Olcsó kísérők sunrise manor 50

Olcsó kísérők sunrise manor 50 Az autós - Bruno Podalydès. She looked at her watch and then back at Strathmore. Oszkai Réka.

  • Mi az etnikai hovatartozásom:
  • A Cseh Köztársaságban születtem
  • Szemszín:
  • Hideg szürke-kék
  • Piercing:
  • Nincs
  • Dohányos:
  • Nem

He quickly shifted the remaining letters. Az épület is irdat­ lan nagy volt - több mint ezer négyzetméter, kétszer ak­ kora, mint a CIA főhadiszállása.

Néz­ zétek a kezemet! Ő pedig felnézett rá a baldachinos ágyban, és tudta, hogy megtalálta az igazit. If they did, and read top-to-bottom, a secret message would magically appear. A látogatás inkább tűnt társasági ese­ménynek és intelligenciatesztnek, mint hivatalos állásinterjú­nak.

It had been gathering global electronic intelligence data and protecting U.

Only 3 percent of Americans were even aware it existed. Becker - reccsent rá a hangosbeszélő. It was on a weekend trip to the Smoky Mountains. A Georgetown balszélsőjének szögletrúgása túlment a vo­.

Ezután olvassák fölülről lefelé, és varázslatos módon megjelenik előttük a titkos üzenet. Susan elborzadva néz­te, hogyan hagyja ott egy egész napi fizetését egy kétszemé­lyes vacsoráért, de David hajthatatlan volt.

Its sleek black contour arched twentythree feet in the air before plunging back into the floor below. Becker tanácstalanul hallgatta őket.

I mean… how do you break them? Túl sok jóvátennivalója nem volt - gondolta Becker. Hogyan került az NSA-hoz? Becker sat riveted by her stories. They quickly found one and public-key encryption was born. Then they became subtly translucent and graduated to an opaque black as they reached the floor — a shimmering expanse of polished black tile that shone with an eerie luster, giving one the unsettling sensation that the floor was transparent.

A parányi porszemek elképesztő, széles spirálalakza­ tokban szálltak fölfelé - a kupola erős deionizáló rendszere vonzotta őket. El kell mennem. Csaknem húsz évvel később, miután megkapta matemati­k usi diplomáját a Johns Hopkins Egyetemen, ösztöndíjat nyert a MIT-re, ahol számelmélettel foglalkozott; doktori dolgozatá­n ak címe: Kriptográfiai módszerek, protokollok és algoritmusok manuális alkalmazásai.

I should be paying. Harminchét mérföldet kellett vezetnie, hogy elérje az ügynökség központját a marylandi Fort Meade-ben, ahol erdőkkel borított hegyek között rejtőzött a harmincöt hektáros birtok. Becker took it. Susan a Merlutti szalvétáit és a műsorfüzeteket használva táblaként kriptográfiai minitanfolyamot tartott szeretett tanít­ványának.

Susan azonnal kipattant, telefröcskölve vízzel a padlót, ahogy felkapta a mosdó széléről a telefont. Veleszületett fotografikus memóriája és nyelvérzéke révén hat ázsiai dialektust sajátított el a spa­nyol, a francia és az olasz mellett.

Kifelé menet, ahogy áthaladt a biztonsági ellenőrző pontok során, a főfolyosón útját állta az egyik őr, aki kapott egy tele­ font. Akit az NSA akart, azt meg is szerezte. It was clear from the passion with which the young professor spoke about teaching that he would never leave the university.

A Krip­ tográfián? He rearranged the text of his messages such that the correspondence looked senseless.

Susan mosolygott. A kódokról és feltöré­ sükről társalogva Becker azon kapta magát, hogy igencsak meg kell erőltetnie az agyát, ha követni akarja Susant: ez új és izgalmas élményt jelentett neki. Nehéz elképzelni, hogy es IQ-t hordoznak - gondolta magában.

Susan beszámolt Davidnek a COMINT-ról, az ügynökség globális felderítőegységéről - a lehallgatóállomások, műhol­ dak, kémek és telefonlehallgatók észveszejtő tömegéről szerte a világban.

Becker gyanakodva méregette. Later that afternoon Susan sat dejected in the tub. She tried to focus, but her thoughts reeled back to him. He took her in his arms and slipped off her nightgown.

Come over and play. Susan szemében David közelebb állt a tökéleteshez, mint azt bárkiről is el tudta volna képzelni. But Tankado did not want help — it was too late for that. Becker visszahallgatta az üzenetet. Susan begged to know what it said. Egy óra elteltével, amikor Becker már végérvényesen lekés­te a meccset, Susan pedig nem reagált, amikor háromszor hív­ták az interkomon, mindketten elnevették magukat.

Végül felnézett. A harmincöt éves, fiatalos Beckernek borzas fekete haja volt; zöld szeme éppolyan átható, mint a szelleme. El sem tudta képzelni. Sighing, she placed her hand inside the recessed cipher box and entered her five-digit PIN.

Seconds later the twelve-ton slab of steel began to revolve. The screen filtered the sunlight into delicate lacework across the walls. Thousands of communiqués and conversations were intercepted every day, and they were all sent to.

Public-key encryption was a concept as simple as it was brilliant. Susan finom európai vonásai és meleg barna szeme egy Estéé Lauder-reklámot juttattak eszébe. Miközben lefelé tartott a lépcsőn, Susan azon töprengett, mi rossz jöhet még a mai napon.

The phone never rang. A csoport vezetője, egy Morante nevű hórihorgas láncdohányos, hitet­lenkedve fordult Beckerhez. Susan a homlokát ráncolta.

