Japán hívás lányok bethlehem

Japán hívás lányok bethlehem Búvárkodás Magyar nyelvű oktatás után a gyakorlatban is kipróbálhatják a palackos merülést, két különböző korallzátonynál, ebédszünettel. Jn 15,5. Mégis összevesznek perceken belül, amikor Marylin szerinte túlzásba viszi a ketchup adagolását az ebédnél. Leont felbosszantja, hogy a tetőfedő megette az utolsó jégkrémét és a telefontöltőjét is kölcsönvette a megkérdezése nélkül, ezért a töltőnél fogva lerántja őt.

  • Mi az etnikai hovatartozásom:
  • Én bangladesi vagyok.
  • Nemem:
  • Mi a kedvenc zeném:
  • Pop
  • Hobbijaim:
  • Lovaglás

Maastrichtban az újskolasztikus bölcseleti és hittudományi tanoktól eltérő irányzatot ismert meg, ahol Hegel filozófiájával hozták kapcsolatba a keresztény tanokat. Hihetetlen munkabírással dolgozott negyven éven keresztül. Bajóton született tanítócsaládban.

Ennek indulópontja még elődje, P. Héjja Gyula alatt történt ban, amikor megrendezte Münchenben az első magyar jezsuita találkozót. Közben német emigránsokat is pasztorált. Magyar fizikusokkal és teológusokkal együttműködve ben elindították a kétévenkénti Manréza Szimpózium előadás-sorozatot.

Innsbruckban fejezte be a tanulmányait ban. Amikor ez lehetetlenné vált, elektrotechnikusként dolgozott, majd ban elhagyta az országot. Tanulmányait főleg német szakfolyóiratokban publikálta.

A teológiát Szegeden végezte. A magasabb beosztás is legtöbbször ezzel járt. Szerzetesi képzésének első fele Bp. Novícius és egy évig retorikus volt a Manrézában. Ott szentelték pappá Gyenge volt az egészsége, hallásával is nehézségek voltak.

Utána kántorrá képezte ki magát, és különböző helyeken dolgozott. Ennek oka az volt, hogy édesapja révén szabadjegye volt a vasútnál.

Kalocsán kezdett tanítani, de az iskolák as államosítása miatt ezt nem folytathatta. A kérdés most így hangzott: »Téged Egerben szenteltek, hogyan kerültél mégis Budapestre?

Szabadulása után visszatért Solymárra, ahol már előzőleg kántor és egyházi adóbeszedő volt.

Gyerekkoromban édesanyám volt rám legnagyobb hatással, sokat foglalkozott velem, és később az öcsémmel, együtt imádkoztunk és olvastuk a Szentírást.

Utána a német St. Blasien fiúkollégiumban lett másodprefektus. Harminchárom éves káplánságom alatt legfőbb és legszebb tevékenységem a hitoktatás volt, nagyon szerettem a gyerekeket, minden helyemen szerveztem ministránsgárdát és ifjúsági csoportokat.

Az akkori novíciusok ellenséges érzülettel fogadtak, amint később ezt ők maguk is bevallották, ez nagyon sok szenvedést okozott nekem. Mivel ez legális úton nem volt lehetséges, csak a szökés maradt. Nagyon megbecsült egyetemi tanár volt. A kétéves próbaidő vége felé ő is megkísérelte, hogy Nyugatra szökjön, de a határon elfogták, és hat hónap börtönbüntetésre ítélték.

Ükapám és dédapám még Nagybányán született, de nagyapám és édesapám már a Felvidéken, onnét kerültek Budapestre.

Japán hívás lányok bethlehem és cím megadása kötelező!

Számtalan cikket és tanulmányt írt a magyar katolikus egyház helyzetéről az Intézet kiadványaiba és más folyóiratokba. Jezsuita próbaidejét, valamint az azt követő retorikai és bölcseleti tanulmányait Bp. Egyévi kalocsai kollégiumi tevékenység után a teológiát Szegeden tanulta, ahol A háború utolsó éveiben Bp.

