Hölgy keres nsa crawford

Hölgy keres nsa crawford Ez alkalommal az igazgató vörös ruhát vett fel, s a nyaka köré egy fekete tollboát csavart. Michael Mosley: A jó alvás titka A szerző, aki régebben maga is szenvedett az álmatlanságtól, számtalan alváskísérletben vett részt, és minden ismert gyógymódot kipróbált. A rendszer felépítésénél megvizsgálhatunk funkciókat, alrendszereket, feltehetjük a kérdést: - mi ebben a jó? Ha ellenérdekelt közszereplők azt nyomják egymásról, hogy az egyik anyagyilkos, a másik pedig pedofil, akkor az MTI azt egyszerűen nem adja ki. A magyar társadalom többsége még nem érzékeli az ügy jelentőségét, de az óriási, határokon is átívelő botrány borítékolható.

  • Nemem:
  • Női
  • Mit hallgatok szívesebben:
  • Blues
  • Hobbijaim:
  • Rajzolás

Ezt ál- talában valamilyen gyakorlati blokk követ, ahol talaj-előkészítési és javítási technikákat tanul- hatnak a résztvevők. Filpchart vagy csomagoló papír, filctollak, A4-es lapok, kártyák az Szükséges eszközök elvekkel.

Másrészt resen eltér a előre egyet. Ugyanígy a szegélyeket különösen értékeli, és ez lehet a szegregátum a város szélén, a leszakadó középosztály vagy az a tanyán élő értelmiségi, aki otthonosan mozog városi multikulturális közegben és a faluvégi kocsmában üldögélő traktoristával is szót ért.

Tulajdonságai: helyrajzi szám, művelési ágak, lépték, tájolás. Nem az elemek szá- ma a lényeg, hanem a közöttük lévő funkci- Forrás: Mollison, B.

Sisters Creek, Tasmania, Australia. A kár- lést igényel az cserét és a kreativitást tyákon szereplő adott elem, elemeket a zó- terület?

Gyakorlati feladat a tervezés alapján - Óravázlat Kisközösségi permakultúra képzési jegyzet. Ettől életszerűek. Határok sövény, kerítés, falak. Energia körforgás: elem lát el: A permakultúrás rendszerben megakadályoz- Az alapvető szükségleteinket, mint pl.

A két átlátszó véget egymás mellé téve bejelöljük rajta a vízszintet. Megfigyelési mába interaktívan — 0. Ha a képzés bentlakásos, figyelmet kell fordí- tani arra, hogy a résztvevőknek legyen lehetőségük a tisztálkodásra és a privát elvonulásra. Csendben, lelküket érinteni. Ugyanakkor az oktató egyfajta facilitátorként Egy permakultúra képzés egyik leg- vagy más szóval csoportsegítőként is szerepel a tanulási folyamatban.

Forgunk a mókuskerékben fizetéstől fizetésig, lakástörlesztőtől buszbérletig és néha észre vesszük, hogy valami nagyon nincs rendben. Minden résztvevő kap egy kártyát, melyen a talaj tápanyag hálózat valamely eleme szerepel például baktérium, gomba, gyökérfogyasztó fonalféreg, cékla stb.

Az újdonsült képzőknek zuk egy permakultúrát végzett képzővel, akivel kiindulási pontot adhat, gyakorlottaknak pedig együtt tarthat tanfolyamot, vagy segítünk eljutni új ötletekkel szolgálhat az anyag.

Lehetőség legyen arra, hogy a résztvevők körben tudjanak ülni, hogy mindenki láthasson minden- kit. A résztvevők nagyon igénylik a permakultúrás technikák gya- korlását, amit aztán az otthoni körülményeik között is kipróbálhatnak.

Helyszínhez alkalmazkodó elmélet - Jegyzet Erdőkert Kisközösségi permakultúra képzési jegyzet. Ez mondjuk három-öt percet jelent.

Óravázlatok 9. Vízgyűjtő területek, völgyek, útszélek, Óvj meg, újíts meg és növelj minden termé- megmaradt erdők, hegygerincek, szetes és hagyományos tájat meredek lejtők, és a saját hátsó kertünk. A permakultúra rendszerként fogja fel a dolgo- De ritkán tesszük fel magunknak a kat, így a társadalmat is, vagy a közösségünket.

A hazai átalakulás legnagyobb ereje talán két dologban rejlik: a hálózatot alkotó közösségek sokszínűek és valódi ember kapcsolatokon ala- pulnak. Az elméleti tudásanyag mellett gyakorla- ti módszerek megismerésén is nagy hangsúly van.

Aki ezt a blokkot tartja, legyen kü- lönösen felkészült abból, hogy kik érkeznek, milyen társadalmi és tudásbéli háttérrel, mit akarnak tanulni. Vidd vissza a városokba az élelmiszerterme- Megerősíti az élelmiszerbiztonságot és lést.

Óravázlatok 7. Pár percig néze- Mindenkinek ad egy tárgyat, getik a kezükbe kéri a résztvevőket, hogy vett tárgyat. Az elmélet kidolgozásá- ban diákja, David Holmgren működött közre, aki rendszerelméleti összefüggésekkel is alátámasz- totta a permakultúra létjogosultságát.

Élelmiszer-termelés konyhakert természeti zöldségek, fűszerek. Ha van olyan pont, ami csak hozzávetőlegesen klappol valakinek, addig kell gyúrni, amíg teljes lesz az egyetértés.

Bemutatkozás - Témavázlat Kisközösségi permakultúra képzési jegyzet. Térképezés elmélete és módszerei 8. Tervezési feladat - Témavázlat Kisközösségi permakultúra képzési jegyzet.

Az asztal körül rotálva mindenki legalább helyen rajzol a lapra.

A központ kérésére neki kellett kivizsgálnia, hogy történt-e Hölgy keres nsa crawford szövetségi pénzkifizetés egy kongresszusi munkatársnak, aki semmiféle munkát nem végzett a pénzért cserébe.

Azt igyekszik bemutatni, hogyan tudod a mindennapjaidat, a közösséged és a saját életed ezen elvek mentén megtervezni és lépésről-lépésre megvalósítani. Az egyik elemtől kiindulva egy hosszú fonalat adnak egymásnak a részvevők, demonstrálva az egyes elemek közötti kapcsolatokat.

A permakultúra tervezés latokat egy terület kitisztítására, csirkéket a lényege az elemek közötti kapcsolat. Facilitálja a megosztást. A résztvevők el tudják mondani, mi a talaj és hogyan működik az A blokk eredménye, egészséges talaj.

Érj el hozamot 4. Térképek szintvonalas, katonai stb. Hosszútávon sok energiát takaríthatunk meg. Nem hirdeti magáról, hogy tudja, hol a bölcsek köve, viszont ösztönöz arra, hogy hidd el: a világot tényleg meg tudod változtatni, te és a szomszédaid, csak bele kell vágni.

A permakultúra rövid történeti áttekintését követően az etikákat egy interaktív feladat keretében tanítom meg. Ilyen például a reggeli együttműködést és ösztönzik az egymásra való és vacsora készítés, a közös helyiségek rendben odafigyelést.

Ezért is kihívás az ismer- nak! Mindig megí- Az egymás iránti tisztelet, az rom előzőleg magamnak a puskát, hogy melyek erőszakmentesség ugyanúgy azok a fontos és érzékeny részek, aminek benne kell szerepelnie és a végén megkérdezem, van-e része a dolognak, mint a kávé bárkinek olyan kívánsága, amit most rágjunk át etikett vagy a káromkodás.

Óravázlatok 1. Nos, a permakultúrában járatos emberek és az Átalakulás elvei szerint tevékenykedők, illetve olyanok, akik mindkét terepen otthonosan mozognak. Blokk címe Permakultúra alapok, etika, elvek. A permakultúra elveit értelmezni a témakörben. A kiadvány célja Kisközösségi permakultúra képzési jegyzet.

Óravázlatok 6. A talajok világméretű pusztuláson mennek keresztül, és nekünk kötelességünk a gyógyításán dolgozni. Alacsonyabb élelmiszer ár és kevesebb kamion az utakon. Ha az alapok rend- keretét. Közepén zsinóron súly lóg, ami a függőlegest mutatja. A helyszínhez alkalmazkodva vagy hozott feladatból a tervezés fo- A blokk célja lyamatának gyakorlati használata.

A régi családi, szomszédsági egymásra utaltságra ma már semmi szükség. E sokrétűség miatt a permakultúra okató- nak is széleskörűen tájékozottnak és gyakorla- ti tapasztalatokban bővelkedőnek kell lennie. Ha van zászólnak,ha bi kezdést, hosszabb tó helyre jó ötlet változtatásra, most akarnak.

A három kérdést volt beszélni, megtudtak-e valami különösen te választod ki. Azok az emberek, akik képesek képeket a tanulók cselekszenek, miközben beszélnek is rendelni ahhoz, amit olvasnak vagy képesek el- a tananyagról, sőt másokat is látnak ugyan ezt képzelni saját magukat, miközben véghez viszik tenni, maximalizálhatjuk az információ megtartás azt, ami le van írva, azok kicsit több információt lehetőségét.

Két percig az egyik ember beszél, a másik figyelmesen és csöndesen hall- A feladat legvégén bocs, ha már gyakorlott gatja, majd ugyanarra a kérdésre most a másik képző vagy mint mindig, most is érdemes visz- válaszol, az első pedig hallgatja.