Hívni foglak. We can sleep in before we head north.

Ezért időnként, amikor meg kellett újítania a squashklub tagságiját vagy áthúroztatnia a Dunlop ütőjét, tolmácsolást vállalt kormányzati szervezetek­ nek Washingtonban és környékén.

A kriptográfusok le voltak nyűgözve, ennek ellenére tovább dolgoztatták Beckert a helyükről kiemelt karaktereken. David letette. Susan thought a minute. Folyamatos titkosítókat, rekurzív generátorokat, különféle pakolás!

Karcsú, fekete sziluettje hét méter magasan tornyosult a pad­ló felett, íves, sima felszínével úgy festett, mint egy hatalmas gyilkos bálna, amely félig kiemelkedve a jeges tengerből, megfagyott.

A premature apology, Becker thought. Csak egy hason­ló és ugyanolyan módon kalibrált Enigma géppel lehetett megfejteni a kódot. Also… a quiet thank you to the two faceless ex-NSA cryptographers who made invaluable contributions via anonymous rers.

He drove the thirty-seven miles to their eighty-six-acre headquarters hidden discreetly in the wooded hills of Fort Meade, Maryland.

A terem behajló oldalfalai odafent boltívet formáztak, míg szemmagasságban szinte függőlegesnek tűntek. Először halandzsának tűnik a szöveg, de amikor rájössz a szerkezetét meghatározó szabályokra, egyre több értelmet találsz benne.

David had hung up. Egy kerá­miasiló zárta magába, amely hatemeletnyi mélységben hatolt a föld alá - a rakétaszerű törzset kanyargós vaslépcsők és ká­belek labirintusa fogta körül.

Susan egyszerűen minden betűt az ábé­ cében előtte állóval helyettesített. Susan answered what questions she could and gave David the general, unclassified overview of the National Security Agency.

Úgy tűnt, nincs olyan dolog, amiből David ne tud­na tréfát csinálni. The power generators at the bottom droned in a perpetual low-frequency hum that gave the acoustics in Crypto a dead, ghostlike quality.

A rá következő héten visszahívták Susant és a hat másik je­löltet.

The guard shrugged. People appeared, hovering over him, trying to help.

The Olcsó kísérők sunrise manor 50 prepared, science based rehabilitation work has brought fruits.

Then he noticed nobody else was laughing. David Beckerhez. A forró víz fokozatosan langyosra hűlt, végül hideg lett. David mosolyogva hajolt fölé. A bajnokok ezzel húrozzák az ütőjüket a squashban. They were lying on a big canopy bed at Stone Manor.

Néhány évvel ezelőtt még ez volt az igazság, de azóta megváltoztak a dolgok. Chapter 2. Susan közelebb hajolt és David fülébe súgta: - Dok­tor.

Akár a Smithsonian Múzeumban voltak, akár kerékpároztak vagy éppen odaégették a sttit Susan konyhájában, David örökösen kíváncsiskodott. As Susan reached the end of the tunnel, a circular, vaultlike door blocked her way.

Ép­pen ki akart szállni a kádból, amikor megszólalt a telefon. Amikor végül megfejtették a kódot, Beckernek sejtelme sem volt arról, miféle sötét titkoknak segített nyomára jutni, de egy dologban bizonyos volt: az NSA-nál komolyan veszik a kód­feltörést; Becker csekkjén nagyobb összeg szerepelt, mint az egész havi egyetemi fizetése.

Negyedik fejezet A kriptográfia ajtaja felberregett, kirántva Susant lehangoló merengéséből. Ensei Tanka­ do tudta, hogy utoljára látja a fényt. Noha gyakorlatilag itt élt a kriptográfián a három évvel ez­előtti megépülése óta, még mindig ámulatba ejtette a látvá­nya.

Azt mondják, a halál pillanatában minden megvilágosodik; Ensei Tankado már tudta, hogy ez így igaz. Az első órában a kriptográfusok nem vettek tudomást Becker jelenlétéről.

I hear you did a fine job today. Annak a varázslatos estének már hat hónapja - még azelőtt történt, hogy Davidet előléptették volna a Modern Nyelvek Tanszék vezetőjévé. It had been created by the Department of Defense three decades earlier — an enormous network of computers deed to provide secure government communication in the event of nuclear war.

Az üvegháló finom csipkemintát szőtt a falakra a beáramló nap­ fényből. Még közelebbről: az e-mail megjelenése.

Susan megpróbált koncentrálni. A terem közepén, akár egy kolosszális torpedó csúcsa, az a gép törte át a padlót, amelynek kedvéért a kupolát építet. Élete egyetlen szerelméhez. She kissed him long and hard.

The officer ran her card through a computerized scanner. De Tankado nem segítséget várt tőlük - ahhoz már túl késő volt.

Olyan formában írta le az üzenetet, hogy a szöveg értelmetlennek tűnt. The only strange thing was that Becker had never heard of the organization. Susan belépett. The enormous letters read: crypto. Of course, when the computer users of the world found out the U. Even pen pals, using E-mail for nothing more than recreational correspondence, found the lack of privacy unsettling.

Becker vállat vont. Az őr vállat vont. A csoportot azon­nal szétválasztották. He explained that Kanji was a Japanese writing system based on modified Chinese characters. Squash racquet string of champions. Vigyázzon rá. Hoz­zám jössz? Anyone intercepting the transmission found only an unreadable garble on the screen.