A harmadik próbaév elvégzése után újra a bp. Ott szentelték pappá ban. Végül rászántam magam, hogy visszatérjek esztergomi egyházmegyémbe, de itt is gyanús maradtam.

Az itt töltött négy év alatt elvégezte a Mócsy Imre SJ vezette teológiát, és befejezte teológiai tanulmányait.

Erre szolgált az a kétévenként Torontóban megrendezett nemzetközi konferencia, melyre ban Dobogókőn került sor. Egészsége felmondta a szolgálatot, kitört rajta a tuberkulózis. Mivel a magyar rendtartomány magyarországi archívuma nem állta ki a történelem viharait, a magyarországi tájakon működött jezsuitáknak az évszázadok folytán Rómával folytatott levelezése részben neki köszönhetően léphetett elő a kutatások kulcsfontosságú forrásává.

Ádám is ezt az utat választotta Onnan néhány nap múlva Innsbruckba utazott, ahol a városon kívül fekvő Zenzenhofon talált új otthonra. Ilyen például a Társaság szegénységét érintő cikke De origine collegiorum externorum … —vagy a négy ünnepélyes fogadalomról szóló cikke De graduum diversitate inter sacerdotes in S.

Magyar vonatkozásban fontos cikkei: Jezsuita maradt-e Pázmány mint érsek? Egy éjjeli vonattal Bp. Fábry még aznap este elhagyta az országot. Szent Ignác ünnepén lépett be Bp. Amikor a főiskola felét lefoglalta a kommunista állam, és elején megszületett a döntés, hogy a tanuló jezsuitáknak külföldre kell szökniük, ő lett P.

Fábry Antal titkára a szökéseket illetően. Súlyos betegségei ellenére is haláláig dolgozott. Közben tanulmányt írt Teilhard de Chardin lelkiségéről angolul, amit P. Henri de Lubac gratuláló levélben méltatott. A noviciátust a zugligeti Manrézában végezte, de tüdeje miatt betegeskedett, ezért noviciátusa tovább tartott a szokásos két évnél.

A Magyar Egyházszociológiai Intézet alapításától kezdve — főleg András Imre bekapcsolódásával — igen fontos munkát végzett: elsőrangú információival és a fontosabb mo.

A következő évben St. Andräban végezte el a terciát. Ott fejezte be Ádám is ben bölcseleti tanulmányait. Folytatnia kellett annak újjáépítését ig. Ezt az elöljárók nem írták elő. A ház működtetését folytatja az a közösség, mely az évek folyamán Vácz körül kialakult. Részt vett a Teológiai Kiskönyvtár sorozat szerkesztésében.

Szabadulása után a Budafok-belvárosi plébánián dolgozott irodistaként, de sok papi munkával is foglalkozott.

Intézetéből számos nemzetközileg is ismert tanár és szakember került ki. Onnan terjesztette az Imaapostolságot és képviselte Kaszap István boldoggá avatási ügyét — Kaszap István a novícius társa volt — viceposztulátorként.

Galambokon letartóztatták, és Orosházára vitték, ahol nagyon megverték, majd Szolnokról hazaengedték. Szibériából ben szabadult.

Rettegett ettől a betegségtől, váltig állította, hogy ő, a mai magyar irodalom jelese skizoid alkat hogy ezt mindenféle szakképesítés nélkül honnan vette, azt nem tudni, A Japán hívás lányok bethlehem.

Az év őszétől kezdve a dél-németországi St. Blasienben volt nevelő a kollégium internátusában. Tüll Alajos tartományfőnök helyettese annak letartóztatásáig. Magyar nyelven a Mérleg, a Szolgálat, a Távlatok és a Vigilia közölt tőle cikkeket.

A második év végén következett a német megszállás, ekkor haza kellett jönnünk. Történészi kutatómunkája és egyetemi tanítása mellett különböző feladat-köröket látott el: volt az intézet gondnoka, az Archivum Historicum c.