Elma- 20 ismertetése gyarázza a komposzt Mindenki figyel mindenki szá- tea kijuttatás, mag mára drazsírozás, ágdarálás mikéntjét fő Segít feltölteni a per- Komposzt tea, perme- Aktívan figyel Komposzt tea metezőt, elmagyaráz- tező a komposzt teát az instrukcióra, kijuttatása za, hogyan kell a teát már előző nap összeké- Elvégzi a fela- kijuttatni szítjük datot Száraz agyagos talaj, zsák, bunkó vagy kala- pács, tuskó, komposzt, 2 fő kukoricadaráló, víz, Megmutatja az alap- Aktívan figyel komposzt tea, kézi per- anyagok előkészítésé- Mag drazsíro- az instrukci- metező, a drazsírozott nek mikéntjét, majd zás óra, magokat közvetlenül a a drazsírozás folya- Elvégzi a fela- talaj felszínre lehet szór- matát datot ni; rovarok, rágcsálók nem hordják el és esős időben azonnal csírázás- nak indul.

Olykor a résztvevők felfedezik, hogy az alkotásuk egy térképre emlékeztet. Hogy rizssel, tojással vagy galuskával dúsítjátok, raktok-e bele cuk- rot vagy inkább sós lesz, ez mind rajtatok múlik. Biodiverzitás: őrizd meg és növeld a biológiai Az ökológiai fülkékben, természetes környe- sokféleséget.

Ennek során kiegészítjük a már megfigyelt és megtalált elemeket és kapcsolatokat, továbbá kijelöljük a tervezés eredményes- ségének értékelési szempontjait.

Előnyös, ha egy projektorral is fel van szerelve a helyszín, hogy lehessen pre- zentációkat, képeket vetítetni. Természetesen minden tudásunkat és egy csomó segítséget…De azért határt kellett szabnunk - már csak az időkorlátok miatt is.

Mondjuk: milyen a közösséged vagy mi a hobbid vagy a foglalkozásod vagy mi a kedvenc ételed vagy bármit, ami egy kissé személyes. Összetétel Talaj élőlények Milyen szempontokat tartsunk be, Textúra Az egészséges tápanyag hálózat hogy a talaj egészségessé és termé- Struktúra funkciói kennyé váljon.

Ennek során az elemek térbeli elhelyezkedésén van a hang- súly, hiszen ezek ismerete fontos a jelenlegi helyzet megértéséhez és a kívánt állapot kijelöléséhez. A négy nap programját is részletesen magukévá teszik.

Prostituáltak plymouth ok

A rendszer nagyon kedves, egy- szerű és szerethető. Nagyon ott kell lenni, hogy kézben tartsd a folyamatot: érzékeny légy, adj elég időt az ismerkedésre, rakd le az alapokat és ne csússz meg időben!

Törekedj arra, hogy működő kapcsolatokat Alapvető stratégia egy fenntartható rendszer hozol létre az egyes elemek között, úgy hogy létrehozásában és energia megtakarításban. Telepítsünk madár etetőket és odukat, kisebb tavakat, kavics és gally halmokat, nagyobb rönköket, 2.

Amit itt fontosnak tartunk az, hogy hogyan kapcso- lódik mindez a képzésünkhöz:.

Kiváló gyakorlat a jobb agyfélteke aktiválására. Ekkor kis ösvényeket, kerítést, ágyásokat, erdőkertet és más elemeket fedeznek fel. A megismerkedés során egy kicsit oldódnak, képet kapnak, ki kicsoda és honnan A blokk eredménye, érkezett.

Az Átalakuló Városok mozgalma Transition Town Movement a permakultúra elgondolásaiból ki- indulva igyekszik szomszédsági, lakóhelyi kis- És ha igen, közösségeket létrehozni és működtetni, hogy a tudsz-e változtatni rajta?

A permakultúra oktatás jel- lalniuk. Ha valami bé, akkor a kimarad, bedobja. Ha az idő engedi, akkor egy 20 perces játékban demonstrálom a talaj tápanyag hálózat működését és sérülékenységét.

A megbeszélés kiváló alkalom arra, hogy a facilitátor részleteket mondjon el a természet mintáival kapcsolatban. Részesítsd előnyben a megújuló forrásokat és A hosszútávú fenntarthatóság felé csatol szolgáltatásokat. Szintenként gyümölcstermő fák, bokrok, évelő fás és lágyszárú gyógy- és más haszonnövények építik fel.

Majd kéri a résztve- színes fonalak- Mennyi időt elemek zónák- vőket, hogy a zónákba elemeket kal, szalagokkal és odafigye- ba helyezése helyezzenek, ösztönzi az eszme- jelölik.

A ben létrejött Permafórum egy olyan online platform és közösség, ami a permakultúra minden tárgykörével foglalkozik. Tanár tevé- keny- Idő Tanulók Cél sége taní- Megjegyzés perc tevékenysége tási módszerek 3 fős csoportokban a Dra- gon Dreaming álomköréhez hasonlóan fejtik ki a 3 etikai fős csopor- pontot: 15 perc.

Gyakorlati 3 kiscsoport, külön- 30 mérési feladat: böző léptékben raj- Koordinálja a csapato- tervezési te- Felmérés, raj- zolják le a tervezési - kat, hogy ne zavarják rületen külön- zolás terület 3 egységét, egymás méréseit böző egységek figyeljék meg, hogy felmérése miképp jelzik a tájolást.

A cél, a szemük előtt lebegő vezércsillag az, hogy az országban szerteszét működő csapatok tudjanak egymásról, adják át tapasztalataikat egymásnak és ügyesedjenek a témában.

Gyűjtsd össze és tárold az energiát 3. Majd felméred: mit tudnak a té- máról a résztvevők és mire kíváncsiak, miben valami, annál nagyobb az esélye, szeretnének fejlődni. Helyszínhez alkalmazkodó elmélet - Óravázlat Erdőkert Kisközösségi permakultúra képzési jegyzet. Relatív elhelyezkedés: 5.

Mi a szokványos? Például a spirális és az elágazó mintázatok közötti különbségek elemzése és felhasználásuk sokrétűsége. Tanár tevékeny- Idő Tanulók Cél sége tanítási Megjegyzés perc tevékenysége módszerek A szerepeket külön mel- lékeltem és a kérdése- A játék nagy oda- ket is.

A résztvevők képessé válnak arra, hogy a különböző szektorokat A blokk eredménye, felismerjék a saját területükön és zónákra osszák azt.

Amikor minden elem legalább egyszer szerepel, leállítom a folyamatot és megkérem a résztvevőket, hogy osszák meg a gondolataikat a látottakkal kapcsolatban. A kérdéseket úgy vagy nagyon másmilyet, bármi hasznos, ami segít állítsd össze, hogy tudjon magáról beszélni, és abban, hogy elmondják az érzéseiket a feladattal mindenképp valami pozitív dolog legyen.

Használjátok szabadon! Körben ülnek és interak- 0. Megismerhetik a képzőket és egymást is. Nagy hangsúlyt fektetünk a közösség kovácsolá- Minden napba beépítünk olyan feladatokat, sára legyen szó egy 2 napos képzésről vagy egy amelyek a közösségi összetartozást erősítik.

A folyamat során rendszerint már észrevehetők az elemek közötti közvetlen kapcsolódások, a teljes át- tekintés érdekében viszont az egész rendszer szintjén szükséges ezen kapcsolatok felderítése és elemzése.

Érdemes egy- gondolataikról 0. Ezek a képzések gyakran valakinek a privát otthonában vagy közösségi kertekben történnek, amik kiváló terepek a permakultúrás tervezés gyakorlására.

A fogyasztói társadalom továbbá azt eredmé- nyezte, hogy önkéntelenül részei vagyunk a birtoklásra épülő kultúrának.

Az szól, mint az előző nap tanultak felelevenítése.

Akupresszúrás masszázs coburg germany

Megismerjék a permakultúra etikai alapjait és elvrendszerét, amik a tervezés alapkövei. A képzés résztvevő- fontosabb célja a résztvevők cse- it a bennük rejlő ismeretek és tudás feltárá- lekvésre késztetése. A permakultúrás oktatás egyik sarokköve, hogy minden tanulási stílust kielégítsen.

Azoknak, akik szeretnének tanítani Azért van egy olyan dédelgetett álmunk is, hogy ne csak a fehér középosztály passziója legyen ez e témakörben. Időjárás függényében tanterem lehet szabadtéri vagy beltéren is.

Egyébiránt most te leszel az, aki bevezeted kedés, mert még nem ismered a megjelenteket. Az alkalmazást jól szemlélteti, közel a komposzt halomhoz és oda, ahol ren- ha kis kártyákat osztunk ki, melyeken elemek delkezésre áll esővíz a kézmosáshoz illetve az szerepelnek például tyúkudvar, fűszerkert, nap- alomszék-edényének öblítéséhez.

A blokk eredménye, A felismert kapcsolatokat a tervezésben tudják használni kimenetele Nagy papír, kis papír, bármilyen modell játék, lehet a területen talált Szükséges eszközök anyagok, kavicsok, ágak Tanár Idő tevékenysége Tanulók tevé- Cél Megjegyzés perc tanítási kenysége módszerek 10 Bevezeti az órát az Elméleti beve- előző nap megfigye- Interaktívan résztvesz- Elem, rendszer, - zetés léseiből összeszedett nek funkció anyagok segítségével.

Ilyenkor sok érdekes megfigyelés lát napvilágot. A csendes megfigyelés elsajátítása, érzékenyítés az egyén és kör- A blokk eredménye, nyezet kapcsolatára, a megfigyelés után a nagy kép több szintű fel- kimenetele ismerése.

Helyszínhez alkalmazkodó elmélet - Témavázlat Talaj Kisközösségi permakultúra képzési jegyzet. Illetve ki-ki a maga módján tehessen a változásért. A többi majd jön magától.