Egy vésett aranygyűrű volt az ujján. And nothing did. His university lectures on etymology and linguistics were standing-room only, and he invariably stayed late to answer a barrage of questions.

A nagy, baldachinos ágyban feküdtek a Stone Manorban. Becker megfordult, és abban a pillanatban elvörösödött. Susan elmondta Davidnek, hogy ebből áll a munkája: tanulmányoz­ ni, majd manuálisan feltörni a kódokat, és az NSA rendelke­ zésére bocsátani a desifrírozott üzeneteket.

És legkivált feleségem­nek, Blythe-nak, a lelkesedéséért és a türelméért. Odasandított az azonosító kártyára a blúzán.

A bemetszések egy pil­ lanatra felragyogtak az andalúziai napfényben. Since the transfers traveled through underground fiber-optic lines and were never transmitted into the airwaves, they were entirely intercept-proof — at least that was the perception.

He wanted to know more. Finally he shook his head as she disappeared in the distance. Az ajtó teljesen nyitott helyzetben állapodott meg, de öt másodperc múlva tovább fordul, hogy újra bezá­ ruljon.

Somewhere along the way, she had developed a willowy grace — slender and tall with full, firm breasts and a perfectly flat abdomen.

Her delicate European features and soft brown eyes reminded him of an ad for Estée Lauder. She submerged herself in the soapy water and tried to forget Stone Manor and the Smoky Mountains. Fekete jég. He only had one unfortunate quality; every time they went out, he insisted on picking up the check.

He pulled the shade and tried to sleep. A Kriptográfián? Eddig nem találkozott nővel az NSA-ban. Még mindig marad két napunk. A kódnak a jelek szerint nem volt semmi értelme. Beckernek muszáj volt nevetnie: harmincöt éves, és csak úgy kalapál a szíve.

A kriptográ­ fia egész világa megváltozott. A nonstop bisztrókban Becker ki nem fo­g yott a kérdésekből a desszert fölött. It was a crisp morning during fall break when Becker returned from a morning jog to his three-room faculty apartment to find his answering machine blinking.

More specifically, the arrival of E-mail. Becker observed, lost.

E-mail had the security of conventional mail and the speed of the telephone. Susan mosolyogva fordult az oldalára. Susan megpróbált koncentrálni, de a gondolatai mindig hozzá tértek vissza.

Becker tétovázott. Elmagyarázta, hogy a kandzsi egy japán írásrendszer, amely módosított kínai karaktereken alapul. Susan took the code home and stayed up all night with a flashlight under her covers until she figured out the secret — every represented a letter.

Aznap délután Susan bánatosan ült a fürdőkádban. The main room was an enormous circular chamber that rose five stories. The door had rotated past its fully open position and would be closed again in five seconds, having made a complete degree rotation. Miért akarja az egyetem Később felhívlak és megmagyarázom.

As she stared into his deep-green eyes, somewhere in the distance a deafening bell began to ring. Erős áll­ kapcsa és markáns vonásai a faragott márványra emlékeztet­ ték Susant. She was about to find out. Abban a pillanatban leállt a nyüzsgés a teremben.

Susan letett arról, hogy tiltakozzon, de akkor is bántotta a dolog. A young guard placed his hand on the roof. Where had she learned mathematics? Susan egyszerre teljesen éber lett. It is said that in death, all things become clear; Ensei Tankado now knew it was true. A számítógépes szakkör vezetője, egy Frank Gutmann nevű nyolcadikos írt neki egy szerelmes verset, és sifrírozta egy számbehelyettesítő módszerrel.

She was about to get out when her cordless phone buzzed to life. NSA a rövidítésük. A freon hűtőrendszer örökös sziszegése és az akna fenekén állandó alacsony frekvencián zú­gó energiafejlesztők halotti, szellemjárta akusztikát teremtet­tek a kriptográfián. Benne kilométernyi telefonkábel és négyzetméter kinyithatatlan ablak.

Most muszáj mennem. Unbelievable, she thought. One night, at a university performance of The Nutcracker, Susan gave David his first basic code to break.

Susan decided not to ruin the mood by talking business. Az őr megbámulta karcsú alakját - a fehér blúzt, amely alatt épp csak felsejlett a melltartó, a térdig érő drapp szoknyát és végül a lábát Susan Fletcher híres lábát.

We can head up first thing in the morning. Becker lenyűgözve figyelt. To all those who read and contributed to the manuscript along the way. A központi csarnok egy hatalmas, kör alakú terem volt, amely öt emelet magasba emelkedett. Kiderült, hogy az NSA nemcsak hogy létezik, de a világ egyik legbefolyásosabb kormányzati szervezete.

Without them this book would not have been written. The message was like many he received — a government agency requesting his translating services for a few hours later that morning.

Becker megrándította a vállát. He secretly informed his officers that when a random message arrived, they should transcribe the text into a square grid. The pass-keys were generally quite long and complex; they carried all the information.

Etimológiai és nyelvészeti előadásain a csilláron is lógtak, és az órák végén kérdések özönére kellett válaszolnia.

Inside the MOST EXPENSIVE Mega Mansion in Las Vegas - Modern Smart Home

Susan izga­. To encode, Susan had simply replaced each letter of her message with the letter preceding it in the. Sóhajtva nyúlt be a dobozba, hogy beüsse az öt számjegyű PIN kódját. Majd, miközben sűrű, fekete hajából csöpögött a víz, meghívta az ellenfelet gyümölcstur­ mixra és bagelre.

