzet önbizalmának fentartására, a háborús lelkesedés szitására használták fel, voltak, akik határozott humánus érzületükhöz ragaszkodtak s amennyire, a háborús cenzúra korlátai engedték, pacifista szellemben írtak és a háború mielőbbi befejezésére vágyakoztak.

A kérdésben elmélyülő Balázs Eszter A "sakktáblától" a lövészárkok mikrovilágáig: az első világháború régi és új megközelítései. Sinaja üres, mindenki itthagyta alvó urát, - nincs itt keresnivalóm. Mint általában mindenkinek. Ahogyan Tabéry Géza is tette. A családban nincs is már kitől faggatózni, s a tárgyra utaló írott emlékek sem maradtak utánuk.

Mozigépek berregnek, egyik oldalon négy prüszkölő, topogó fekete mén áll a Daumont-fogat előtt, cinóbervörös lovászok gyászfátyol nélkül ülik meg őket. Nagy irodalmi karriert később nem csinál ugyan: de a nagy háborúban strapabíró, megbecsült riporter. A mi jobb íróink között nem akadt, aki ezt a példát követte volna A szilárdan baloldalt álló Fábry Zoltána stószi remete, aki egyként író és politikus is, már nincs ilyen jó véleménnyel a mi íróinkról.

Csitt, mindez ponyva ma, dalnok! Túlságosan zöld, éretlen gyereklélekből fakadtak. Eljutnunk egy közös, európai értelmezéshez" - fogalmazta meg célját, bár azt is beismerte, hogy ez egyáltalán nem lesz olyan egyszerű.

Annak idején az örmények voltak az okai mindennek, máskor a zsidók, mindig kellett és lehetett egy népet találni, amelyiknek a többség nagy erejével neki lehet menni.

Az angoloknál például olyan kitűnő írók, mint H. Wells, Chesterton, Shaw állottak az ilyen propaganda szolgálatába. Polis, Ebben idézi egy olasz tábornok feljegyzéseit az első világháborús magyar foglyok helyzetéről:. A jövendölés mégsem teljesedik be: Gyóni Géza az orosz fogságban a frontot járt tíz- és százezrek elismert költője lesz, sajnos örök foglyaként annak a földnek, amelyből költészete vétetett.

Maga a tanács ban alakult intézmény, célja a közművelődési egyesületek működésének irányítása és eredetileg főleg a nemzetiségek között élő magyarság kulturális gondozása. Körülöttem a katonaság mellett feketeruhás dámák: a diplomaták feleségei.

Csírájában mindez megvolt már az első világháború idején is Néhány éve Mihályi Balázs közölt a Magyar Hírlapban egy akár szenzációs feltárásnak is beillő adalékot - szemtanúk utólagos visszaemlékezései alapján - az első világháború romániai hzínterein működött internáló táborról.

Az Ismeretlen Katona halálát ismerős politikusok okozták. Olyan komplexusok, olyan frusztrációk vannak, melyek a francia-német esetben nem voltak. Az ajándékba kapott számokat lapozgatva feltűnt, hogy a nagy háború kitörésének időpontjától kezdve a lap szinte kizárólagosan és egyre tudatosabb körültekintéssel mutatja be a világháború olykor legapróbb részletkérdéseit is.

Sürgető példaként a közös francia-német ázsiai lányok Falklandon hivatkozott:.

Azért, mert sokáig azt hittem, hogy ezeknek a verseknek legnagyobb része még infantilis. Lengyel Menyhért "egyszerű gondolatai" a Nyugatban jelentek meg, majd ban könyv lett belőlük.

Dick Manó, Budapest, :. Anyám ugyanabban az évben született, ezek szerint a háború kitörésekor Dezső nagyapámon is rajta volt már a család köteléke Hogy megjárták-e a háborút, s katonaként megtapasztalták-e a frontéletet, erről egyszer sem hallottam őket mesélni.

Maga Móricz Zsigmond is megszédült:. Úgy írtak és azt írták, amit tőlük sajtókonferenciákon, főhadiszállásokon megköveteltek.

A Babits emlegette füstös, avítt, poros kocsmai kép igaz, hogy a múltat próbálja őrizni, de az akkori ügy, amelyben megfogant - ma már csupa frázis, talmi gerjedelem, látomás.

Az írótársadalom a maga sajátos módján többszörösen is megszenvedte a háborút s általuk, természetesen, az olvasótábor is. Huszonnégy órája, hogy elődje meghalt, s ma már esküszik az utód.

Vajjon rátalál-e egymásra ember és tárgy? Ma az emberiség döntő többsége - ha megkérdezzük őket, ha nem - behunyt szemmel békében óhajt élni.

Nagy nevek és kis piszkok nyálazták és hozsannázták a vér és a pénz útját, a kapitalizmus istenségét, imperializmus halálkaszálását: 'Tisztító háború' - üvöltöttek az esti kiadások, napiparancsok és böjti prédikációk.