A középiskolát a tatai piarista gimnáziumban végezte —46 között. Ősztől két évig a Szegedi Hittudományi Főiskolán tanulhatott, ahonnan állami nyomásra eltávolították. Első fogadalmait már a szétszóratásban tette le.

Bálintot öt évre ítélték, amit később harmadoltak, s három év négy hónap után Előbb kertész lett Pannonhalmán, majd kántorként működött Bp. A rendtartomány újrainduló szabad működésében Szegeden, Tahiban, től pedig Pilisvörösvárról komoly lelkipásztori.

Ami azonban helyzetét még nehezebbé tette, a látásával is bajok voltak. A harmadik probációt St. Beunos College-ban, Walesben végezte. Hatodikos koromra kerülhettem ismét a jezsuiták kezei közé, ezúttal Kalocsán. Közben Andräban végezte a harmadik próbaévet.

Holland nyelvismerete miatt Indonéziába került teológiatanárnak, ahová, mint volt gyarmatra, nem engedtek be hollandokat. Bölcseletet is Bp. A következő évben Pécsett volt nevelő. E sorok írójával mindennap megtárgyaltak Szent Tamás Summá jából egy-egy kérdést, és este egy francia Szentírás-magyarázatból vették az anyagot a másnapi elmélkedésre.

A főiskola ben Torontóba költözött, Horváth pedig ig ott tanította a teológia szinte minden ágát. Szegeden a rendőrség a délelőtt folyamán már kereste őt. Történészi működésének egyik fontos elismertetése volt, amikor a szegedi József Attila Tudományegyetem hosszabb küzdelem után ban díszdoktorává avathatta.

Larry szeretné, ha Jeff orvosa is Japán hívás lányok bethlehem a meglepetésbuliba, pedig meg se hívták, az orvos titkárnőjét pedig zavarják a rendszeres látogatásai.

Már akkor érdekelte az egyházszociológia. Először neveléstant adott elő, később főleg etikát és logikát. A bombázások és aknatüzek réme nyomasztó álomképek formájában azóta is többször előjött és előjön lelkem legmélyéről. Itt elég, ha megemlítjük, hogy sikerült rendezni a Szolgálat nak Mo.

Ebbe a vonalba esik két atya hónapokig tartó missziója a Bácska-Bánát magyar lakói között. Nyíregyházán, majd az orosz fronton teljesített szolgálatot. Forráskiadásai között első helyet érdemel a Monumenta paedagogica hét kötete az —os évekből; a MAH négy kötete, a Catalogi Provinciae Austriae — két kötete és ezek folytatása rotaprint kiadásban az —as évekből kilenc kötetben, melyek használatát nagymértékben megkönnyebbíti a Catalogus generalis seu Nomenclator biographicus personarum Prov.

Neve összekapcsolódott két nagy tudományos mű megszervezésével és elindításával. Morel, főleg idősebb korában, erősen kritikus álláspontot tett magáévá a mai egyházi struktúrákkal, bizonyos tanokkal és az egyház kormányzásában megmutatkozó irányokkal szemben.

A fiatal jezsuiták Nyugatra szökésének elősegítése miatt Ennek leteltével azonban nem engedték szabadon, hanem Kistarcsára internálták. A budavári Mátyás-templomban 23 évet töltöttem, ezalatt különös élmény volt, hogy később egykori tanítványaim gyermekei is a tanítványaim lettek. A következő iskolaév helyett Budapest ostromát kellett átélnem.

Onnan kérte felvételét a magyar rendtartományba. Stockerauban orosz fogságba esett, ahonnan szeptember elején szabadult. Kecskeméten született, onnan lépett be ben a Társaságba.

Szabadulása után ben, mint a szerzetesek többségét, Pécsről őt is elhurcolták. Isten megengedte, hogy kezeim közt halhatott meg, csendesen, békében. Amikor onnan kitiltották, ban visszament Hamiltonba.