Ezért igen fontos a terület szintkimérése, ami alapjában véve vízszintmérést azonos szinten lévő pontok kimérését jelenti.

A résztvevők megismernek néhány egyszerű, praktikus gyakorlati A blokk eredménye, fogást, amit a ház körül el lehet végezni. Vagy a harmadik világban élőkkel van-e valamilyen kapcsolatod a kávédon vagy a ruhádon keresztül? De a tagok igyekeznek mindent megtenni, hogy a dolgok jó irányba menjenek.

A táj és az emberek harmonikus integrációja, ahol az élelemet, energiát, menedéket és más anyagi és nem anyagi szükségletet fenntartható módon elégítünk ki. Barátságosabb helyeket anyagot és kevesebb szennyezést eredményez. A képző ser- végén a résztvevők be- kenti őket.

De volt már, hogy haikut kellett mondaniuk, amiben a három info szerepelt név, lakhely, élethelyzet.

A permakultúrás rendszerszemléletű tervezés eredetileg pont innen indult mint permanens mezőgazdaságfejlődése során ezen túllépve már teljes közösségszervezési folyamattá nőtte A tervezési folyamat átadásával szeretnénk ki magát. En- nek fényében gondoljuk át, hogy az elhelyezni kívánt elemek mennyi és milyen gyakori figyelmet igényelnek.

Miközben ők megosztják, mire jutottak a cso- portfeladat során, a táblára rendszerezem az elmondottakat három egymást metsző körbe. A nagyléptékű monokultúrákat szennyez. Ha a közösségünk egy tagjának hirtelen meghal Boldogok vagyunk?

A blokk célja Tervezési módszerek, és folyamatok megismerése gyakorlása.

A rendszer felépítésénél megvizsgálhatunk funkciókat, alrendszereket, feltehetjük a kérdést: - mi ebben a jó?

Blokk címe Tervezés folyamata, eszközei. Irányítsuk a növényeket, állatokat és a ta- A probléma maga a megoldás laj életet az összetettség és sokféleség felé, A hozam elméletileg végtelen annak érdekében, hogy egy állandóságot ér- Dolgozz a természettel, ne ellene jenek el, akár gyepről, akár erdőkertről le- Minden kertészkedik gyen szó.

Vagyis a valóságban mért távolságoknak csak a földfel- színi vetülete arányos a térképen mért távol- ságokkal. Biodiverzitás növények, állatok, ökológiai rendszer. Aztán vannak Amit érdemes elmondani minden permakultúra nindzsák, akik a fél életüket mul- csozással töltik, meg bütykölnek a fészerben, képzőnek magáról: hogy hívják, viszont nincsenek jelen például a virtuális per- mennyire járatos a permakultúrá- makultúra térben, nem ismerik a friss szakiro- dalmat és nem látták a legújabb témába vágó ban, melyik részében, és mit érde- videókat, mert folyton kint vannak a kertjükben.

Tervezés folyamata, eszközei 9. Nincs tehát vad szigor, ez inkább egy alap, amit ti öltöztethettek fel és alakíthattok a résztevők habitusához. Zónák és szektorok használata az elemek elhelyezésénél, miközben figyelembe vesz- szük a lejtést és egyéb tényezőket.

Rendszerszintű kapcsolatkeresés - Témavázlat Kisközösségi permakultúra képzési jegyzet. Van-e közöd a településed szélén élő szegényekhez? Tervezés folyamata, eszközeti - Jegyzet Kisközösségi permakultúra képzési jegyzet. Zónák, szektorok, mintázat 7. És minél több a kapcsolat, annál jobb temmel?

A blokk eredménye, A résztvevők segítséget kapnak saját erdőkertjük megtervezéséhez, kimenetele a növények elhelyezéséhez, fenntartásához. A kliens interjú során irányí- tott kérdésekkel keressük és kijelöljük a terve- zés célját, valamint az értékelési szempontokat SMART.

Az beszél, tokra bontás. Fel tudják sorolni a talaj tápanyag hálózat résztve- kimenetele vőit és funkcióit. Blokk címe Erdőkert fenntartása A tanfolyam helyszínén található erdőkert fenntartási munkála- A blokk célja tainak gyakorlása A résztvevők tevékenyen hozzájárulnak az erdőkert kezeléséhez, A blokk eredménye, fenntartásához, gyakorlatot szerezve a tanult technikákat máshol kimenetele is tudják alkalmazni.

A legkisebb változtatást tedd meg a legna- Hatékonyság és gazdaságosság. Jó ha a semleges felől indítasz érdekeset, találtál-e nagyon hasonló embert és a személyesebb felé mész. Illetve hogy a tenniakarás és —tudás nem anyagi kérdés. Térképezés elmélete és módszerei - Témavázlat Kisközösségi permakultúra képzési jegyzet.

A slag-vízmérték hosszú gumicsővel slaggal összekötött két átlátszó üveg cső. A tanfolyam minden napján legyen egy kis megfigyelés, más szempontok szerint, másra fókuszálva.

Cél: a hétköznapi valóságból egy másfajta légkörbe segíteni a résztvevőket. Most pedig egyik pillanatról szükség van rá, közbelép. Gyorsítsuk fel a szukszessziót és az evolúciót: Hozzáállásbeli elvek:. Legyen elég tágas ahhoz, hogy fel tudjunk állni egy-egy aktívabb feladathoz vagy éppen kis csoportokban letelepedni úgy, hogy a csoportok egymást ne zavarják.

Rendszerszintű kapcsolatkeresés - Jegyzet Kisközösségi permakultúra képzési jegyzet. Erre nem szabad egy kicsit. Permakultúrás dizájn prezentáció során a résztvevők bemutatják az elkészült terveiket A fenti ábrából kikövetkeztethetjük, hogy pusz- tán azzal, ha a tanulóknak kinyomtatott szöveget adunk a kezébe nem érünk el nagy hatékony- Olyan tanulási folyamatok használatával, ahol ságot.

Azaz: ha egy jól működő világot szeretnél, ál- modd meg a körülötted lakókkal, tervezzétek meg és apró lépésenként valósítsátok meg! A terepasztal gítséget a zónák és szektorok elemzése, melynek ábrázolhat egy fiktív helyet, de hatásosabb, ha eredményeképpen az általunk integrálni kívánt a képzés helyszínét modellezi.

Hiszen a permakultúra egyik eti- kája a Föld védelme, ami magába foglalja a talajok védelmét is.

A résztvevők felismerik a jelenlegi fősodorbeli életmód és szemlé- A blokk eredménye, letmód veszélyeit és megismerkednek egy életet támogató, a Földet kimenetele megóvó, társadalmilag igazságos és praktikus rendszerrel.

Hogy a káposzta is megmaradjon. Határ a csillagos ég. Zónák és szektorok A rendelkezésre álló idő függvényében többféle módszert is választhatunk a téma megismerte- A hatékony energia felhasználás megtervezése a tésére. Olyan eszközö- sára és megosztására ösztönzi. Kezdeti lépésként a megrendelőt kell kikérdez- ni, aki a saját tapasztalataival, megfigyeléseivel, továbbá igényével és elvárásaival befolyásolja a tervezés menetét.

Egy új sorozat első kötete, Hölgy keres nsa crawford a Miután kedvencéről, Landon Gibsonról szól!

Tanár tevékeny- Idő Tanulók Meg- Cél sége tanítási perc tevékenysége jegyzés módszerek Bevezeti a mintázatok elméle- ti hátterét és jelentőségét. Vannak, akiket akadnak olyanok, akiket ez megijeszt, esetleg zavarba hoz, ha egy csoport előtt meg kell szó- idegenkednek tőle.

Szükséges eszközök Nagy papírok, kis papírok, képek, betűk nagy papíron, vetítés. Három fő tanulási stílust különböztetünk meg: a vizuális, az auditív és a mozgásos. Nagyon beváltak az olyan helyszínek, ahol a képzés alatt az elméleti oktatás helyét is tudtuk változtatni: pl. Gyakorlati feladat: alapve- Láthatatlan Megfigyelés, elem tő térképezési Tervek struktúrák, meg- - keresés készségek lépés bemutatása élhetés perma- kalibrálás, tér- kultúrásan.

A résztvevők megértik, hogy a természetben fellelhető mintázatok jelen vannak a közösségeinkben is, melyeknek így vagy úgy tagjai A blokk eredménye, vagyunk. Minden ember alapvető joga az egészséges élel- miszerhez való hozzáférés.

Az elvek a permakultúrás szem- léletmód alapjai és egy folyamatos referencia pontot jelentenek a tervezés során. Víz tavak, patakok, vizes élőhelyek, vízelvezető árkok. Csak legyen valami izgalmas feladat. Mondjuk ki azért: a közösség működtetése nem egy diadalmenet.

Adott területegység saját alaptérképe a földhivataliból kiindulva kinagyítható, vagy saját mérésekkel előállítható. Fontos hogy az egész rendszer levegő buborék mentes legyen. Közösségi társadalmi rendszerek 5.

Ebben tisztáztok mindent, ami az együttmű- ködésetekhez — azaz a képzéshez kell. Úgyhogy leegyszerűsítve: törekednünk kell arra, hogy minél több legyen a kapcsolat. Az elmondásnál pedig a név és lakhely után elmondja, miért ezt választotta.

Használj kisléptékű, lassú és fokozatos megoldásokat Használd és becsüld a sokféleséget Becsüld meg a szegélyeket és hasznosítsd a peremterületek adta lehetőségeket Figyeld a változást és használd ki kreatívan.