Nem könnyű kérdés, a politikusok ma is késnek a határozott válasszal, és mi sem tudunk jobbat a reménykedésnél; nem véletlen, hogy a legendásan együgyű, s éppen ezért mélységesen bölcs Švejk, a közkatona lehet az, aki közmondásszerűen kimondja a végső igazságot, átkiáltva az ellenséges lövészárokba: - Hé!

Ide ne lőjetek! Azokhoz, akik a történelemben mindig csak adtak és adtak - akkor is, amikor mindenüket: az életüket kérték áldozatul. Nincs itthon a követ ur, - a miniszterekkel és diplomatákkal együtt Bukarestbe utazott az uj király eskütételére.

Amelynek állománya - a sok történelmi és egyéb hurcoltatás, székhelyhiány, pénzszűke stb. Ám hívei hazajuttatják verseit, később is híven képviselik szellemét, méltatják tragikus sorsát, halott poétájukat megidézve korrigálják Ady elkapkodott pályatársi tévedését.

In: Az égő Európa.

Hol ehet kedvező áron minőségi ázsiai lányok Falklandon

A raktár nem tudja befogadni a mindenünnen érkező szállítmányokat, sietve iderakják, a perron aszfaltjára tornyozzák és a ruhahalom egyre nő, a zsákdomb egyre magasodik, már akkora, mint egy hegy. Kitűnő korhangulat fogja össze a látszatra sietve összedobott írói leltár darabjait - megbűvölten olvasom a mélységesen magánszférába illő, de épp ezért egyetemessé táguló költői víziót, követem gondolatmenetét.

Szinte ugyanabban az időben Kosztolányi Dezső költői érzékenysége az öccsére fókuszál: a segédorvosként a boszniai frontra önként vonult fiatalember ben megsebesül; ennek apropójára az író kis kötetbe gyűjti Öcsém.

A kérdés máig eleven - és jogos. Ráadásul az eseményláncot az emberek tudatosan indították, ugyanúgy harcolták végig, mindaddig, amíg erőforrásaik engedték - és csak azután kötötték meg a békét.

A hadifoglyok feljegyzései alapján azonban 15 ezer fő körüli lehetett a halottak száma.

Később igen? Az irodalom az első pillanatban megdöbbenve állott a szörnyű tény előtt. Sőt ebben csak hasonlóbbá válunk a harctéren küzdő katonákkal, akik, leszámítva néhány főembert, szintén nem tudnak semmit a tulajdonképpeni eseményekről s azok kapcsolatairól.

Ma azonban mi, úgynevezett békés polgárok, csak fizikai értelemben vagyunk itthon maradtak, lelkileg átéljük az egész háborút, minden szenvedéseivel, szépségeivel, erőfeszítéseivel és ellankadásaival, diadalmas ujjongásaival és nyomasztó csüggedéseivel együtt.

A háború radikálisan új helyzetet teremtett a nők státusában, akik sok államban kénytelenek voltak minden tekintetben a hadba vonult férfiak helyébe lépni, s csakis magukra számíthattak.

Mi volt a szarajevói merénylet szerepe - a fő ok volt, vagy egyszerű ürügy? Sokat idézett, kemény hangú vádszövege Írástudók árulása. De a történelmi jelenségek mélyebb hatásait nem olyan könnyű megfejteni és nehezen lehet azokat közös nevezőre hozni Tudjuk, hogy így történtek a dolgok, de: miért történtek így?

Sakura masszázs sydney

Közepin klasszikus bolt áll, bolt alatt koszorus oltár. A civil lakosságnak ez a lelki egyesülése a kombattáns katonasággal a heregnek legutolsó tartalékja, amely nem fegyverrel harcol, hanem az idegrendszerével, a gondolataival, reménykedéseivel és aggódásaival. A véres szekér, mely most átzörög a világon, hallatlan anakronisztikum.

Ezek melyikének volt nagyobb szerepe? A főváros pályaudvarán kalapálás, futkosás: fekete leplekkel vonják be az udvari váróterem előtti peron-részt.

Olyannyira, hogy még az általa nem sokra becsült Tisza Istvánhoz is megalázkodva fordul közbenjárásért, de nem ám országos ügyben, hanem hogy segítsen neki a Csinszka apja által támasztott házassági akadályok áthidalásában. Majd minden kezdődött elölről vagy mégsem?

Arcukról lerítt a mély levertség, főként az éhségtől szenvedtek; azt mesélték róluk, hogy amikor valamelyikük kenyeret evett, a többiek a morzsákat szedegették körülöttük; mondják, hogy a hajón sokan a szemétben is kutattak élelem után.

Asinara szigetén az albániai nélkülözések s a fellépett kolerajárvány annyira leapasztották a szerb hadifogságba jutott legénységünk számát, hogy midőn A francia földről kapott levelezőlapok szerint azonban a foglyok visszavágyódtak az asinarai "pokolba".