There were forty-one others who had received the same phone call that year. Miután sorozatosan tőrbe csalták a futárait és megkapa­ rintották a titkos üzeneteit, kitervelt egy kezdetleges módszert arra, hogyan sifrírozza parancsait.

Abban az évben negyvenegy másik végzős kapott ugyan­ olyan telefonhívást. Egy ilyen munka alkalmával találkozott Susannal. A válasz mindig ugyanaz volt: - A Nemzetbiztonsági Ta­ nácsra gondolsz, ugye? Becker, wait here, please. Did I wake you? A nyolcvanas években az NSA olyan forrada­lommal került szembe a telekommunikációban, amely mind­örökre megváltoztatta a hírszerzési felderítés világát ez nem volt más, mint az internet elterjedése a magánszférában.

And especially to my wife, Blythe, for her enthusiasm and patience.

Susan bokán rúgta az asztal alatt. The man in charge, a lanky chainsmoker named Morante, turned to Becker in disbelief.

He noticed that her strong hazel eyes seemed distant today, but her cheeks had a flushed freshness, and her shoulder-length, auburn hair looked newly blown dry.

A zaj elszakí­ totta tőle a férfit. Finally he looked up. Susan felt a pang of guilt over lying to her new love, but she had no choice. Teljesen összezavarodva felhívta az egyik squashpartnerét, aki politikai elemzőből lett kutatási asszisztens a Kong­resszusi Könyvtárban.

David was smiling down at her. Hihe­ tetlen, gondolta. A szöveghalmaz egy kód - szám- és betűcsoportokat tar­talmazó titkosított szöveg, amely rejtjelezett szavakat tartal­maz.

I promise. Úgy értem Ugyanolyan, mint egy idegen nyelvet tanulmányozni. For two hours, Becker interpreted an endless stream of Mandarin symbols. Első fejezet A Smoky-hegységben voltak a kedvenc panziójukban. Becker listened, spellbound. Hosszan nézett utána. But each time he gave them a translation, the cryptographers shook their he in despair.

Jólesett egy kis lazítás a megfeszített mun­ka után az NSA-ban. A huszonnyolc éves Susan volt a legfiata­labb és az egyetlen nő. Idővel mások is átvették Caesar szövegátrendező módsze­ rét, és úgy fejlesztették tovább, hogy nehezebb legyen megfej­ teni. How did she end up at the NSA?

How did she get so captivating? Apparently, not only did the NSA exist, but it was considered one of the most influential government organizations in the world.

On his finger was an engraved golden ring. Hard to imagine they support a IQ, he mused to himself. Az uta­ zás miatt. Criminals, terrorists, and spies had grown tired of having their phones tapped and immediately embraced this new means of global communication.

Susan elmesélte, hogy a felső tagozatosként kezdett érdeklőd­ni a kriptográfia iránt. A katona betette az azonosító kártyáját a leolva­sóba. The guard admired Susan as she began her walk down the cement causeway. Ahogy a mellka­ sát markolva fájdalmában a földre zuhant, felismerte borzal­ mas tévedését.

Susant furdalta a lelkiismeret, hogy hazudik új szerelmé­ nek, de nem volt más választása.

Fél mérfölddel arrébb megismétlődött ugyanez a procedúra egy hasonlóképpen tiszteletet parancsoló elektromos kapu­nál.

The president of the computer club, a towering eighth grader named Frank Gutmann, typed her a love poem and encrypted it with a -substitution scheme.

Hancock Olcsó kísérők sunrise manor 50 - r.

Az NSA műveleti főépületének tetején több mint ötszáz an­ tenna volt, köztük két óriási radarantennaburkolat, amely úgy nézett ki, mint két hatalmas golflabda. Minden üzenet egy tökéletes négyzettel egyenlő számú - tizenhat, huszonöt, száz - betűből állt, attól függően, hogy mennyi mondanivaló­ ja volt Caesarnak.

Founded by President Truman at a. Frank flirtatiously refused. They spoke of stream ciphers, self-decimated generators, knapsack variants, zero knowledge protocols, unicity points.

Hamarosan megtudta. They said Agency. Becker, aki nagyon szeretett volna segíteni, felhívta a figyelmüket arra, hogy valamennyi karakternek, amelyet eddig mutattak neki, van egy közös vonása - ugyanezek megvannak a kandzsi nyelvben is.

Annyit kere­sek, hogy azt sem tudom, mire költsem, gondolta. Egy hatalmas tábla körül csoportosultak és vala­mi érthetetlen nyelven hadováltak.

De valahányszor megadta a fordítást, a kriptográfusok csak elkeseredetten rázták a fejüket. Susan learned not to protest, but it still bothered her. The defensemen hurried back downfield. A tömeg felzúdult, a védők hátraszaladtak a helyükre.

She felt like a schoolgirl all over again; nothing was going to spoil it. Susan Fletcher törülközőbe csavarva állt, és csöpögött róla a víz a szépen összehajtogatott ruhákra, amiket előző este kikészí­tett - biciklisnadrág, pulóver a hűvös estékre a hegyek közt, és az új fehérnemű, amit éjszakára vásárolt.

Szorgalmasan meg­fejtette a kódot, és ámulva figyelte, ahogy a látszólag véletlen­szerű számjegyek varázslatos módon gyönyörű verssé változnak át. It was the sound of the phone that fully awoke Susan Fletcher from her dream. Elérve az alagút végére egy kerek, boltozatos mélyedésbe süllyesztett ajtó állta útját.

Válthatnánk róla néhány szót? Depressed, she went to her closet for a clean blouse and skirt.

Olcsó kísérők sunrise manor 50 csontok Old Dogs - r.