A szétszóratásban fizikai munkát végzett, szabad idejében a provinciális sofőrje volt.

A teológiai tanulmányokra a francia jezsuiták belgiumi főiskolájára került Enghienbe. Nem volt szabad olvasnia, pedig ő kifejezetten vizuális típus volt. Fő feladata volt a jezsuiták, a tanári kar és a diákság lelkigondozása.

A tervezett két évből csak egy lett. Próbaévei után egy év retorikát is végzett, majd —7-ben Szegeden elvégezte a bölcseleti tanulmányokat, s utána Szatmárnémetiben lett kollégiumi felügyelő. Szatmárnémetin született, apja magas rangú katonatiszt volt.

Ennek folyóirata, a Magyar Egyháztörténeti Vázlatok — Regnum ben indult. Idővel kisegítőként be tudott kapcsolódni a lelkipásztorkodásba. Kollár Ferenc segítségével Vácra került. Ott elvégezte a teológiai tanulmányokat.

A Manrézában töltötte a noviciátus két évét. Tanulmányainak végeztével a kanadai angol rendtartomány teológiai főiskoláján, Willowdale-ben kezdett teológiát tanítani. Halála előtt még meg tudta ünnepelni vasmiséjét Máriaremetén és Bp. Bánhidán ma Tatabánya született vasutascsaládban. Ezért P. Hatévi londoni tanítás után elöljárói Innsbruckba küldték, ahol ben elfoglalta P.

A magyar fiatalok számára megszervezte a Sík Sándor Cserkészcsapatot. Aktivitás a jezsuita blogon: ide kattintva elérhető.

Több könyvet írt. A harmadik probációra a bp. Összesen száznégy és fél hónapot töltött a következő börtönökben: bp. Innen Kovács Vince püspök Szegedre küldte a teológiai tanulmányok elmélyítésére. A középiskolát Kalocsán végezte a jezsuitáknál, onnan lépett be a Jézus Társaságába.

Egy ottani noviciátust azonban nem sikerült megvalósítani.

Örömöm volt megtapasztalni, hogy ők életükben Japán hívás lányok bethlehem keresztény hitükben általában megerősödtek mellettem.

Ezért december én megkísérelte a szökést, de a határon elfogták, és hat hónapra ítélték. A harmadik év után, A belgiumi Drongenben végzett harmadik próbaév után, ban Rómába került, és négy évtizedig — kisebb megszakításokkal — ott is élt és dolgozott mint a római jezsuita Történeti Intézet tagja.

Rendi feladatai mellett komoly lelkipásztori munkát is végzett.

Calling All Cars: Banker Bandit / The Honor Complex / Desertion Leads to Murder

Kitanulta a marós szakmát. Ő is Innsbruckba került, ahonnan társai néhány nappal előtte az északolasz Chieribe költöztek.

Nyugdíjazása után Máriaremetén, a kegyhelyen lett gyóntató és miséző.

Több egyházi és társadalmi intézet tanácsadója volt. A szétszóratás idején először fizikai munkásként dolgozott, majd kántor lett.

A rend római központja épp akkor keresett egy fiatal jezsuitát a levéltár igazgatója mellé. Kiszabadulása után két hónapot kórházban töltött, hogy leromlott egészségét helyreállítsák. Hódmezővásárhelyen volt a rendi újoncok mestere, valamint a szegedi szemináriumban tanított bölcseletet.

Egész papi életében a magyarok lelkipásztora volt: —6-ban Torontóban, —ben Courtlandben és —ig újra Torontóban. Decemberben meghívás érkezett számára Hollandiából azok folytatására, de nem kapott útlevelet.

Sokak szemében azonban mindvégig gyanús maradtam, és azt a kérdést tették fel állandóan: »Miért lettél pesti létedre egri pap? Odaérkeztekor, ban elvégezte a harmadik próbaévet. A rendszerváltás után magyarországi asztronómusokkal is együttműködött; megkezdte előadói tevékenységét, fő témája volt a betlehemi csillag.