És úgy hiszem, sok történész próbálja meg ugyanezt. A francia és német történészek megkeresték és - nagymértékben - meg is találták. Így élek immár néhány hónapja, a teljesség lehetetlennek tűnő kergetésében, s közben Babits Mihály ismert versének Kép egy falusi csárdában hangulata vesz körül.

Talán ázsiai lányok Falklandon lenne, ha így elmennék.

Lucian Boia és a hozzá hasonló, jövőbe látó szakemberek szerint:. Franciaország akkor - és hosszú ideig azután is - Németországot vádolta a háború kiprovokálásával. Egy idő óta határozott törekvés él a különböző országok jövőbe látó történészeiben, hogy jó pár emberöltő után vegyék maguknak a bátorságot és öntsenek tiszta vizet - közösen!

Az sem akadályoz ebben a teljes átélésben, hogy a harctéren lefolyó eseményekből nem tudunk jóformán semmit, csak az egészen nyers adatokat és tényeket kapjuk meg, amelyek egyáltalán nem adnak táplálékot, vagy igen-igen soványat azoknak a képességeknek, amelyekkel az eseményeket át tudjuk élni: a fantáziánknak, az érzésünknek és az egyes képeket egységbe alkotó ítéletünknek.

Lányok, lányok, lányok a faluban

És azon, hogy meddig vezetnek azok a sínek, amiket oly könnyű a levegőbe röpíteni Vonaton utazik a haditudósító is. Csodálkozva néztem rá. Egy azért tanúskodásuk nélkül is biztos: a háború viszonyait, következményeit maguk is személyesen átélték, megszenvedték. Később ugyanott gyermekmenhely és súlyos elmebetegeket elfektető kórházi központ működött.

A magyar irodalomban Herczeg Ferenctől Bródy Sándoron át Tabéry Gézáig említik az örmény genocídiumot, mégis elsikkadt ez a téma Az igazodás, a helyezkedés, a magyarázkodás politikája pedig - a világ mai folyását tekintve - továbbra is napirenden A koncentrációs táborok ugyan markánsan a második világháború "vívmányai", de itt-ott jelentkeztek már a nagy háború holdudvarában is.

Biztosan nem ben. Az írók egy része, a fiatalabbak közül, bevonult a hadrakelt seregekhez, másik a sajtó-hadiszállásra került, mint haditudósító s tollat a háborús propaganda szolgálatába bocsátotta.

S mégis, bevallom, magam is mostoha voltam ezzel a harctéren írt 42 versemmel - csaknem egy egész életen át mostoha. Számomra Ady Endre reakciója különösen érdekes e sűrű pillanatokban: emberként s talán költőként is, úgy esik bele gyanútlanul az első világháború forgatagába, akár a légy a tejbe.

Ma már egy sincsen, s emlékük is egyre halványabb. Olyan abszurd, olyan lehetetlen a gondolat, hogy emberek milliói lövöldöznek egymásra, ölik egymást a havas mezőkön, hogy egy óriási téli vadászat folyik, melyben nemcsak a hajtók emberek, hanem azok is, akik puskacső elé kerülnek - mondom - épp olyan hihetetlen most az egész, mint a nagy világfelfordulás legelső napjaiban, mikor mindnyájan egész biztosak voltunk afelől, hogy egy világháború, melyben Európa civilizált népei öljék egymást - lehetetlen.

A pacifizmus sok állam törvénykezésében gyakorlatilag árulásnak számított, mivel rombolta a sikeres harchoz szükséges morált, lefegyverezte a küzdő feleket. Babits Mihály: Kép egy falusi csárdában. Lehangoló volt és egyben felemelő. A kamara modern, gazdag palotája körül tengernyi fényes, virágos autó szorong kövezetlen dülőuton.

Albániában elpusztult s részben fogságból szabadult mintegy 6, ember. Ezrek haltak meg a rossz ellátás, a hideg és a járványok miatt. Elegendő elolvasni Lőrinczi László nemrég elhunyt, Bukarestből Olaszországba áttelepedett prózaíró, történészt megszégyenítő hitelű irodalmi nyomozását egy szardíniai olasz hadifogolytábor mostoha körülményeiről Üzenetek Erdélybe - esszék és jegyzetek.

Az új fegyverek - mint pl. Ráadásul azt is rendhagyó körülmények között és ugyanolyan elvek alapján.

S teszem ezt úgy, hogy közben zajlani látszik mindennapi életem, a huszonegyedik század elején, egy vidéki székely városkában, amelynek van ugyan egy működő, bár meglehetősen hézagos könyvtára. A mellőzött versekben épp az a megrendítő tragikum rejlett, mely specifikus volt a harctéren sínylődő generációmra nézve.

A magam módján megpróbálok egy kiegyensúlyozott és közös kérdéskört bemutatni az első világháborúról.

Az emlékezet élő, hosszú életű támasza - az irodalom - tanúsítja, s féltőn megőrzi, hogy mi minden zajlott a világon abban a néhány - végtelennek tűnő - esztendőben.