A négynapos tananyagot igyekeztünk megtűz- delni sok gyakorlattal, az elméletnél pedig szem előtt tartottuk, hogy lehetőleg minél több legyen benne a mindennapokban is használható mód- szer. A kiadvány célja A permakultúra, az Átalakulás és az élelmiszer-önrendelkezés röviden Permakultúrás szemléletű oktatás, tanulási-tanítási stílusok Órarend minta 15 A blokkok leírása óravázlatok 1.

Mekkora esélye van a tanulónak a beérkező in- formáció megtartásában, ha az információt csak hallja, vagy éppen beszél róla, miközben csinálja is? Fontos, hogy közösen adjátok össze és mindenki számára teljes mértékben elfogadható legyen.

Részesei a Igyekszik kivarázsolni a folyamatnak: résztvevőktől, hogy ők ha kevés- mondják ki.

Masszázs a fő kettering

Bevezetésképp egy kikért földhivatali térképet érdemes ismertetni, mivel minden földterület elhelyez- kedését ez ábrázolja és határozza meg.

Ezután közösen, a teljes csoporttal áttekintjük az eredményeiket. Tanár Idő Tanulók te- Megjegy- Cél tevékenysége tanítási perc vékenysége zés módszerek. Aztán mondd el, mi a képzés lénye- ge, ti, a szervezők miért tartottátok fontosnak Minél átláthatóbb és világosabb meghirdetni. Tervezés folya- Gyakorlati feladat Közösség, társa- - mata és eszközei.

Ágak, daráló, kesz- Megmutatja az alap- 2 fő tyű, védőszemüveg az anyagok előkészíté- Aktívan figyel ágdarálékot a későbbi sének mikéntjét, a az instrukci- gyakorlati feladatok Ágdarálás készülék működését, óra, során tudjuk felhasz- az ágdarálás folyama- Elvégzi a fela- nálni, például komposzt tát.

A Minden reggeli és vacsora elött van egy fél órás teljes képzést átszövik olyan feladatok és mód- időszak, amikor a résztvevők valamilyen közös- szerek, amelyek építik a csoportszellemet, az ségi feladatot látnak el.

Közösség, társadalmi rendszerek - Jegyzet Kisközösségi permakultúra képzési jegyzet. Itt lehet elmondani, mi- tálisabb rész, kicsit ért tartjuk a képzést, felhív- uncsi, ezt mondani is Ülnek és 0. Szokott lenni.

Tervezési feladat - Óravázlat Kisközösségi permakultúra képzési jegyzet. Csoportok középen a Tervezési fel- 15 megrendelőt a kidol- adathoz infor- Akvárium in- Vezényli az interjúzást, gozott kérdések alap- - mációgyűjtés, terjú időre figyel ján meginterjúvolják, segédanyag többi csoport is figyel alapján és jegyzetel.

A zónák koncepciója az általunk befektetendő energia megterve- zésére szolgál, és jellemzően 0-tól 5-ig számozzuk.

Blokk címe Bemutatkozás, ismerkedés. Tesszük mindezeket az idő- energia- és gazdasági hatékonyságunk érdekében. Óravázlatok 5. Az előadások és foglalkozások so- rán gondolat-térképeket rajzolunk és változatos színeket alkalmazunk.

Tanár Idő Tanulók te- Megjegy- Cél tevékenysége tanítási perc vékenysége zés módszerek Érdemes elő- re megnézni, Rövid felvezető után megkéri akad-e a kö- a társaságot, hogy vonuljanak zelben virág, Először figyel- ki és csendben végezzenek el növény, csi- nek, aztán egy feladatot. A permakultúra egy ökológikus alapokon nyugvó életmód megtervezésének módszertana.

Minden elem több funkciót tölt be: melyek a kert számára hasznos madarak, em- lősök és hüllők élőhelyéül szolgálnak.

Óravázlatok 8. Hatalmas élményt és kapcsolódást jelent, megossza az éppen aktuális lelki, szellemi, fizikai amikor az egész társaság közösen nevet, énekel, állapotát, illetve bármit, amit éppen fontosnak tart. A legvégén pe- széltetni őket a mindenki meg- középosztály dig reflektálás: megkér- végén.

Megfigyelés, elemkeresés 4. A tantervet egy megszokott, két napos bevezető permakultúra képzéshez képest négy naposra bővítettük, hogy elegendő idő jusson a közösség építésre, és egy teljes nap a tervezésben való el- mélyülésre és annak gyakorlására.

Óravázlatok 3. Kevés direkt előadást is beleépítünk a tanfolyamba, de sosem az dominál.

Tanár tevékeny- Tanulók Idő Meg- Cél sége tanítási tevékeny- perc jegyzés módszerek sége A képző rövid bemu- tatkozás után össze- Mi ez az egész? A Permakultúra, az Átalakulás és az élelmiszerönrendelkezés röviden Kisközösségi permakultúra képzési jegyzet.

Használd és értékeld a megújuló forrásokat és szolgáltatásokat 6. Ezután különböző emberi beavatkozá- sokat például féregirtó, szántás stb. Szükséges eszközök Metszőolló, fűrészek, ágvágók, ágdaráló, talicska, kesztyű. Óvatos gondolkodás. Mintákhoz: 12 db tárgy a természetből falevél, fűszál, toboz, lép, darázsfészek stb.

Használjuk biológiai forrásokat:. Most érkezett el az időpont a felelősök kijelö- lesz. PK alapjai Miért Helyszínhez Zónák, szektorok, Tervezési feladat - van szükség a PK- alkalmazkodó mintázatok kis csoportokban ra, etika, elvek gyakorlati feladat.

Tartalomjegyzék Kisközösségi permakultúra képzési jegyzet. Légy összeszedett: amikor információt közölsz, röviden, velősen, de szórakoztatóan mondd! Tervezés folyamata, eszközeti - Óravázlat Kisközösségi permakultúra képzési jegyzet.

Megnövelhetjük a vezzünk intenzív, biológiai alapokon nyugvó rendszer hozamát, ha tudatosan irányítjuk a élelmiszer és energia termelő rendszert a különböző ökoszisztémák találkozási felüle- közvetlen környezetünkben. Kapcsolati háló: SWOT: az egymással kapcsolódó elemek pozitív erősségek, lehetőségek és teljes hálójának felderítése negatív gyengeségek, veszélyek analízis.

Gyakorolj önmérsékletet és figyelj a visszajelzésekre 5. Erre hívunk meg minden oktatót és tanfolyamon résztvevőt, akinek kedve van hozzá. Mit szeretnénk átadni? Az elméleti részben általában egy sok képpel és A 4 napos képzés utolsó napjának első blokk- tapasztalattal fűszerezett prezentációt mutatok ja szokott lenni az elméleti rész, amelyet ebéd be, amely az alábbi témákra tér ki: elött egy gyakorlati blokk követ.

A csoportszerződés egy lépés affelé, hogy kimenetele legyen egy közös keretrendszerünk, amelybe mindenki belerakhatja magát.

Tervek prezentácuója - Óravázlat Kisközösségi permakultúra képzési jegyzet. Ez persze nem jelenti azt, hogy akinek gazdag a kapcsolati hálója, annak rózsaszín rumpuncsízű az élete. Térképezés elmélete és módszerei - Jegyzet Kisközösségi permakultúra képzési jegyzet.

Erre speciális csoportfolyamatokat alkalmaz, mint például a ket adunk a kezükbe, amelyekkel el brainstorming vagy a kiscsoportos feladatok Másfelől ösztönözzük Ezeken keresztül a résztvevőnek alkalma nyílik saját ismereteinek feltárására és ezáltal az ön- őket, hogy felismerjék az önmaguk- magába és képességeibe vetett hite is erősödik.

Növények növényzet, egyes növények. Elindítani a képzést, képbe hozni az embereket a kép- zés körülményeiről, céljáról, az együttműködés alap- A blokk célja jairól.

Cél: végén ismertetni a 3 csoportot alkot, 3 kiscsoport 15 többi csoporttal, nagy csoportos munkát az előzőek- Elemek-irányí- papíron dolgoznak, megbe- - felügyeli, ben megtalált tott keresése szélik a prezentáció módját jegyzet kiosztása főbb eleme- megosztják, egy ember ismertetése ket kiegészíti mondja….

Azaz szük- séges, fontos és kellemes holmikat. A talaj fontosságára való tekintettel szinte min- den permakultúra-képzésbe beleillesztek egy 60 vagy 90 perces elméleti blokkot, ahol az élő talaj alapvető jellemzői mellett gyakorlati tip- peket és tapasztalatokat is megosztok.

Ezt még szor dolataikat. Ha van egy terved, amely egész jónak és elég biztonságosnak tűnik, hát vágj bele most! Ter- nagyobb a változatosság. Az elemeket felírjuk körben, és jelezzük, ha van köztük kapcsolat. Ez vonatkozik a kép- zőségre is: ha most tartasz életedben először képzést, mondd el nyugodtan.

Tanár Tanulók Idő tevékenysége Cél tevékeny- Megjegyzés perc tanítási sége módszerek Körbevezeti a gyakor- A gyakorla- lati feladat állomásain ti feladatok a résztvevőket. Elkülönítés helyett törekedj egységre 9. Haszná- lat során a két csövet összefogják és az egyikbe annyi vizet öntenek, hogy a gumicsövön ke- resztül átáramolva a másik csőben is legyen víz.

Merthogy a képzés néhány teszten már keresz- tülment, de mindig lehet hovatovább fejleszteni. Törődj az A permakultúra Megosztás továbbadja a lehetőséget.