A kriptográfia területén mindenki ismerte az NSA-t; ott dol­ goztak a földkerekség legkiválóbb kriptográfusai. Meggyőzően és lelkesen magyará­zott, és észre sem vette a diáklányok rajongó pillantásait.

The Plexiglas cupola was embedded with a polycarbonate mesh — a protective web capable of withstanding a two-megaton blast. Majd felhívlak a gépről, és mindent megmagyarázok. Ensei Tankado knew it was the last light he would ever see. Their relationship had been in a downhill slide ever since.

Ha Susan esetlen égimeszelő volt is kamaszkorában, ez már rég a múlté. Becker bólintott. In the week that followed, Susan and six others where invited back.

But how is it to look at a landscape from Olcsó kísérők sunrise manor 50 specifically ecological and environmental perspective with open eyes but through a green lens?

A számító­ gép azonnal visszaigazolta a hang frekvenciaspektrumát, és a kapu feltárult. Mindenki őt bámulta, de látta az arcukon, hogy nem értik. Over six feet tall, Becker moved across a squash court faster than any of his colleagues could comprehend. Már csaknem két éve voltak együtt, amikor David váratla­ nul megkérte Susan kezét.

Their communications were usually encoded for secrecy in case they ended up in the wrong hands — which, thanks to COMINT, they usually did.

Riadtan ült fel az ágyban és a kagyló után ta­pogatott. When his foot-messengers started getting ambushed and his secret communiqués stolen, he devised a rudimentary way to encrypt this directives.

Ahogy sötétzöld szemébe nézett, valahol a távolban fülsiketítő csengetést hallott. Susan gondolkodott egy darabig.

Becker két órán keresztül értelmezte nekik a mandarin írás­ jegyek végtelen sorát. A telefon csöngött, annak a hangja ragadta ki álmából Susan Fletchert.

És nem múlik, twist casino hogy mely filmekben vagy sorozatokban szerepelt és találhatsz pár Olcsó kísérők sunrise manor 50 és egyébb fontos információkat róluk.

The youngest full professor at Georgetown University and a brilliant foreign-language specialist, he was practically a celebrity in the world of academia.

Susan éppen ezt szerette benne - a spontaneitását. Miután rájött, gyorsan behelyettesítette a betűket. There they were, two highly analytical minds, presumably immune to irrational infatuations — but somehow, while they sat there discussing linguistic morphology and pseudo — random generators, they felt like a couple of teenagers — everything was fireworks.

Hol végezte Susan a matematikai tanulmányait? De már késő volt. From time to time, when he needed to renew his squash club membership or restring his old Dunlop with gut, he earned extra money by doing translating work for government agencies in and around Washington.

The principle clearly stated that if a computer tried enough keys, it was mathematically guaranteed to find the Olcsó kísérők sunrise manor 50 one.

Csak egy rossz tulajdon­sága volt: valahányszor elmentek valahová, Becker ragaszko­dott hozzá, hogy ő fizesse a számlát. Becker komoran bólintott a láthatatlan közlőnek. The reply was always the same. Az egészben csak az volt a különös, hogy Becker még sohasem hallott az illető szervezetről.

Susan minden­áron tudni szerette volna, hogy mi áll benne. Caesar, she explained, was the first code-writer in history. Like an iceberg, the machine hid 90 percent of its mass and power deep beneath the surface.

Curved and smooth, it was as if an enormous killer whale had been frozen mid breach in a frigid sea. Susan gunned the car into her reserved spot and killed the engine.

Azért mondta eddig a mandarin fordítást, mert azt kérték tőle.

Although hesitant, Susan returned. Across the globe, entrepreneurial programmers began working on a way to keep E-mail more secure. Susan told David her job was to study the codes, break them by hand, and furnish the NSA with the deciphered messages.

Caesar, magyarázta, találta fel a történelem első titkosírá­ sát.

Feltűnt neki, hogy mogyoróbarna szemének ma vala­ hogy távoli a pillantása, de az arca ragyog, mint a rózsa, és vállig érő, gesztenyebarna haján látszott, hogy frissen mosta.

Inside were eight million feet of telephone wire and eighty thousand square feet of permanently sealed windows.

David gyakran tréfálkozott, hogy ő az első fürdőruhamodell, akinek alkalmazott matematikai és számelméleti doktorátusa van. Becker, várjon itt, kérem. David bosszúsan sóhajtott. Itt egy hangazonosító fülke állta útját.

A nácik megalkották az Enigma ne­vű, bámulatos sifrírozógépet. Becker felnyögött. Az gyorsan nyilvánvalóvá vált David szá­ mára, hogy a harmincnyolc évesen elnyert magas posztot nem véletlenül kapta - Susan a legragyogóbb elmék egyike volt, akikkel David valaha találkozott.

Chapter 1 They were in the smoky mountains at their favorite bed-and-breakfast.

During the s, the NSA witnessed a revolution in telecommunications that would change the world of intelligence reconnaissance forever — public access to the Internet.

A plexiüvegbe polikarbonát háló ágyazódott be - az így megerősített üveg akár egy két megatonnás robbanásnak is ellenállt volna. He was compassionate, smart, funny, and best of all, he had a sincere interest in her work. Susan Fletcher lay awake for hours waiting for him to call back.

After crossing the landscaped terrace and entering the main building, she cleared two more internal checkpoints and finally arrived at the windowless tunnel that led to the new wing. Abban a pillanatban tudta, hogy beleszeretett a titkosírásba - és attól fogva a kódok és a kriptográfia töltötték ki az életét.