Meg kell értenünk, hogy ez egy egészen egyszerűen akadémikus vita. A tengeren való átkeléskor mintegy ember vesztette életét. Tanítani lenne érdemes, hogyan épít fel néhány sorban egy egész távoli világot, mint alább például a királyi gyászba borult Romániát, Bukarestet, mely máris élteti új uralkodóját Meghalt a király - éljen a király!

Hol hát a háború igazsága - a közös európai igazság - amelynek a jegyében illő lenne megemlékezni a száz éve történtekről?

Időre van szüksége, amíg a házassága rendeződik és ismét a világ súlyos gondjain töprenghet. Abszurd úgy gondolnunk, hogy ebben az iszonyatos, egész Európára kiterjedő konfliktusban csak az egyik félnek volt igaza. Interjúi tanúsága szerint csak a legutoljára megjelent, ös válogatásban vállalja újra őket.

Ebből lett a Gulág, a Holokauszt és - főként - egy teljesen megváltozott felfogás az emberi élet és szabág értékéről, ami csaknem a semmivel lett egyenlő.

Mondják, hogy az első világháború - globálisan tekintve - a huszadik századnak egyenesen az "őskatasztrófája", mivel egy szélsőségekkel teli korszak nyitányaként határozta meg a század egész további menetét.

Németországban pedig, tömegsikere ellenére hamarosan betiltják, indexre teszik, elégetik. Itt emberek vannak! Verseket olvasok, rég nem idézett költők bukkannak elő. És síneken gördülnek tova, vagy vesztegelnek ideiglenesen a hosszú-hosszú kórházi szerelvények is.

Senki sem lesz annyira őrült, hogy az első világháború eredményei miatti elégedetlenségében elindít egy újabb háborút, ahogy Hitler tette a másodikkal, hogy megsemmisítse az első következményeit.

Brit katonák zsákmányolt, német vasúti vagon roncsa közt Fotó: Első világháború - a Cseke Gábor Sorscédulák a nagy háborúból. Olyan nagy és szigorú iskolának bizonyult számára ez a háború, hogy érett fejjel is mindegyre visszatér színhelyeire és emlékeihez lásd Görzi elégiák és az emberi egzisztencia mindig friss tanulsággal töltődhet fel versei nyomán.

A következő években magához tér, már felelős költőként lép fel. Az ő igazát, aki immár nem tesz különbséget "ők" és "mi", "Európa" és "magyarság" erkölcsi felelőssége között, a közelgő második világégés néhány, akkor már meglépett kulcsfontosságú eseménye s újabb árulások hitelesítik:.

Végre is ezek a tömegek mennek a háború tüzébe, ezek viszik oda fiatal életüket, ezek hagyják el édesanyjukat, testvérüket, kedvesüket, kényelmüket, ezeknek kell a mámor, hogy ne érezzék olyan kegyetlenül, mit hagynak el, hová mennek.

Voltak, akik elfordultak a háború tényétől, mint egykor Archimedes s tovább rajzolták kis köreiket. Már későn, a huszadik század hatvanas éveiben hajlandó csak reflektálni a témára, egy interjúban, akkor is a kérdező makacs érdeklődése az, ami válaszra provokálja:. A barakkokba a tisztek kerültek, a legénység tagjai az oldalfalak nélküli istállókat kapták, ahol a puszta földön aludtak, még szalmát sem kaptak, amire fekhettek volna.

Nem így a tanulság, amit szorgalmasan tovagörget az idő:.

Az első világháború idején azt mondták, az örmények az oroszokat támogatták, ezért kellett őket elpusztítani.

Jellemző és mélyen tanulságos az a tény, amint Werfel magányos harcosként állt rá az örményirtás témájára, miután egy es szíriai utazása során, a damaszkuszi szőnyeggyárban első pillantásra "görögös arcberendezésű, kerek szemű, tüzes tekintetű" gyermekeket látott robotolni.

A csúcsokat? Minden csupa újra felfedezés. Buzgó tevékenységet fejt ki az iskolán kívüli népoktatás terén, ismeretterjesztő előadásokkal és nép-kultúrházak felállításával.

Az igazi írók ebben az új, kényszerű egymásra találásban igazítanak el. A dokumentumfilmeknek köszönhetően a háború új elbeszéléseivel, valamint új forrásokkal is megismerkedhettek a nézők. Egy-egy verem közössége volt egy 'család', ők egymást támogatták, és megosztották a napi munkát egymás között A tábort már annak idején is haláltábornak nevezték.

Viszont akad más. Belépek a kamara elzárt udvarára. Csakhogy román és magyar viszonylatban az álláspontok hasonló - és fölötte szükséges! Úgy, ahogy azt a pályatársak esetében látja. Teljesen igazságtalan az az olcsó és hamar közkeletűvé vált gúnyolódás a kávéházi stratégákról, akik a márványasztalra vagy az ebédlőasztal abroszára rajzolják haditerveiket és hozzászólnak a Moltkék és Conradok intézkedéseihez.