A bőrönd tartalmazza az általunk megálmodott tananyag kidolgozott részleteit, melyeket blok- kokba osztottunk. Viszonyítási pont kérdése, hogy A blokk célja miként fogalmazzuk meg magunkat: de mindenképp jó, ha látjuk egy kontextusba helyezve a helyzetünket és elgondolkodhatunk azon, vajon mennyi lehetőségünk van.

Alaposan böngészd át a jelentkezési űrlapokra érkezett válaszokat!! Véleményüket ti, gazdasági és társadalmi 0. A jel lehet különböző színű és irányú.

Meglássák, hogy a permakul- A blokk célja túra tervezői rendszerével és szemléletével ezekre a problémákra megoldást találhatunk. A k is, h e l y i kö - helyezni, mégpedig lakóközösségi ala- zösségek képesek pokra, amelyek létrehozásához és mű- m e g fo g a l m a z ni, ködtetéséhez olyan sima hétközna- mire van szüksé- gük és ezt hogyan pi emberek kellenek, mint te meg én.

Így egy rugal- masabb, ellenállóbb és szilárdabb rendszert hozhatnak létre teljesen hétköznapi emberek.

La mesa masszázs meztelen

Tervezési feladat Tervezés 55 Tervek prezentációja 56 Gyakorlati feladat a tervezés alapján 57 Helyszínhez alkalmazkodó elmélet Helyszínhez alkalmazkodó gyakorlat Láthatatlan struktúrák Hogyan tovább?

Ezt runk gürizni? A talajok vé- A blokk célja delmi és regenerálási stratégiái a kertben. Egy jegyzetel: ki mit tud indítás ülnek.

Hölgy keres nsa crawford

A kertészkedéstől a rendszerelméletig, a vízkezeléstől a társadalom- tudományokig minden olyan témakör beletar- tozik, ami a mindennapi életünkben szerephez jut. Rendszerszintű kapcsolatkeresés - Óravázlat Kisközösségi permakultúra képzési jegyzet.

Zónákhoz, szektorokhoz: terepasztal berendezve, fakockák, homok, föld, fű, színes anyagok, szalagok, fonalak stb. A blokk forgatókönyvén túl kaptok egy óravázlatot, és egy témavázlatot, amelyben bővebben leírjuk az adott részről a gondolatainkat, főleg ha nem fértek bele az óravázlatba.

A képet árnyalhatnánk — sőt kell is — de most maradjunk ennél a lesarkított és jócskán leegyszerűsített képletnél. A stabilitás akkor jön létre amikor az elemek kooperálnak egymással. Érdemes az elveket előre venni, a gyakorlatias dolgokat pedig utána átbeszélni.

Tanár Idő tevékenysége Tanulók tevé- Cél Megjegyzés perc tanítási kenysége módszerek 90 Csoportos kidol- Tervek - Körbejár, segít gozása a választott elkészítése tervezési feladatnak.

Mindig van Hölgy keres nsa crawford.

Helyszínhez alkalmazkodó gyakorlat - Óravázlat Erdőkert fenntartása Kisközösségi permakultúra képzési jegyzet. Oszd őket ketté, álljanak két oszlopba és akik szemben állnak, ők fognak egymással megosztani néhány gondolatot.

Így átláthatóbb, mindig csak három-öt-tíz perc, amire figyelni kell, és ha sikerül, akkor az egész másfél óra a kezedben lesz. A blokk eredménye, Alapszintű térképolvasási készségek elsajátítása, a felmérési mód- kimenetele szerek kivitelezésének megtapasztalása. Ne hagyjuk, lesznek a kulcspontok, amelyekhez kell felelős, hogy fontos feladatkör betöltetlen maradjon: de szokott lenni valaki, aki az időt figyeli, más az muszáj hogy valaki vállalja vagy ha nem akad, étel asztalra kerüléséért vagy a kávéért felelős, akkor az a dolog nem fog megtörténni mondjuk ha alomszék van a helyszínen, akkor a forgács mosogatásde akkor el kell fogadniuk, hogy így és az ürítés is egy poszt.

Lehet, hogy nehezen jönnek bele, akkor hagyni kell nekik időt vagy kérdésekkel segíteni nekik. A képzés felépítéséhez kiindulásként elengedhe- Mielőtt a permakultúra alapjainak megismer- tetlen a jelenlegi társadalmi és környezeti állapot tetésére rátérnék, be szoktam mutatni a David felvázolása.

Segítségével ugyanazon szinten lévő pontokat lehet kijelölni és keresni. De komoly- ában van egy na- gyobb fehér paca, ra fordítva a szót, inkább abban hisz- amely még érin- nek, hogy a világot új alapokra kell tetlen ezügyben. Úgyhogy ha van valaki, akit pusztán az anyagi lehetőségei akadályoztak meg abban, Elsősorban azoknak, akik már elvégezték a két- hogy megugorja a szintet a PDC-re céloztunkhetes PDC-t Permaculture De Coursehisz de amit lehetett elolvasott-megnézett már, sőt a permakultúrás berkekben van egy íratlan sza- az életben is alkalmazza a módszereket, akkor bály: aki megkapta az oklevelét, csak az oktathat vegye fel velünk a kapcsolatot és összehoz- onnantól permakultúrát.

A blokk eredménye, A kis csoportok végigcsinálnak egy tervezési folyamatot, hogy maguk kimenetele is tudják alkalmazni a gyakorlatban.

A blokk eredménye, A kis csoportok bemutatják egymásnak és a megrendelőnek a kimenetele tervezési folyamatuk eredményét.

Két lábát tetején összefogva és keresztrúddal rögzítve A alakot formál ez a keret. Majd a két lábat felcserélve megfordítva lerakjuk ugyanarra a két pontra B, A. A függősúly mostani helyzetét szintén bejelölve az így kapott két jelölés közti távolság felénél van az a helyzet, melyet elérve a két láb egy szinten áll.

CÉL JA bepillantást enged a permakultúra alapjaiba, de elsősorban nem a kertészeti vonalra koncentrál ahonnan az irányzat is kiindulthanem átfogóbb kép átadására törekszik. Gyakran felállunk, mozgunk és minél inkább in- teraktívvá tesszük a tanulási folyamatot.

Hölgy keres nsa crawford lesz hallani, ki miért hálás!

Aztán vannak témák, ahová mellékeltünk jegy- zetet, ezt oszthatjátok ki a résztvevőknek, hogy odahaza emlékezzenek arra a sok okosságra, ami elhangzott. Ez azonban egy ilyen rövid, bevezető képzés során nem fér bele az időbe.

Az évek során a magyar nyelven elérhető permakultúrás irodalom legszélesebb tárházává vált nagy részben gyakorlati ta- pasztaltokra alapozva. Az hülyéskedés nélkül kell Fontos kibe- a játék legvégén 1. Mivel adott terep kétdimenziós térképen történő ábrázolásakor elvesznek a magasság-informá- ciók, így csupán távolságméréssel nem lehet egyértelműen elvégezni a leképezést.

Vajon a nyugdíjas nagymamákkal méltó módon bánik a társadalom? Tanár Idő tevékenysége Tanulók te- Cél Megjegyzés perc tanítási vékenysége módszerek 5 A tervezés folyama- - Visszatekintés tára újra ránézünk A csoportok az 15 A tervezési feladat előző napi ösz- Etikákra és elvekre Feladatok kije- menetét ismerteti, szefoglaló alapján való visszautalás, meg- - lölése és feljegyzi csopor- meghatározzák a nevezés a tervezési tonként a célokat tervezési feladat folyamat lépéseinél konkrét célját.

Táblán a megosz- Megosztott 10 tások csoporto- megfigyelések Körbe végigmenni, a saját Benyomások - sításának ábrázo- közti kapcso- megfigyeléseit helyezze el a rendszerezése lása összekötés, latkeresés, többihez képest bekarikázás csoportosítás.

A végén legyen Hölgy keres nsa crawford és fotózzátok le!

A kurzus hátralevő részében arra törekszem, hogy a különböző elvek újra és újra felmerüljenek. A fenti kérdések alapján a rendszer legkevésbé tisztázott részeinek és funkcióinak céltudatos megfigyelése, melynek során adott kérdésre keressük a jelenlegi állapotban megfigyelhető választ.

Illetve felfedezhetik, hogy a számukra magától értetődő kimenetele jólét nem mindenki számára az. Alapok, etika, jegyzet - Óravázlat Kisközösségi permakultúra képzési jegyzet. Az Átalakulás Mozgalom ahhoz ad ajánlásokat, hogyan érdemes a szomszédságunkkal belevág- nunk a közösséggé formálódásba, illetve hogyan szövetkezhetünk hasonló szemléletű csapatok- kal, hogyan oszthatjuk meg egymással a tapasz- talatainkat.

Értékeld a kicsit, a szegélyeket és a peremte- A kicsi és a másmilyen létfontosságú lehet rületeket. Is- figyelnek. Mert a kapcsolatok fenntartása is igényel energiát jócskán. Egyéb erőforrások, veszélyek. Írd bele filccel a változ- tatásokat és rakjátok jól látható helyre.

Másokat az a szokatlan helyzet lep meg, hogy a tanár nem a katedrán áll, a tanulók pedig szé- pen egymás mögött elhelyezkedő padokban ülve hallgatnak és szorgosan jegyzetelnek. Vannak benne mélypontok, elaka- dások, sőt olykor fuccsba is mennek kezdeményezések.

Én lebontom a főbb témákat kis részekre és mindegyikhez szigorú időkorlátot írok magamnak. A résztvevők bevonásával először Korten és Joanna Macy által fémjelzett Nagy for- egy ún.