They underwent individual polygraph tests, background searches, handwriting analyses, and endless hours of interviews, including taped inquiries into their sexual orientations and practices.

Még alhatunk is egyet, mielőtt elin­ dulunk északra. Susan játékosan összevonta a szemöldökét. David a karjába vette Susant és kibújtatta a hálóingéből.

David nem tétovázott. A padlószint felé közeledve viszont előbb áttetszőek, majd opálosan feke­ték lettek - az óriási padló fényes fekete járólapokból állt, amelyek kísértetiesen fluoreszkáltak, olyan érzékcsalódást keltve, mintha a padló áttetsző lenne.

A kód desifrírozásához. Susan, bár habozott, de újra elment. A Georgetown legjobb védője elfogott egy átadást, a lelátó ujjongott. It was a welcome release from the intensity of her post at the NSA. One crisp, autumn afternoon they sat in the bleachers watching Georgetown soccer get pummeled by Rutgers.

A férfinál nem volt gyűrű - csak úgy kiszakadt be­lőle. Aztán megrázta a fejét, miközben Susan eltűnt a távolban.

She reached for him, but her arms clutched empty air. After soundly beating his opponent, he would cool off by dousing his head in a drinking fountain and soaking his tuft of thick, black hair.

At first the text looks like gibberish, but as you learn the rules defining its structure, you can start to extract meaning. The Internet was not the new home computer revelation that most believed. Ez Ügynökség. Becker elismerően bólintott. Mindjárt itt lesz a hölgy. Lehúzta a sötétítőt és megpróbált aludni.

Where do you fit in? Becker was dark — a rugged, youthful thirty-five with sharp green eyes and a wit to match. The building itself was mammoth — over two million square feet, twice the size of CIA headquarters.

Susan Fletcher még órákig feküdt ébren, David hívását vár­va. Az az eltéveszthetetlen szenvedély, amellyel a fiatal professzor a taní­ tásról beszélt, egyértelművé tette, hogy sohasem hagyná ott az egyetemet.

She carefully deciphered the code and watched in wonder as the seemingly random digits turned magically into beautiful poetry. Over dessert at allnight diners Becker would ask endless questions. Of course, it was not.

Becker fellapozta a szakmai mutatót, de nem szerepeltek ben­ne. Reszketve emelte föl a bal kezét, felmutatva az ujjait.

The group was immediately separated. Mindazoknak, akik menet közben elolvasták, és tanácsaikkal segítették a kéziratot. Tudnom kell, kivel állok szem­ ben. He spoke with authority and enthusiasm, apparently oblivious to the adoring gazes of his star-struck coeds.

Nyomott hangu­latban tiszta blúzt és szoknyát vett ki a ruhásszekrényből. She gasped, sat up in bed, and fumbled for the receiver. An hour later, after Becker had obviously missed his squash match and Susan had blatantly ignored three s on the intercom, both of them had to laugh.

Each spring, as the private-sector firms descended on the brightest new minds in the workforce and offered obscene salaries and stock options, the NSA watched carefully, selected their targets, and then simply stepped in and doubled the best standing offer.

Titokban tájékoztatta a tisztjeit, hogy ha megkapnak egy ilyen üzenetet, akkor írják át a szöveget egy négyzethálóba. Susan elkedvetlenedett. Susan Fletcher - mondta bele határozott hangon. Susan elmagyarázta, hogy az elfogott üzenetek gyakran ve­ szélyes kormányoktól, ellenséges köröktől és terrorista cso­ portoktól erednek, amelyek egy része az USA határain belül működik.

Még sohasem hallotta ezt a szót Strathmore parancsnok szájából. Susan elolvasta és felragyogott az arca. Becker megszorította. A férfi feléje fordult és értetlenül bámult rá. Az udvarlás szakasza lassú volt és romantikus - amikor bele­fért az idejükbe, megszöktek valahová, hosszú séták a georgetowni campuson, késő esti cappuccinózás a Merlutti kávé­házban, néha előadások vagy koncertek.

Each message always had a letter-count that was a perfect square — sixteen, twenty-five, one hundred — depending on how much Caesar needed to say. Susan arra lett fi­g yelmes, hogy többet nevet, mint amit el tudott volna képzel­ ni magáról.

He stared after her a long time. Frank évődve meg­tagadta a választ. A computer made note of her entry. Ugye nem felejtet­ted el, hogy eljegyeztük egymást? Chapter 4 The crypto door beeped once, waking Susan from her depressing reverie.

They hovered around an enormous table and spoke a language Becker had never heard.

Olcsó kísérők sunrise manor 50 she stared into his deep-green eyes, somewhere in the distance a deafening bell began to ring.

Naponta több ezer üzenetet és beszélgetést fogtak el, amelyek mind az NSA elemzőihez kerültek desifrírozásra.

De a telefon nem szólalt meg. As they discussed codes and codebreaking, Becker found himself struggling to keep up — a new and exciting experience for him.

The faces around him stared, but he could tell they did not understand. It consisted of easy-to-use, home-computer software that scrambled personal E-mail messages in such a way that they were totally unreadable.

Aztán észrevette, hogy senki nem nevet vele. De nem ez volt a teljes igazság. Tizen­ éves korában esetlen égimeszelő volt, fogszabályzót hordott, és Clara nénje egyszer azt mondta neki, hogy isten azzal tette jóvá a csúnyaságát, hogy ragyogó észt adott neki.

As she went downstairs, Susan wondered how the day could get much worse. Beckert lenyűgözték Susan történetei. Így ment ez hetekig. Becker ámultan figyelt.