Világméretű ez a jelenség is, akár a nagy háború. Raj jön a tavalyi rajra, új kép falusi falra. Sürgető példaként a közös francia-német kísérletre hivatkozott:. Csakhogy amíg a barátok a csapataikhoz, a frontra - a halálba - igyekeznek, Ady két kézzel a nem remélt élet illúziójába kapaszkodik.

Daniel Marc Segesser svájci történész nemrég megjelent összefoglaló elemzése Az első világháború globális nézőpontból.

Általában véve a 'felső' és az 'alsó' nézőpont keresztezése révén a nemzet története helyett a nép története került a középpontba úgy, hogy az akkor megjelenő munkákban a tábornokok és a diplomaták helyét az egyszerű katonák és a civilek foglalták el.

S ha nem is az idő pillanatokra bontott krónikája, "kamerafelvétele" az, amit elénk tár, hiszen arra ott vannak a kor jól-rosszul szerkesztett újságjai, közleményei, aktái.

Vasárnap este grand rapids srác keres

Ma is születnek róla szóló érvényes, újat mondó, súlyos irodalmi alkotások, filmek, képzőművészeti munkák, elemzések, kutatások. Az új helyzetbe került írók lázasan keresték a helyüket - miközben legtöbben elvesztették addigi iránytűjüket.

meztelen nudista lányok, legújabb:oldalt 9 - Nude Clap

Harctér, majd fogság kegyetlen körülményei faragnak valódi, saját hangú költőt Gyóni Áchim Gézábólaki korábban könnyen kimutatható Ady-hatások alatt kopogtatott az irodalom kapuján, s akiről ben maga Ady is - fiatal olvasók érdeklődő kérdésére - eléggé becsmérlően nyilatkozott egy Csucsáról fogalmazott levélben:.

Az emberek köhögnek a ködben és a mozdonyok, amelyek a távolságok prestige-ével érkeznek, szintén köhögnek a decemberi hidegben, hosszan, ugatva, fájdalmasan, influenzás masztodonok, náthás szörnyek.

Mindez aztán a női egyenjogúság későbbi törvényesítésének alapjául is szolgált. Egy ottani újság szerint: "Ez egy örmény mese egy zsidó előadásában!

Világnagy távolságokra akkoriban a vonat volt az a kulcstényező, mely a roppant tömeget, az egyenruhás ágyútöltelékeket, a gyilkoló technikát, a fogolytranszportokat elhordozza. Szerinte létezett a múltban is törekvés ilyenfajta szemléletre Tolsztoj és Stendhal példáját említi, akik a háborús tömeg jelentőségét, illetve az események ironikus, távolságtartó bemutatását helyezték előtérbede döntően csak a huszadik század közepétől jutott szóhoz.

Ez a belső parancs fokozatosan kerített hatalmába. Ugyancsak vasúton menekítik maradék életüket a menekülők.

Kivel kezdjük és kivel végezzük? Egyesekről Ady számol be, másokról az ismerősök vallanak. Hogy is ne, amikor ilyen és ehhez hasonló címek kergették egymást szinte megszakítás nélkül a folyóirat oldalain, hétről hétre, hónapról hónapra:. Meg kell próbálnunk megnézni, milyen okok vezettek a háborúhoz, miben volt igaza és miben nem mindenkinek, mi volt jó és mi nem az első világháború utáni békeszerződésekben, milyen közelebbi, vagy távolabbi következmények voltak Annyi megvitatni dolog van A tények ismertek.

A történeti munkák piacának bővülése, a történész szakma expanziója, valamint a televízió megnőtt dokumentumfilmes kapacitása a nagyközönség érdeklődését is fokozta. Egyre többen látták úgy, hogy a háború nem valamiféle bűntény, amelynek felelősei vannak - ahogyan azt a húszas-harmincas években gondolták - hanem az európai népek közös téveszméi vezettek a háborúhoz.

Törökök által megölt örmények gyermekei - válaszolta a gyártulajdonos. Vas-úton gördülnek a kívül-belül bélelt, agyonszegecselt páncélvonatok.

Anélkül, hogy tudtam volna, vagy akartam volna, az átélt történelem költője lettem, sajgó reflektálója annak a drámai pergőtáncnak, ami minden pillanatunkban mindnyájunkat a véres húscafatokra való szaggatás vízióiban forgatott.

Állandó kérdés faggatását hallom: mire érdemes odafigyelni? Fiatal újságírószimattal s kényelmetlenül kényelmes helyzetében transzponálta igaz poéták formáit s hangulatait.

Ha pedig így van, akkor mit mondjunk azokról, akik száz évvel ezelőtt nyíltan felléptek minden háborús cselekmény - és nem csak a kegyetlenkedések!