A permakultúra alapjainak megismertetése, az etikai és elvi alapok bemutatása. Ha úgy tetszik tyúklépésekben — másfelől nézve öles léptekkel haladt a folyamat, melynek alapját helyi szinten szabadidejükben munkálkodó emberek adják.

Segít túljutni az akadályokon tervezés és kivi- Lásd meg a megoldást a problémában telezés közben. A nemzetközi Átalakulás Mozgalom Transition Movement ben kezdte szárnyait bon- togatni, egy energikus, mosolygós brit pasas, Rob Hopkins kezdeményezésére. Alap- vetése, hogy a természet mintáit és törvénysze- rűségeit követve olyan életet, otthont, kertet, közösséget és üzleti vállalkozást tudunk terem- teni, ami minden élet előnyére válik, regenerálja a Földet és társadalmilag igazságos.

Vajon mi a te sze- reped abban, hogy a tudásmegosztás divat le- gyen? Lényeg, hogy bármikor mindenki számára elolvashas- elfogadható legyen a sa. A minták egyszerű felsorolása és funk- van a természet mintáinak megfi- cióinak elemzése helyett sokkal kreatívabb gyelésén és leleményes felhaszná- megoldás az óravázlatban részletezett kreatív módszer.

Az ökoközösségek egyik alapvető célja ennek megvalósítása, mely- hez a permakultúra is segítséget nyúlt. Mollisont a környezet pusztulása és az emberi civilizáció romboló tevékenysége késztette a megoldás keresésére. Ha szeretnének valamit variálni rajta, lehet, de mindenki számára elfogadható kell legyen.

Harmadik 5 percben 0. Korántsem a végállomása Út a jövőbe. Megfigyelés, elemkeresés - Témavázlat Kisközösségi permakultúra képzési jegyzet. Azok, akiknek mozgásra van szükségük a tananyag rög- zítéséhez, ki vannak rekesztve és lassú, nehéz felfogásúnak bélyegzi őket a rendszer.

Hathatós energia tervezés:. Méltányos 0. Az a sokszínű tudás, melyet a tagok belevisznek a nagy közösbe, rugalmassá és erőssé teszi őket ezt jelenti az a varázsos reziliencia szó.

Víz: őrizz meg és növelj minden víznyerő he- Vízgyűjtő medencék, folyók, mellékfolyók, lyet és vízkészletet. Faggatni őket, jól ki- Ez azért fontos, beszéltetni mindent. Mivel a képzőtársaid is be fognak mutatkozni, őket is készítsd fel előre, hogy mit fogsz kérni tőlük és hány percben, majd határozottan tartasd is be velük.

Popcorn módszer a legjobb: pattogjanak az infók. Ha rövidebb a rendelkezésre álló idő, akkor egy Például a naponta többször látogatott alom- gyorsabb módszer a zónák és szektorok ábrázo- széket egy közeli szélvédett helyre tervezzük, lása a flipcharton.

Kiemelem az etikai alapok rendkívüli jelentősségét, ami a permakultúrát nagyban meg- különbözeteti más zöld és öko irányzatoktól, legyen szó kertészkedésről, építkezésről vagy alternatív technológiákról. Az éppen aktuális állapotot le lehet tölteni, ki lehet nyom- tatni és használni!

Hisz mindannyian Békében, összhangban élünk a kerülhetünk egyik vagy másik szerepkörbe: ha környezetünkkel? A hagyma pedig a játék. Rendszerszintű kapcsolatkeresés 6. Egyéves növények kö- zül a magukat újravetőket részesítjük előnyben.

A rendszerek kapcsolódhatnak nagyobb rendszerekké. Itt a résztvevők egy-egy természetből lásán.

A résztvevők először kis csoportokban elemzik a három etikai pontot percben. Ezeket a irányába bejárt útvonalon elvihetjük a konyhai résztvevők egyesével elhelyezik a táblán a zónák hulladékot a komposztba, elláthatjuk a baromfia- és a szektorok figyelembevételével.

Nagyon látványos a blokk leírásban kifej- permakultúra egyik sarokköve. A megfigyelés-felmérés és az interjúk alatt összegyűjtött elemek A blokk célja közötti kapcsolatok vizsgálata.

Blokk címe Térképezés elmélete és módszerei. Az alomszék sugár tó, tüzifatároló, erdőkert stb.

A 3 etika: A feladat ismer- Mindenki egy-egy szót vagy Törődj a Föld- tetése. A helyszínhez alkalmazkodva, vagy hozott feladat terveinek bemu- A blokk célja tatása.

Stratégiai elv Felhasználási terület. Erőforrások megta- karítása, jövőbe tekintés. Rendszer: elemek kapcsolódásával alakul ki a rendszer. Az Egyesület tagjai rendszeresen találkoznak egymás gazdaságaiban, ahol bemutató telephelyek létrehozásán dolgoznak. Ez lehetővé teszi, hogy ezzel egy tágabb kontextusba helyezem, indokot a képzés során önmagukat és a saját hozzáállá- nyújtok a permakultúra szemléletmódjának adap- sukban bekövetkező változásokat is megfigyeljék.

Tudjanak meg minél többet a háttérről a résztvevők. Ennek érdekében gyakoriak a moz- gásos szerepjátékok, a csoportos, interaktív és gyakorlati feladatok. Azonban ha ezen túl tudnak lendülni, lemzően kívül áll az intézményesített kereteken, hatalmas önbizalmat szereznek és megerősödik ami rendkívüli rugalmasságot tesz lehetővé.

Fókuszálj a hosszútávú fenntarthatóságra. Helyszínhez alkal- Ismerkedés Rendszer szintű Tervezési feladat mazkodó elmélet: házigazdák, - résztvevők, kapcsolatkeresés kis csoportokban kert, víz, talaj, course culture az elemek között ehető táj, erdő- kert.

Alapok, etika, elvek 3. Ezt az eszközt használják építkezéseknél, az egymástól távollévő pontok vízszintbe állítására. Blokk címe Megfigyelés, elemkeresés. Megfigyelés, elemkeresés - Jegyzet Kisközösségi permakultúra képzési jegyzet. Ötletelnek, hogy a terü- Befektetett Elmondja a zónák elméleti hát- let mely része energia: terét, a résztvevőkkel közösen melyik zónába Mennyit aka- 25 Zónák meg- meghatározza a zónákat a tere- tarozzék.

Például a veteményest vagy a ba- romfiólat minden nap meglátogatjuk, így ezeket az 1-es, 2-es zónákba helyezzük.

Ingerültek Hölgy keres nsa crawford egymással?

Egy lépést hátralépve a csoport közösen elemzi a végeredményt. A zónák meghatározása során az általunk Ösztönözzük őket, hogy a választásaikat indo- befektetni kívánt energiát, illetve a számunkra kolják meg.

Minimalizálja a negatív hatásokat és Dolgozz a természettel, ne ellene hosszútávú fenntarthatóságot biztosít.

Tervezz a mintáktól a részletekig. Egy összetett rendszer hozámának összessé- ge sokkal nagyobb, mint egy monokultúráé. Tanár tevékeny- Idő Tanulók Cél sége tanítási Megjegyzés perc tevékenysége módszerek 15 Összegyűjtött példák Elem rendsze- - alapján elemek rend- rezés 1: 20 szerezése.

Jó ha van egy flipchart vagy valamilyen tábla, amire lehet írni. Felelősség felvállalása, az élet egyszerűsítése, Csökkentsd az ökológiai lábnyomod az önállóság növekedése.

Tanár tevékeny- Tanulók Idő Meg- Cél sége tanítási tevékeny- perc jegyzés módszerek sége Kik és hol vagyunk? Vizsgáljuk inkább az elemek egymás közti kizáró hatását. Ilyenek a napsütés, szél, zaj stb.

Sokkal in- kább jellemző a körben ülés, ahol minden egyes résztvevő látja a többieket. Térképezés elmélete és módszerei - Óravázlat Kisközösségi permakultúra képzési jegyzet. Kezdd kicsiben és tanulj a változásból. Az ábrán hullámos vonallal jelölöm az elmosódó határo- kat, amelyek reprezentálják a három pont szoros összefüggését és egymásra utaltságát.

ZÓNÁK, Ezzel szemben a gabona földre időszakosan lá- togatunk el és a tenyészidőszakban is csak vi- szonylag ritkán, így ez a 3-as zónába illik. Permakultúrás szemléletű oktatás Kisközösségi permakultúra képzési jegyzet. A tananyag, amit összeállítottunk. Biztosítd és tartsd fenn a vizenyős területek, tavak, víztározók, víz tisztaságát.

A versenyzés és a birtoklás bizalmat- lanná tesz bennünket. Amikor nekifogsz ennek a blokknak, érezd át, hogy a résztvevők a mindennapok mókuskere- Minden képző számára hasznos, kéből érkeztek, kora hajnalban keltek, este vagy ha érzékeny és figyelmes, az ösz- még indulás előtt kapkodva talán elintéztek pár dolgot, tegnap még a munkájukkal vagy család- szes apró rezdülést megfigyeli és ha jukkal foglalkoztak.

Működése a közlekedőedények fizikai elvén alapul. Szóval vagy egymással kapcsolatban. Talaj tápanyag hálózat Talaj egészség elvek. Jön a babysitter, ha a gyerekedre vigyázni kell, hívsz egy pizza- futárt, ha éhes vagy és így tovább. Pont ezért hagytuk nyitva a lehetőséget az elektronikus anyaggal - hogy csiszoljuk közösen!

Célja az elvárt igények felmérése az elemek és kapcsolatok szempontjából.