Másodéves hallgató volt, amikor végén megszületett a felsőbb elöljárók döntése, hogy a tanuló rendtagoknak külföldön kell megfelelő módon a tanulmányokat végezniük. Ekkorra már megérett benne a szerzetesi hivatás, és ban Bp.

Segédmunkásként, sekrestyésként dolgozott. Katolikus-evangélikus vegyes felekezetű családban született. Güssing, Fürstenfeld, Graz, St. Andrä érintésével Innsbruckba került, és az ottani egyetem teológiai szakán folytatta tanulmányait.

Anyai ágon Székesfehérvárra és a felvidéki Ipolyságba vezetnek a szálak.

Később a belgiumi Leuvenbe került, és a híres katolikus egyetemen három félévig pszichológiát és pedagógiát tanult, amit Münchenben folytatott, és júliusában megszerezte a doktorátust.

A felszabadulás után megírta Viharon, vészen át címmel az üldözött és szétszórt jezsuiták történetét a kommunista Magyarországon. Pécsett a Pius Kollégiumban érettségizett. Évtizedes munkájában fájó pont volt, hogy sokakban a magyarságtudat elfeledtetni látszott a keresztény magatartást.

Utána is Szegeden maradt, és lelkipásztorkodással foglalkozott haláláig. A szökések egyik útja a budapest—bázeli gyorsvonat hálókocsija alatt az akkumulátorok tetején volt. Nyolc évig dolgozott a levéltárban, és minden szabad percét a rend Mo. Mivel akkor már iskolatörténettel foglalkozó cikkei is megjelentek, ezekben az években kapta a feladatot, hogy a jezsuita pedagógia eredetét és fejlődését kutassa.

Ezután különböző helységekben kántorkodott. Ezt a munkáját folytatta akkor is, amikor ben közgazdaságtant és magyar irodalmat kezdett tanítani a Leuveni Katolikus Egyetemen. Ha nem is lehetett a különböző nézőpontokat közös nevezőre hozni, az anyaország és az otthoniak lelki, szellemi és anyagi segítése előtérbe került.

Négy év elemi iskola után a szatmárnémeti jezsuita konviktusba és az ottani kir. Szegeden, majd Érden végezte a noviciátust, Szegeden a bölcseletet —6-ban, Kalocsán három év magisztériumot és Innsbruckban a teológiát —ban, ahol ben pappá szentelték.

Rozsnyón járt gimnáziumba, majd az érettségi után egy évet az ottani szemináriumban töltött. Mellette keresett lelkiatya és lelkigyakorlat-vezető volt.

Kiadta az és közötti buzdításait és körleveleit — Rostában —, melyek egy részét minden rendtagnak, más részét csak a fiataloknak írta.

Ambrus Lóránt ezzel egyidejűleg a szegedi szeminárium spirituálisaként is, végül Dobogókőn lelkigyakorlatos szolgálatban dolgozott.

Utána több hónapos átképző tanfolyam után villanyszerelő lett a Ganz Vagongyárban.

Első munkahelyeként a norvégiai Oslóba került P. Horváth Kálmánhoz a magyarok gondozására.

Keresett gyóntató és lelkivezető volt időskorában is. Muzslay István által alapított magyar egyetemista kollégiumot vezette. Ezért a harmadik év elvégzése után el kellett hagynom a szemináriumot. Ekkor visszatérhetett nevelői munkájához az ban megnyílt miskolci gimnáziumban.

Néhány hosszabb cikkében, melyek nemegyszer heves vitákat váltottak ki, a Társaság súlyos és vitatott kérdéseinek történelmi hátterét világítja meg.

Tartományfőnöksége és irányítása a külföldi magyar jezsuiták életére és munkájára a jövő szempontjából igen nagy hatással volt.