A hetilap homlokán fura cím: Vasárnapi könyv. Ez a hegy csupa-csupa zsákokból áll. Bólintott: - Azt hittem, hogy a mi szegény, mészárszékre hajtott bakáink kivívják a magyar dicsőséget Szinte el se hinné az ember: az irodalom színe-java, kivétel nélkül megperzselődik a nagy háború bűvöletében.

A többi hadviselő nemzetek írói kivették részüket az ellenség becsmérléséből, németek a franciákat és angolokat, franciák és angolok a németeket kisebbítették, mindenütt nagy irodalma volt ennek a gyalázkodásnak.

A tábort meglátogató svájci küldött adatai szerint elején 17 ezer fő volt a sipotelei táborban, ebből hatezer fő halt meg. A nagyapákkal együtt háborús emlékeik is a föld alá kerültek.

Első gyűjteményembe ben csak et vétettem fel belőlük, Kivétel nélkül mind a negyvenkettőt csak a mostani, Miért történt ez?

Tudjuk, hogyan zajlott napról napra, szinte óráról órára az első világháború.

Amikor éppen nem szekéren, lóháton vagy Az ő szerepe kettős, sőt: többes. Akikkel akarva-akaratlanul összehozza a sors. A regényciklus nyara című darabja arra kísérel meg választ adni: meg lehetett-e volna állítani a nagy háború vérözönét?

Németország eleinte ártatlanoknak mondták magukat, majd - Hitler után - ők is elfogadták a vétkességüket. Már a legelső pillanatoktól akadt író, aki - magát figyelve - a háborúba csöppent "kisember" reakcióit rögzítette, meglehetősen precízen és objektíven.

Pozitív szereplői keserűen állapítják meg, hogy a háborúból éppen az veszett ki száz évvel ezelőtt, amiért megindították: az igazság keresése, és előtérbe lépett a gyilkolás és a bosszú szelleme.

Szerkesztette: Cseke Gábor. De összességében a tankönyvek eljutottak egy közös szintézisig, közös álláspontokig, többek között az első világháborúval kapcsolatban is, ahol eredetileg nagyon eltérőek voltak az értelmezések.

A franciák és a németek között volt ellenségesség, de ez egy egyenlő felek közötti mérkőzés volt. Ahol sokszor órákig kell várni a vonatösszeköttetésre.

Ugyanakkor a fegyveres harc mellett nagyon kemény gazdasági háború zajlott le a hadviselők között, mely a mezőgazdaságot és az egész társadalmat mélyen érintette. A toll, a szellem prostitúciója minden golyónál, tanknál jobban végezte el munkáját: imperializmust tudatosított, kapitalizmust igazolt, bűnt oldozott és gonoszságot szentesített erkölcstörvénnyé.

Sokáig nem hisz bennük, ifjúkori zöngeményeknek tartja valamennyit.

Most itt lenne az ideje kiegyensúlyoznunk, összefoglalnunk az értelmezéseket, ha lehetséges. A válaszom az, hogy "nem tudom". De hol vannak e versek? Ezt még egy világháború sem tudta megcsinálni.

Felnőtt keres alkalmi szex wheatfield indiana 46392

Közben körvonalazódik, bár még csak halványan, egy terve. Különös ellentmondás feszül sok-sok korabeli háborús iromány mélyén: eléggé súlyos, indokolt esemény volt-e a szarajevói merénylet ahhoz, hogy felforgassuk érte az egész világ életét, addigi rendjét?

Ady fogadott fia - személyi titkára - bevonul a seregbe, miatta nagyon aggódik, s közben attól tart, hogy nagyon könnyen őt magát is behívhatják. Ki orvul fente fegyverét hazánkra: Lakoljon a gaz Isten igazába! Akár csak száz évvel ezelőtt Vagy talán mégsem?

Ez élteti napjait, ez "igazolja" háttérben maradását. Az ő mérlege a Lőrincziénél is megdöbbentőbb:. Békéscsaba, Tevan azokat az élményeit és emlékeit, melyek őt az öccsén keresztül szorosan az élethez kapcsolják, ezáltal mintegy fölfedezve általában is az eleven ember immanens értékeit.

E mellett napi rendszerességgel pásztázom a világhálót, működtetem a keresőmotorokat, fésülöm át a nyilvánosan hozzáférhető dokumentum-állományokat, honlapokat A könyvtári böngészést itthon sem hagyom abba, saját zsúfolt gyűjteményemet újra és újra átvizsgálom, kötetekbe lapozok, fénymásolok, jegyzetelek S hogy el ne borítson a lassan-lassan özönével érkező információ, próbálom az egészet valamiképpen rendszerezni, áttekinthetővé tenni egy személyes használatú, zártkörű internetes felületen.

A polgári lakosság túlnyomó részének fogalma sem volt a modern háború technikai eszközeiről, sztratégiájáról és taktikájáról, hiszen, mint kiderült, a katonai szakértők sem voltak azokkal teljesen tisztában, mert eszközeik nem voltak még kipróbálva s a technikai eszközök s taktikai módszerek nagy része csak a háború folyamán alakult ki.