Mitől lett ilyen elbűvölő? An emergency? The eyes and ears of the NSA were old Internet pros.

De holnapra megjövök. The teacher had become the student. Az hogy kerül a képbe?

Azóta egyre romlott a kapcsolatuk. Might I chat with you about it? Gyere át és folytassuk. Az őr csodálattal nézte Susant, amint elindult a betonbejáró­ ban. Aláme­ rült a szappanos vízben és megpróbálta elfelejteni a Stone Manort, a Smoky-hegységet.

Susan új feladatai titkosak vol­ tak, még a legmagasabb hatalmi körök előtt is. Mint kiderült, nem csak a professzora olvasta el a dolgozatát: hamarosan egy telefonhívást, majd egy repülőjegyet kapott az NSA-tól.

Apparently her professor was not the only one who read it; shortly afterward, Susan received a phone call and a plane ticket from the NSA.

Everyone in cryptography knew about the NSA; it was home to the best cryptographic minds on the planet.

A Georgetown Egyetem legfiatalabb főállású professzorához, az idegen nyelvek elismert szakértőjéhez, aki hírességnek számított a tudományos világban.

Most tényleg nem tudok bele­menni a részletekbe, lent vár a kocsi. His strong jaw and taut features reminded Susan of carved marble. As she approached the final checkpoint, a stocky sentry with two attack dogs and a machine gun glanced down at her plate and waved her through. Nekem kéne fizetnem.

A még nem számítógépes titkosítás a második világhábo­ rú idején élte fénykorát. Where could he be? Half a mile ahead Susan repeated the entire procedure at an equally imposing electrified fence. Egy csípős tavaszi reggelen az őszi szünet idején Becker ko­cogásból érkezett haza kis lakásába, és látta, hogy villog a jel­zés az üzenetrögzítőjén.

Although she had practically lived in Crypto since its completion three years ago, the sight of it still amazed her.

Egy szenvtelen bokszoló visszafo­ gottságával adta Olcsó kísérők sunrise manor 50 ötleteit az igazgatónak.

What David heard enthralled him. Soha életében nem vonzódott még ennyire egyetlen nőhöz sem.

Időközben olyan kecses lett, mint a nádszál — magas és karcsú, telt, erős keblekkel és tökéletesen lapos hassal. A parancsnok hangja egyszerre komolyra váltott. For an instant, the markings glimmered in the Andalusian sun. It was pulling him away.

Újra iskolás lánynak érezte magát, és ez a leg­kevésbé sem volt ellenére. David Becker. Hallom, remek munkát végzett ma. Ebben maradtak. Az amerikaiaknak mindössze 3 százaléka tud a létezéséről. El kell halasztanunk. The device resembled an old-fashioned typewriter with brass interlocking rotors that revolved in intricate ways and shuffled cleartext into confounding arrays of seemingly senseless character groupings.

Susan elpirult, és bevallotta, hogy későn érő típus. Gradually the water around her went from hot to lukewarm and finally to cold. At twenty-eight, Susan was the youngest.

Look at my hand! He downed a quart of orange juice as he listened to the playback. Mindenkit egyenként hazugságvizsgálat­nak vetettek alá, kikérdezték őket az előéletükről, elemezték a kézírásukat, és órákon át folytak az interjúk, amelyek egy ré­szét magnóra vették; mindent tudni akartak, beleértve a sze­xuális érdeklődésüket és tevékenységüket.

Másodpercekkel később elfordult a tizenkét ton­nás acélajtó. But he could only think of her. The cryptographers were duly impressed, but nonetheless, they still made Becker work on the characters out of sequence.

Pushing through the center of the floor like the tip of a colossal torpedo was the machine for which the dome. Minden ta­ vasszal, amikor a magánszektor cégei lecsaptak a végzősökre, szemérmetlenül magas fizetést és részvényopciót kínálva a legjobbaknak, az NSA csak figyelt, kiszemelte a saját célszemélyeit, aztán színre lépett és megduplázta a legelőnyösebb ajánlatot.

Az NSA-t Truman elnök alapította Az NSA hétoldalas kezdeti dokt­ rínája módfelett tömören jelölte ki a feladatot: védelmezni az USA kormányzati kommunikációját, és elfogni az idegen ha­talmak kommunikációját.

És varázsütésre minden a helyére került. A few years ago it would have been accurate, but things had changed at the NSA. The whole world of cryptography had changed. Susan mégis úgy döntött, hogy David ideális férfi, eltekint­ ve ódivatú lovagiasságától. Átlátszó, kupolás mennyezetének csúcsa 36 méter magasan volt.

Miközben megivott egy nagy pohár narancslevet, lehallgatta az üzenetet. És még többet akart tudni. Harmadik fejezet Susan Volvo szedánja megállt a három méter magas szöges­ drót kerítés, árnyékában. A fiatal őr a kocsi tetejére tette a ke­ zét.

Only by having another Enigma machine, calibrated the exact same way, could the recipient break the code. The pinnacle of non computer-based encryption came during World War II. The Nazis built a baffling encryption machine named Enigma. Egy hűvös, őszi délután a lelátón ültek, és figyelték, ahogy a Rutgers futballcsapata megveri a Georgetownt.

Susan összeszedte a gondolatait és átlépett a nyíláson. Susan gathered her thoughts and stepped through the opening. Trembling, he raised his left hand and held his fingers outward. Egy este, a Diótörő egyetemi előadásán, Susan átadta Davidnek az első megfejtésre váró, egyszerű kódot.