A rendtartomány értesítőjében gyakran írt elhunyt rendtestvéreiről. A Mária utcában öt évig voltam P. Provinciális sociusa, majd Szegedre kerültem novíciusmesternek. Pálos volt a rektorunk és P. Pethő az igazgatónk. Onnan hazahívták, és a nagyváradi hadapródiskola tanára lett.

Főleg P. Ezt az Európában élők érezhették is, amikor kérték, hogy Európában maradhassanak.

Mindig fűzött hozzá magyarázatot. Az Ontológia és a Filozófiai istentan magyarul is megjelent. Vass végső szigorlatait ban tette le. A próbaidő után ben kezdte meg bölcseleti tanulmányait Szegeden. Alapos, ismeretekben gazdag és önálló gondolkodásával tűnt ki.

A szerzetesrendek feloszlatása után P. Csávossy Elemér tartományfőnök kinevezi a szétszóródott rendi fiatalok elöljárójává.

E munka során érlelte ki a tervet az Életrendezés Házának építésére.

Mivel e tanulmányait állami kölcsönből végezte, törlesztésére gimnáziumi tanári helyettesítéseket és laboratóriumi félállásokat vállalt. Helyszűke miatt mi csak a könyveit jelezzük. Próbaéveit és egy év retorikát a bp. Úgy tartottak nyilván mint egyházmegyés papot.

Összevitatkoznak azon, hogy melyikőjük veséjét kellene neki felajánlani, de mivel Susie eleve megtiltja Jeffnek, hogy akár csak ilyesmire is Japán hívás lányok bethlehem, Larry lesz az egyedüli jelölt.

Ott a P. A hollandiai Maastrichtban folytatta teológiai tanulmányait. Az első szentgyónásra és szentáldozásra is ő maga készített fel; csak az maradt meg bennem, amit tőle tanultam, nem az, amit a hittanórákon. A középiskolát Kalocsán, noviciátusát Bp. Teológiát —ig a hollandiai Maastrichtben tanult, ahol Ettől kezdve élete fő feladatának tekintette az aránylag népes belgiumi magyar egyetemista kolónia lelki gondozását.

Egész New York-i tartózkodása alatt minden vasár- és ünnepnapon egy ottani plébánián misézett. A sok — gyakran éjszakai — utazás, a fizikai megterhelés, valamint a nagy felelősség az alig huszonkét éves fiatal jezsuita erejét szinte teljesen felőrölte. Szegeden három évig a tanítás mellett a szeminaristák lelkiatyja is volt.

A jezsuita. Fő feladata volt a szétszórt jezsuiták új életkörülményeinek megszervezése és az összetartozás tudatának ébrentartása. Erős kézzel próbálta végezni nehéz feladatát, a szétszóratásban élő jezsuitákat a lassan már várható felszabadulásra előkészíteni.

A káröröm Japán hívás lányok bethlehem fejbőrömet bizergálja.

Apai ágon Erdélyből származom. Az évek múltán nem hiányoztak a tudományos és nevelői munkásságát elismerő külső jelek sem: a Társadalomtudományok Pápai Tanácsának tagjává nevezték ki annak alapításakor; a belga királyi Lipót-rend lovagja, és megkapta a Belgium bárója címet is.

Kormányzását nyitottság jellemezte. Az utolsó tanévben Ezt a kart az egyetem ban feloszlatta, és Morel tanszéke és intézete a társadalom- és gazdaságtudományi karhoz került.

Az államosítás után a rendi elöljárók a pécsi lgnatianumban gyűjtötték össze azokat, akik belépési tervekkel foglalkoztak, így kerültem ben a pécsi rendházba. Az elsők voltak P. Kollár mint prefektus és P. Fenyővári mint szakaszmagiszter.

Ott kezdett el angolul is tanulni. Bardonecchiában, az Alpokban volt szanatóriumban, s otthon Chieriben is hónapokig feküdt.

Az erdélyi Szamosújváron született, kereskedelmi középiskolát végzett. A szerzetesrendek feloszlatása után másfél évig Hejcén tanított a szemináriumban.