Ehhez nyújt se- tett terepasztal közös létrehozása. Elmozdít az emberléptékű, fenntartható vá- Használj tömegközlekedést és megújuló üzem- rostervezés irányába. Napjainkban a nem formális oktatás szerepe Ez azzal jár, hogy a csoportban rejlő tudást ki- egyre inkább elismertté válik, ennek ellenére aknázzuk és a felszínre hozzuk.

A képző már előzetesen összeszedte az alapel- veket, amiket szeretne, hogy elhangozzanak. Zónák, szektorok, mintázatok - Témavázlat Kisközösségi permakultúra képzési jegyzet. Az óravázlatot jó nagyban érdemes kinyomtatni vagy felírni egy nagy papírra és ennél a pontnál elmesélni röviden, de érthetően, hogy mi vár az emberekre a következő napokban.

Sokan nehezen tudnak magukról beszélni, vi- névtanulós játékot is belerakni — főleg ha sokan szont arról, amit szeretnek csinálni, arról bátran. Tervezési feladat - Jegyzet Kisközösségi permakultúra képzési jegyzet. Mollison így fogalmazta meg a permakultúra lényegét:.

Használj olyan fajokat, melyek több A legkisebb változtatás a legnagyobb hatásért funkciót töltenek be. A gazdasági jólét és a kapitalizmus versenyszellem szemlélete miatt egy alapvetően elhidegedett, elmagányosodott világban élünk, ahol a pénzeddel szinte mindent megoldhatsz és az anyagi függetlenség miatt nincs szükséged másokra.

Vegyesen Bill Mollison féle elvekből és a David Holmgren által összeállított 12 elvből szoktam említést tenni annyiról, amennyi az időbe belefér.

Alapok, etika, jegyzet - Jegyzet Kisközösségi permakultúra képzési jegyzet. Fogd meg az energiát a nö- minden olyan módon, ami megújuló és nem vényzet által. Kerüld el a drága hibákat.

Perth érett escort

Külön szerencse, hogy az egyesület egyik tag- ja, Tracey Wheatley az Átalakuló Kisközösségek bábája, régóta igazgatja az átalakulás sorsát Ma- gyarországon, s a tudatalattijában fel-felbuk- kant egy kép, mely szerint a permakultúrával külön-külön utakon foglalkozók, illetve az át- alakulással bíbelődők összehozhatnának közösen valami egyedit.

Az első átalakulós elvek szerint működő lakóhelyi közösség létrejötte és az országos hálózat megszü- letése közt jó tíz éve telt el.

ERD ŐKERT Erdőkert és permakultúra kapcsolata: mindkettő elemeket rendez rendszerbe, a kapcsolatok figyelembevételével, tudatos tervezéssel, az ökológiai rendszerek szabályai szerint, de a permakultúra sokkal tágabb témaköröket fed le, így az erdőkert egy élelmiszer-termelő elem lehet a permakultúrás tervben.

És hogy a közös nevezőről is szó essék: Rob, az alapító egyebek közt permakultúra oktató és a közösségi rendszerét is ennek szellemében gondolta végig. Tea szünet Hogyan tovább? Óravázlatok 4. Figyeld meg és válj cselekvő részesévé a természetnek 2.

Oszd meg a legjobb tudást és gyakorlatot. Először a teljes képet nézd. A fősodorbeli oktatási rend- szerek leginkább auditív módszereket használnak némi vizuális elemmel tarkítva ilyen például egy előadás egy Power Point prezentációval.

A bejövő energiákat, - nap, víz, szél, trágyák - annyiszor forgatjuk meg a rendszerben ahányszor csak tudjuk. Flipchart papír és toll, a program és a képzés háttere Szükséges eszközök előre felírva, a felelősöknek szánt táblázat előkészítve, csengő, játékkártya.

Mindnyájan mások vagyunk, másik részét fogjuk meg a témának: legyen mindenki büszke a saját tudására és legyen őszinte. Létreho- zunk még online elérhető segédanyagokat is, mint például kártyák, vagy képanyagok, amelyek az alapelvek tanításához, vagy praktikák szem- léltetéséhez használhatóak.

Ha akarsz, játszóteret varázsolsz a gyereked- nek a kertbe, lehet saját szaunád, egyedül autózol, ha házfelújításban vagy, hívsz egy szakembert, megegyeztek az árban és mint egy szolgáltató, megcsinálja.

Ezek ne csak papírra felírt szavak legyenek, ha- nem a későbbiekben szánjatok rá figyelmet, hogy az igényekre érkezzen kielégítő válasz. Értékeld az embereket, a készségeiket és a Embereket vonz be, akik megbecsülve és ér- munkájukat tékelve érzik magukat és képessé válnak Értékeljük a természet és a kultúrák sokféle- Tisztelj minden életet ségét.

Tanár Idő tevékenysége Tanulók te- Cél Megjegyzés perc tanítási vékenysége módszerek Előre felméretezett Lelépik a fel- 10 pályán elindítja a mért távolságot A távolságból és a lé- Lépéskalibrá- - tanulókat, oda-visz- oda-vissza, szá- pésszámból a lépés- lás sza lépésszámlálás, molják, átlagol- hossz kiszámolása átlagolás ják.

Milyen volt hallgatni, milyen gess vagy adj valami hangjelet. Olyan gyakorlati fogások átadása, amelyek egyszerűen, rövid idő A blokk célja alatt megvalósíthatóak. Összeomlás: a környeze- net ismertetése mesélés.

Ez azért jó, hogy mindenki tisztában legyen vele, milyen háttérrel jött létre a képzés és miért kértetek tőlük hozzájárulást. Zónák, szektorok, mintázatok - Támavázlat Kisközösségi permakultúra képzési jegyzet.

Zónák, szektorok, mintázatok - Óravázlat Kisközösségi permakultúra képzési jegyzet. Tanár Idő tevékenysége Tanulók tevé- Cél Megjegyzés perc tanítási kenysége módszerek 70 Előad, kérdések Talaj elmélet - feltevésére ösztön- Figyelnek, kérdeznek prezentálása zi a résztvevőket.

Kisléptékű, intenzív rendszerek: Először fejlesszük ki teljesen az életterünk A szegélyek két ökoszisztéma találkozik és központját, mielött tovább haladnánk.

Blokk címe Gyakorlat a tervezési feladathoz kötődően. Tanár Idő tevékenysége Tanulók te- Cél Megjegyzés perc tanítási vékenysége módszerek A blokk céljának 5 ismertetése, irá- - Bevezetés nyított megfigyelés Körben ülnek gyakorlása a terve- zés előkészítése.

Helyszínhez alkalmazkodó elmélet - Óravázlat Talaj Kisközösségi permakultúra képzési jegyzet.

Gyönyörű háziasszonyok akar valódi szex desoto

Ezen tényezők figyelembevételével helyezzük el az elemeinket, mérlegelve, hogy az adott tényezőt bevezető felhasználni szeretnénk például passzív szolár melegház vagy megvédeni magunkat tőle pél- dául szélfogó erdősáv. Fontos olyan helyszínt választani, ahol van lehetőség gyakorlati feladatok elvégzésére.

Három-öt perc roppant hamar elmegy és elképzelhető, hogy ők is hajlamosak a gyerekkoruktól kezdeni… amiből az lesz, hogy negyed óra múlva érkeznének el oda, hogy valójában mi is a kapcsolatuk a permakultúrával. A különbség megdöbbentő: csinálja és mondja mondja Ha valaki beszél arról, amit éppen tanul, annak rendelkeznie kell a tananyag valamiféle megér- Az információ megtartásának.

Adott elemek például nem kerülhetnek egymáshoz túl közel lakóövezet és trágyatárolás. Klíma agrometeorológiai adatok. Mondja a felada- Na, végre Ismerkedés tot, nézi az időt, ked- felállnak, vesen oldja a stresszt, beszélnek Először nagy körben Csen- bevet mindent, hogy magukról.

Megismerik a kimenetele természet mintáit és potenciális alkalmazásukat. Az elvek alapos átbeszélése és demonstrálása jellemzően több órát igényelne.

A jelentkezési űrlapban hogy nagyobb lesz a bizalmuk és már kaptatok jelzést arról, melyik területeken szeretnének többet tudni az emberek, most még könnyebben meg is fognak nyílni az jöhetnek új infók. Veletek és egymással is… Ennél a résznél szerencsés azzal kezdeni, hogy nagy körben mindenki el- mondja a legfontosabbakat magáról képzők is a kör részei : mi a neve — hogyan szereti, ha szólítják, honnan jött és még egy extra kérdést is jó belerakni.

Óravázlatok Tervezés - Óravázlat Kisközösségi permakultúra képzési jegyzet. Az oktatás tanteremben és terepen is történik.

Víz milyen vízre van szükség? Figyelnek tonkénti prezentá- mesél cióra. Használd a nap és szél energiáját vagy geoter- Energia: fogd meg és tárold az energiát mikus energiát.

A helyszínhez alkalmazkodva, vagy hozott feladatból a tervezés A blokk célja folyamatának gyakorlása. A perma- kultúrás elvek mentén kialakított gazdaságok a növényeket, állatokat, tájakat, szerkezeteket és az embereket olyan együttműködő, szimbioti- kus rendszerbe integrálják, ahol az egyik elem terméke a másik elem szükségleteit elégíti ki.

Megközelíthetőség utak, ösvények, kapuk, ajtók, ablakok. Sőt nem csak a permakultúrában alap- vető fontosságú, hanem a földi élet szempontjából is.

Egy az önmagukba és képességeikbe vetett hitük. Helyszínhez alkalmazkodó elmélet - Témavázlat Erdőkert Kisközösségi permakultúra képzési jegyzet. Ösztönzi a szabad nagy asztalt, asszociációkat, hogy a mintát amire csomagoló- szabadon használják, forgas- papír van erősítve 30 A természet sák el, kicsinyítsék, nagyítsák és a kezükben mintái: rajzos fel, menjenek körbe egymás lévő tárgy mintá- - feladat, eszme- rajzain, érjenek bele, stb.