Nem illettek elveihez. Franz Werfel regénye, A Musza Dag negyven napja a törökök atrocitásaival való örmény szembeszállás egy közismert, lokális eseménye ürügyén remek tablóját adja az első világháborús hangulatnak és közegnek, amelyben rendre semmivé foszlottak a hagyományos igazságok, erkölcsök és a jogszerűség.

Az ös örmény katasztrófa és a mai Törökország című ban megjelent könyvében, majd így folytatja: - Attól kezdve Franz Werfel lelkét fogva tartotta az örmények sorsa, s már ott tervezni kezdte a regényt.

De kiderül, hogy a nagy háború az egész világon magához rántott, örvénylésébe kényszerített kivétel nélkül majd mindenkit, aki érzékenyen és felelősen gondolkodott az emberiség ügyeiben.

A hatvanas években az első világháborúban harcoló katonák, illetve özvegyeik már nyugdíjasok voltak, és felértékelődött a nem hétköznapi fiatalságukra való emlékezés.

A kijárat körül egy hegy magasodik. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, A lapok ennek pont az ellenkezőjét állították: nyilván, a háborús propaganda olajozottan működött. Ma már szenvedélyesen keresem azokat a forrásokat, melyekből a legközvetlenebbül, a leghitelesebben, a legélményszerűbben képet nyerhetek - igaz, csak száz év távolából - mindarról, amit azok az esztendők felszínre hoztak, a világra szabadítottak.

Nem lehet egy olyan Európánk, melyben együtt haladunk, amikor a jelenről és a jövőről van szó, de teljesen szétválunk, amikor a múltról.

Miért is volt "nagy" az ben kitört háború - azon kívül, hogy országok tucatjai fordultak egymás ellen, gyűlölködve és győzelmet remélve, s a győzelemmel együtt - "igazságot"? Majd a pályaudvaron lézeng, nézi az elveszett otthonukat cókmókjukban menekítőket és mélyen átérzi kisemmizettségük tragédiáját.

Másfél órával később a bukaresti gyorsvonat hálófülkéjében ülve fontolgatom: átengednek-e még a határon? Az emberiség egy részének mindez azonban már a könyökén jön ki - talán, mert nem olvasott róla eleget? Az addigi ádáz ellenségek karácsony éjjelén kiléptek szerepükből és együtt köszöntötték a csöndes éjt.

Az egész ország gyűlölte a komisz királyjelöltet, valóságos mámor tört ki, hogy megszabadultak tőle.

Tehát minden megtörténhet bármikor a törökországi örményekkel - ahogy ben is megtörténhetett - ha egy szélsőséges kormány jut hatalomra. Egyetlenegy mindennél többet beszélő példa: 'Kell a háborús hangulat, s ezt a hangulatot nem lehet, nem is szabad lerontani.

Továbbá, hogy apám májusában jött világra, s akkor Domokos nagyapám már házas ember volt. Hasonlóképpen meggyőző erejű e tekintetben Szöllősy Aladár festőművész négy év eseményeit befogó tábori naplója Szerbiából, Albániából és Olaszországból megjelent a Pesti Könyvnyomda Részvénytársaságnál, ben.

Ady korabeli levelezésén végigkövethető az a mindent elborító, ködös zavar, amit a Csinszka iránt feltámadt, későn jött szerelem - Ady erejét felülmúló kihívásként - kiváltott a súlyosan beteg férfi lelkében és egzisztenciájában.

A magyar közvélemény tulajdonképpen Franz Werfel Korbuly Domokosnak Az örmény kérdés a magyar közvéleményben címmel ben megjelent könyvét korábban nem akarták kiadni, majd később, a nyilas időkben, bírósági eljárást indítottak ellene. Juhász Gyula. Bennük van a "tudomány" Számos költőnk-írónk sorsa fonódik egybe a nagy háborúval - és nem kizárólag csak a magyar irodalomban.

Vissza a vasúthoz, rohanunk le a magas hóban meg-megbotolva, podgyászostól, - az induló vonat lépcsőjére még felkapaszkodhatom, a táskákat bedobálják az ablakon, - a pénzdarabok kirepülnek a hóba, - tán idejében érkezem még Bukarestbe!

Mert nem embernek való - nem mai embernek. Míg egy másik szerelvényen meg nem érkezik az ellentábor bosszúálló serege Minden azon múlik: ki birtokolja a síneket és a vasúti járműveket. Ez volt az, ami elhallgattatta a tényeket, egyszerűen nem vettek tudomást róluk.

Ennél nagyobb káoszt már csak a háború zúdíthatott reá, amelyre - bár irtózott tőle és tragikus kimenetelűnek tartotta Magyarországra nézve - időnként maga is úgy gondolt, mint megváltó alternatívára. Valóban bűnözők, árulók azok, akik a fegyverek letételére buzdítanak?

Attól függően, ki milyen irányba és milyen úti céllal utazik. Fenn a hegytetőn libériás inas jön szemközt, a hordárom ismeri: az osztrák-magyar követség magyar szolgája.