Mivel az elöljárók középiskolai tanításra szánták, Pécsett és Szegeden készült latin és francia nyelvből az államvizsgára. Az újoncidő befejezése után is a Manrézában maradt, és latin nyelvet tanult.

Mint a másik két magyar László, fontos kapcsolatrendszert épített ki a jezsuita történetírás nemzetközi és magyar művelőivel, segítette a fiatal magyar kutatókat.

Teres Oslóban halt meg Az ausztriai Feldkirchben lépett be a Jézus Társaságába, a noviciátus után visszatért Magyarországra. Kitüntetéssel érettségizett.

Nagy lelki élmény volt ez. Szombathelyen és Kaposváron volt börtönben. Titokban jezsuita novíciusokat nevelt. Állandóan úton volt Szeged és Bp. Március közepén, amikor a déli órákban jött a hír, hogy a vonat alatt szökni akarókat a rendőrség felfedezte, s a nyugati határon is elfogtak egy jezsuitát, ő a legközelebbi vonattal Szegedre utazott és P.

Őry Miklóssal hosszú vitában meggyőzték a rektor P. Fábryt, hogy azonnal hagyja el az országot.

Középiskolásként a pécsi ciszterci gimnázium növendéke volt. Képzése a szokásos menetben folyt: két év próbaidő, egy év retorika és három év bölcseleti tanulmányok Bp.

A harmadik próbaévet Bp. Hazatérve ig teológiát tanított a Szegedi Hittudományi Főiskolán. Nehezen tudtam megszokni Szegedet. Utána Pécsett egy, Kalocsán két évig tanított. Elhunyt Vass György Iskoláit a Csalogány utcai gyakorlóiskolában, majd a budai Rákóczianumban végezte, ahol ban érettségizett.

Vezető tanára, Alszeghy Zoltán, nehezen barátkozott meg a dolgozat teológiai irányával.

Vándoréletük tisztviselői mivoltuknak volt a következménye, gyakran helyezgették őket. Közben nyolc évig a váci egyházmegye szociális otthonában volt házi munkás. Ott szentelték pappá ben, és a harmadik probációt is ott töltötte.

Mindenki szabadon választhatta. Érettségi után belépett a jezsuita rendbe. A kánoni év letelte után visszamehettem Egerbe, ott tettem le titokban a fogadalmakat P.

Rozmán kezébe. Első dispozícióm az egri szemináriumba szólt, ahol meglepődve láttam viszont jelölttársaimat. A noviciátust a budapesti Manrézában végezte. Végre ben Paskai bíboros úr exkardinált, hivatalosan is átengedett a rend kötelékébe.

My Friend Irma: Buy or Sell / Election Connection / The Big Secret

Nagyon aktív nevelőként és vezetőként működött közre a magyar cserkészmozgalomban, melynek folyóiratát is szerkesztette. A probáció befejezése után ben Rómába küldték a teológiai doktorátus megszerzésére. Alkalmazottként ment nyugdíjbaben, de házi lelkészként az öregotthonban maradt haláláig.

Hónapokig tartott, míg Ott folytatta bölcseleti tanulmányait, és velük együtt az utolsó évre Onnan két évre Münchenbe került, ahol a nagy Mária-kongregáció fiatal tagjainak nevelésével foglalkozott.

E munkájának gyümölcsei voltak kisregényei. Ezután főként az emigráns magyarok lelki gondozásával foglalkozott Hollandiában: —9-ben Amszterdamból és —1-ben Nijmegenből. A negyedik év teológiát már Franciaországban, Chantillyben végezte, ahol megszerezte teológiából is a licenciátust.

Tézisében arról írt, Szent Tamás milyen módszerrel használta írásaiban a Szentírást.

Egyik társunk rendszeresen előadta neki a délelőtti órák anyagát. Tüll volt a rektor, P. Horváth Kálmán a szakaszmagiszterem és P. Cserepes a lelkiatyám. Mellette nagy akaraterővel fizikai, csillagászati és matematikai diplomát szerzett. Középiskolai tanulmányait a pécsi Pius Kollégiumban végezte.