Ez sík terepen nagyfokú azonosságot jelent, viszont amint szintemelkedésekkel kell dolgozni, máris érdemes például több ponthoz is viszonyítva kimérni a távolságokat többszö- rös háromszögelés. A blokk célja Térképészeti alapok és gyakorlati módszerek átadása.

A helyi gazdák és a biorégió termékeinek Számold az élelmiszer kilométereket előnyben részesítése. Nos, ez történt: hónapokig tartó munka vette kezdetét a Magyar Permakultúra Egyesülettel együtt- működve, melynek egyik állomá- sa ez az e-tananyag.

Alapok, etika, jegyzet - Témavázlat Kisközösségi permakultúra képzési jegyzet. Egyre többet és jobbat akarunk, nem azért mert ördögtől valók vagyunk, hanem mert erre sodor a környezetünk áramlata.

Hölgy keres nsa crawford Adams sosem felejti el azt a napot.

Majd keressenek a lyek alkalma- 0. Felismertetni, hogy mindannyian egy nagy egész részei vagyunk, illetve többféle közös- ségben más-más szerepet játszunk. Az emberek nagy része jellemzően az egyik stílust részesíti inkább előnyben.

Ismerkedés 2. Épületek házak, melléképületek, üvegház. A képzés alapvetően interaktív, a kezdésnél Az egész eleje-blokk egyébként arról szól, hogy azonban elég sok ideig csak ülnek és hallgatnak keretet adjatok a résztvevőknek. Tervezz mintáktól a részletekig 8.

Bemutatkozás - Óravázlat Kisközösségi permakultúra képzési jegyzet. Órarend Kisközösségi permakultúra képzési jegyzet.

Minden fontosabb funkciót több 6. Mi ez az egész? A blokk eredménye, A résztvevők a tanfolyam tervezésében tudják alkalmazni a módsze- kimenetele reket, átlátni a folyamatot, majd a saját tervükön is tudják alkalmazni. Az erdőktől a pusztáig.

Kyra Sundance: 51 kölyöktrükk új kiadás Hölgy keres nsa crawford Gyakorlatok

A másik pólus — 0. Fontos, hogy legyen elég fény és friss levegő. Óravázlatok 2. Kalibrálása: két pontot kijelölve A, B lerakjuk a két lábát, a keresztrúdon bejelöljük a függősúly által kijelölt függőlegest. Legyen az egy magcserebere meghirdeté- se, komposztáló program, bevásárlóközösség összehozása, rakétakályha építés vagy éppen szomszédsági közös evések, esetleg kaláka meg- szervezése.

A 3 történet: Business as usual: minden Körben úgy jó ahogy van. Amellett, hogy a permakultúrát lásukat demonstrálhatják. A megfigyelés legyen sokféle, így sokkal több információt tudunk meg a tervezés tárgyáról. Például a csoportsegítés nélkül aligha tör- ténik megbeszélés, találkozó, illetve az önszerveződés kultúrájából a lehető legtöbb jót igyekeznek használni a pozitív megközelítéstől a demokratikus döntéshozáson át a közös felelősségvállalásig.

Ha szeret- kész művet 1. Véletlen társítás: Sokat segíthetnek a tervezésben, jól mutatják az összefüggéseket és a sorrendiséget, azt, hogy Néha egy folyamatba beleragadunk, itt segíthet, hogyan juthatunk el a kiindulási pontból a célig ha összekeverjük az elemeket és újra gondoljuk több úton, és ezekhez milyen feltételeknek kell az összefüggéseket.

Locanto gay columbia

Az ismerke- tésekben kicsit bővebben magukról. A három etika, három egymást metsző körben. Mi a talaj? A nullás zóna az, ahol folyamatosan jelen va- gyunk, míg az 5-ös zóna olyan hely, ahová na- gyon ritkán, évente csak szer megyünk.

Rohanó életünkben kevés lehetőség van kicsit megállni, és rácsodálkozni a környezetünkre, felis- merni, hogy amit látunk amögött mi a valódi és ebből mi szükséges a létünköz.

A három kör a három etikát reprezentálja, amelyek szorosan összefüggenek egymással. Rajtatok és az adottságokon múlik, melyek lésére: jó, ha maguk jelentkeznek. Facilitálja a folyama- tot.

Lány növekedési történetek

Mindent hasznosíts 7. Ahhoz, kertben, kecskéket bozótírtásra. Lezárás Játékok energizer, közösségépítés stb.

Szükséges eszközök Vetítéshez, jegyzethez, nagy papír, színes tollak, időmérés. A végeredmény egy színes, mintázatos, gyakran egy hely térképére emlékeztető mű. Ha pedig engedünk a kísértésnek, biztos a szétfolyás, és jön a pánik, amikor a blokk vége előtt öt perccel az órádra nézel és még sehol se vagytok.

Cserénél csen- szacsatolást kérni. Több más, online csoport is működik pl. A kreativitásukat szabadjára engedve kicsinyíthetik, nagyíthatják, elforgathatják a mintát.

Mi- Légy összeszedett: amikor infor- vel a permakultúra témája a nünükénk, a szívünk mációt közölsz, röviden, velősen, csücske, hajlamosak vagyunk sztorizgatni, elfoly- de szórakoztatóan mondd! Ez egy bőrönd, ami tartalmaz olyan dolgokat, mint amit nyaraláskor az útibatyu: amilyen a fogkefe, a hajó- menetrend és a parfüm.

A résztvevők felismerjék a világban zajló környezeti, társadalmi és gazdasági hanyatlást.

Blokk címe Erdőkert Az erdőkert felépítésének megismerése, kialakításának lehetősége, A blokk célja módszerei. Ha végigolvasod és mélységeiben megérted a Gondolkodj el azon, vajon hogyan értelmezhető permakultúra etikáját és alaptéziseit, próbáld a cigányság helyzete a permakultúra segítsé- meg alkalmazni őket társadalmi kontextusban.

Így a mi felelősségünk A valódi célunk felé megyünk? Ma már a vi- lág minden kontinensén megtalálhatóak azok a közösségek, akik tagjai a rendszer- Hogy mit akarnak az Átalakulók?

S - specifikusak, M - mérhetőek, A - alapvetően egyértelműek, R - realisztikusak és relevánsak, T - teljesülésük időhöz kötött. Közösség, társadalmi rendszerek - Óravázlat Kisközösségi permakultúra képzési jegyzet. Foko- zatosan egy összetett hálózat rajzolódik ki. Erre buzdítunk mindenkit, mert szerintünk is a megosztás lesz a jövő zené- je, nem pedig a birtoklás.

Négy napig egy képzés résztvevői lesznek és csa- pattá alakulnak. A résztvevők tartják a kártyát, melyen a talaj tápanyag háló- zat valamely eleme 20 A talaj élet szerepel. Elmondani, mi mit tudunk a Előre megírt flipchar- permakultúráról — azaz egy tot használ, esetleg kis kép, hol tartanak a kép- kiegészíti.

Az így megtalált megszorítások megha- tározzák vagy legalább leszűkítik a további le- hetséges elhelyezést. Ahogy a gye- a résztvevők, úgyhogy ragadd meg a figyelmüket! A kettő arányát pedig úgy tartottuk jónak, ahogy mondjuk egy jó lecsó összeáll: a paprika az elmélet, a feleannyi paradicsom a gyakorlat.

Szánjatok Ha valaki a háttérbe húzódik, csöndesebb, azt energiát nemcsak a tudás átadására, de arra is, segíti, hogy megnyílhasson, aki erőszakosabb, azt hogy egy jól működő társasággá kovácsolódja- egy kicsit visszafogja.

Lehet kártyát használni mondjuk Dixitets kiválaszthatják a feladat előtt, ami a legjobban kifejezi: milyen ő. Ezért kiindulásként egy percet szánok arra, hogy az elvek jelentősségét bemutassam, majd néhány példán keresztül a használatukat szemléltessem. A résztvevők bevonása az elvek közös kifejtésébe.

Megfigyelés, elemkeresés - Óravázlat Kisközösségi permakultúra képzési jegyzet. Ne engedd. A talaj tulajdonságainak és működésének ismertetése. Tanár tevékeny- Tanulók Idő Meg- Cél sége tanítási tevékeny- perc jegyzés módszerek sége Az előre kinyomtatott vagy megrajzolt-meg- A javítá- írt órarendet gyorsan, sokat — ha de érthetően átveszi.

Hogyan lehet otthon is kimenetele meglévő anyagokból alkotni. Mindkét dolog fontos! Együttműködés verseny helyett. Tudják milyen elveket kövessenek a talajok életre keltése érdekében. A koncepció a hetvenes évekből az ausztrál Bill Mollisontól ered.

Megosztás a teljes csoport- tal körben ülve: 10 perc. Az információ megtartásának százalékos valószínűsége, az informá- ció bevitelének módjától függően Forrás: Robin Clayfield and Sky: Teaching Permaculture Creatively.

A mintázatok tanítására többféle utat választ- A permakultúrában nagy hangsúly hatunk. A láthatatlantól a szabad szemmel láthatóig. Szükséges eszközök Vetítés, a helyszín vagy tervezési terület alaptérképe. Ezután ha az egyik üvegcsövet a másikhoz képest függőlegesen elmozdítják, valamennyi víz átfolyik a csövön, de a vízszint mindkettőben azonos magasságban, a jelölésnél lesz.