Nem kevésbé lehet rajta csodálkozni, mint csodálkoznánk azon, ha a masztodonok és ősállatok újra életre kelnének, vagy ha a vasút helyett megint postakocsik közvetítenék a forgalmat.

S mindjárt rá az ismétlődő - gyakorlati - választ is: mindenre, ami érdekes, ami nem túlságosan partikuláris. S mi harcok anyja volt nemrég, ma csak egy lanyha holt emlék. S ma már hozzáteszem, már vallom: tudni kell. Az állomások sorsdöntő találkozások és elválások színhelyei.

És mindegyik igyekezett még azon felül is adni valamit, egy kis, "egyéniséget" csempészni írásaiba, ízt, zamatot, hogy annál biztosabb legyen a hatás és az eredmény És mégis, az irodalom az, ami a tanulságokat őrzi, a következtetésekben segít. A Vasárnapi könyv áttanulmányozása révén rövid idő alatt eljutottam oda, hogy személyesen is melegen érdeklődni kezdtem a téma iránt, sőt, lassan úgy éreztem már magamat, mint akiből ezáltal nagyapáink háborújának igazi bennfentese lett.

Lehetséges-e ez? Legalábbis ma már - nem! Egy hang hiányzott a magyar irodalomból: az ellenséges népek elleni gyűlölködés. Bár ez a harctéri költészet a fiatalon szörnyhalált halás tudatából mint személyi költészet hajtott ki, szükségszerűen magán viseli az egész feláldozott ifjú nemzedék közös sorsát s talán ez ad néki időtálló jelleget.

Ám a lánykérés bonyodalmai végül is annyira maguk alá gyűrik, hogy nehezen alakuló, többszörösen rendhagyó frigyének ügyét kész megtenni a maga személyes háborújának. Érzem a Nagy Háborút: nem a perzselését, hanem fojtogató szorongatását. Míg a románok évszázadokig alárendeltjei voltak a magyaroknak; aztán a magyarok egy olyan országban találták magukat, ahol uraltaknak és peremre szorítottaknak tekintették magukat.

Roger Martin du Gard regényfolyama A Thibault család mesteri szintézise a Fábry által említett árulás közegének: a huszadik század elején a társadalmi szolidaritás felé tapogatózó Európa, politikai és szellemi vezetői közreműködésével és cselekvő biztatására apró szilánkjaira hullt, önmaga érdekei ellen fordult - s a nemzeti lecsatlakozások révén alantas módon döfte hátba a progressziót.

Meg kell keresnünk egy egyensúlyi pontot. Nem érti, mit "esznek" rajta az őt nyakra-főre dicsérő korifeus pályatársak.

Bármi megtörténhet bármikor. Boia egyenesen szkeptikus az ügyben, szerinte:. Noha a későbbi haláltáborokkal ellentétben nem volt a tábor célja fizikailag megsemmisíteni annak lakóit, az embertelen körülmények végül mégis ezt idézték elő. Kutatom - a menekülőkkel együtt - a zsákok hátán az enyves cédulákat.

Annyira andalítóan egyhangúak voltak azok a "boldog békeidők", hogy minden áron szükség volt valamilyen megrendülésre? Gyakran köhögök, bedagad a torkom. Fenn: lebeg ölyű, bús ág, nagy térdű, bő ölű múzsák.

Vagy nem azt olvasta éppen, ami személyre szóló üzenetet is hordozott a számára? Komoran járkált a szobában, aztán soká keresgélt háborús jegyzetei között, s végül elém tett egy lapot.

Mint Vészi Margit.

GYIK

Nehéz randizni valakivel, akinek gyereke van?

Ha az egyenlethez hozzáadunk egy gyermeket és esetleg egy társszülőt, még több tényezőt kell figyelembe vennünk. Bár igen, a gyerekekkel való randizás bonyolult lehet, Jessica O'Reilly, PhD szex- és párkapcsolati szakértő szerint nem csak működhet, de egy rendkívül teljes értékű kapcsolathoz is vezethet.

Toni Childs még mindig házas?

A 44 éves Mik Lavage hangtervező, zeneszerző és filmrendező 2010-ben egy ausztrál belföldi járaton találkozott az 55 éves amerikai énekes-dalszerzővel, Toni Childsszal. Egy éve házasodtak össze, a pár az NSW-beli Byron Bay közelében él közös otthonban, és rendszeresen együttműködnek zenei projektekben.

Miért tartják előzetes letartóztatásban?

A gyanúsítottat általában csak akkor helyezik előzetes letartóztatásba, ha valószínűsíthető, hogy súlyos bűncselekményt követhet el, akadályozhatja a nyomozást, vagy nem jelenik meg a tárgyaláson. A bírósági ügyek többségében a gyanúsított a tárgyalásra várva nem kerül előzetes letartóztatásba, gyakran olyan korlátozásokkal, mint az óvadék.