Onnét július közepén az egész magyar közösség, kivéve azok, akik a tanév végén befejezték bölcseleti tanulmányaikat, az észak-olaszországi Chieribe ment.

Pesten albérletbe költöztem, és P. Luzsinszky irányításával megkezdődött a noviciátus. Onnan került ben Verőcemarosra a Migazzi-kastélyban lévő egyházi szociális otthonba a nővérek lelki vezetőjének.

Szilas László Onnan Innsbruckba utazott, majd pár hónap múlva az észak-olasz Chieribe, az ott összegyülekezett magyar jezsuitákhoz érkezett, és két évig bölcsészetet tanult. Innen a püspökszentlászlói szociális otthonba hívták lelkésznek, ahol folytatta az elődje, Németh János SJ által rendszeresített lelkigyakorlatokat.

Dombi József vezetésével, melyen öt társával Bálint is részt vett. Később azonban fokozatosan egyre több öröm és kegyelem forrása lett számomra a noviciátus.

Murciában volt ben harmadik probációban. Az Üldözött jezsuiták vallomásai ban részletesen beszámolt börtönéveiről. Kapcsolatba lépett Hágában a holland prof.

Később ő látta el a nővérek lelki gondozását is. A szegediek közül az utolsók egyikeként hagyta el az országot. Onnan Először Csepelre került kocsikísérőnek, majd tíz évig kertész volt a Széher úti kórházban.

Szilas László ben a Vatikáni Rádió magyar tagozatában egy egyháztörténeti sorozatot tartott, amelyet aztán kiadtunk Teológiai Kiskönyvtár kiegészítő füzeteként. Egyháztörténelmet tanított között Innsbruckban a teológiai karon és a római Gergely egyetem egyháztörténeti karán.

Boór Jánossal és Sárdy Péterrel laktam együtt a Ráday utcában. A további szökéseket is Horváthnak kellett vezetnie, mert ő volt az egyedüli, aki a helyzetet teljesen ismerte.

Utána Bp. Majd évekig különböző plébániákon lakott és szórványmissziót végzett. Én magam is az Úr közvetlen novíciusa lettem, mert nagyon mélyen kezdett formálni. Doktori munkájának címe: Szent István apostoli megbízatásának problémája. Egyetemi tanulmányai befejeztével a külföldi magyar jezsuiták főnöke a kanadai Torontóba küldte a teológia elvégzésére.

A Baross utca közelében megsebesült, és orosz fogságba került. A szétszóratás után —2-ben Kaposváron, —76 között a Központi Szemináriumban, —90 között pedig Rómában, a Germanicumban dolgozott szakácsként. Hazatérte után a lelkigyakorlatos munka lett fő feladata.

Ez még jelenleg is folyamatban van, amikor lábadozok egy kettős agyvérzés után, és igyekszem begyakorolni, hogyan kell életemet újra és újra tudatosan, ténylegesen Isten kezébe helyezni. Ez folytatódott háromévenként Münchenben és Torontóban.

Július én újra megkísérelte a szökést, ezúttal sikerrel járt. Sírja a Leuven közelében fekvő Heeverlee jezsuita sírboltjában van.

Ezután társaim hazamentek, de én még ott maradtam a házban, így részem lehetett a júniusi elhurcolásban és a mezőkövesdi deportációban. Csávossy letartóztatásával átvette a hazai rendtartomány vezetését.

Ő tette ismertté Magyarországon Henri Boulad egyiptomi jezsuita lelki könyveit, amelyeknek nagy olvasótábora lett nálunk is. Közben műtőssegédként dolgoztam a Rókus kórházban. Triduumokat tartott adventben és nagyböjtben a leányfalui lelkigyakorlatos házban.

Nem győzök hálát adni Istennek, hogy itt lehetek.