Beckernek nem kellett mást tennie, mint minden betűt kicse­ rélnie az ábécé következő betűjével: A helyett B-t, B helyett C-t írnia, és így tovább.

Instantly the bustle in the room fell silent. Hosszú, forró csókban forrtak össze.

Susan slumped. Az NSA azért hívta Beckert, mert feltételezték, hogy az eredeti szöveg mandarin nyelvű; az ő feladata volt a kriptográfusok által dekódolt szimbólumok lefordítása. Huszonhatezer alkalmazott és tizenkétmilliárd dolláros költségvetés Susan beállt a saját parkolóhelyére és leállította a motort.

The visit turned out to be more of a public relations bonanza and a barrage of intelligence testing than an informational session.

De csak Susanra tu­dott gondolni. Why would the university…? Második fejezet. She stepped through. A férfi felnevetett. Susan úgy döntött, nem rontja el a hangulatot üzleti ügyekkel.

Susan vállat vont. A tanárból egyszerre diák lett. I make more money than I know what to do with, she thought. Az eszköz egy régi típusú írógép­hez hasonlított egymásba kapcsolódó, rézrotorokkal, amelyek bonyolult módon forogtak és látszólag értelmetlen betűhal­mazokká keverték össze az eredeti szöveget.

Susan értetlenül nézett rá. Tízezer méterrel az óceán felett David Becker elkeseredetThirty thousand feet above a dead-calm ocean, David ten bámult ki a Learjet kicsi, ovális ablakán. Emberek érkeztek, fölébe tornyosultak, megpróbáltak segí­teni.

Nélkülük ez a könyv nem születhetett volna meg. Miu­ tán tönkreverte az ellenfelét, azzal hűtötte le magát, hogy be­ lemártotta a fejét egy ivókútba. Ezek rendszerint titokvédelmi célból kódolják a kommunikációjukat, arra az esetre, ha rossz kezekbe kerülne - ami, hála a COMINT-nak, általában meg is történik.

A számítógép regisztrálta a belépését. Becker was mesmerized. Egy hétvégén történt a Smokyhegységben. They scrawled symbols on graph paper, pored over computer printouts, and continuously referred to the jumble of text on the overhead projector.

Susan hazavitte a kódot és egész éjjel dolgo­zott rajta zseblámpával a takaró alatt, amíg meg nem fejtette a titkát: minden szám egy-egy betűt jelentett. Marry me? Susan engedelmeskedett, és felkészült a szokásos, félperces várakozásra.

As he clutched his chest and fell to the ground in pain, he realized the horror of his mistake. Ugyan már, fiúk Újabb méter megtétele után a Canine Roadon Susan bekanyarodott az alkalmazottak C parkolójába. He had yet to see a female inside the NSA.

Becker turned and immediately felt himself flush. Több mint öt­ven éve végez hírszerző tevékenységet az egész világra kiter­jedő elektronikus adatgyűjtés révén, és védelmezi az USA tit­kos információit.

In Crypto? Merre járhat? Its secret was locked in a ceramic silo that went six stories straight down — a rocketlike hull surrounded by a winding maze of catwalks, cables, and hissing exhaust from the freon cooling system. The computer instantly confirmed the frequency concentrations in her voice, and the gate clicked open.

A gép tömegének és teljesítményének kilencven százaléka, mint egy jéghegynek, mélyen a padló alatt rejtőzött. Utánakapott, de csak a semmibe markolt. Becker megütközve nézett rá. He had no ring — he just blurted it out. A voice-scan booth blocked her entry.

Miért nem telefonál? Becker nevetett. Együttérző volt, eszes és szóra­ koztató, s mindennek a tetejébe őszintén érdeklődött Susan munkája iránt. Áthaladva a parkosított teraszon és belépve a főépületbe még két belső ellenőrző ponton kellett áthaladnia, míg végül megérkezett az ablaktalan alagúthoz, amely az új szárnyba vezetett.

Davidet lenyű­gözték a hallottak. Susan explained that her interest in cryptography had started in junior high school. Ahogy múltak a hónapok, már mindketten sejtették, hogy olyasmit találtak, ami egy életre is szólhat.

Black ice. Susan mindenre válaszolt, amire csak tudott, és átfogó, elfogulatlan képet adott Davidnek a Nemzetbiztonsági Ügynökségről.

Susan fáradtan mosolygott. Itt ültek a nagy eszükkel, amely feltehetően megvédte őket az irracioná­lis vonzalmaktól Susan végül nem hozta szóba azt, amiért beszélni akart David Beckerrel: hogy felajánljon neki egy próbaidős állást a Kriptográfiai Részleg ázsiai nyelvek csoportjánál.

Sok ilyet kapott már: a kormány egyik ügynöksége kérte fel fordítói munkára aznap délelőttre. Its transparent, domed ceiling towered feet at its central peak.

A user could write a letter and run it through the encryption software, and the text would come out the other side looking like random nonsense — totally illegible — a code.

She was also the only female. A barátja magyarázata megrázta Davidet.

Becker had to laugh; he was thirty-five years-old, and his heart was doing back flips. For the first hour, the cryptographers seemed unaware Becker was even there. The NSA. Puzzled, Becker called one of his old squash buddies, an ex-political analyst turned research clerk at the Library of Congress.

Ilyen­kor nem szoktunk Susan összerándult. Ahogy az már a fiatal professzoroknál lenni szokott, David egyetemi fizetése szerény volt. Apparently the code was not making sense. This was not entirely true.